Elektrické motory

Elektrické motory sú prítomné v mnohých oblastiach nášho každodenného života. Spoznajme ich jednotlivé typy!

Súvisiace extra

Odraz a lom svetla

Lúč svetla sa odráža a láme sa na rozhraní dvoch médií s rôznymi indexmi lomu.

Soľná hudba

V nasledujúcom pokuse môžete zistiť, či voda z vodovodu a kuchynská soľ vedie elektrický prúd.

Edisonova žiarovka

Americký elektrotechnik Edison vynašiel žiarovku v roku 1879, ktorá zmenila náš...

Elektromotor

Je vzájomné silové pôsobenie elektromagnetických polí vytváraných elektrickými vodičmi,...

Alkalické batérie

V alkalických batériách je elektrický prúd generovaný pomocou elektrochemických reakcií.

Ako funguje atómová elektráreň

V tomto videu vám ukážeme, ako funguje atómová elektráreň s tlakovodnými reaktormi.

Kondenzátor

Kondenzátor elektrickú energiu uskladňuje v podobe elektrického náboja.

Generovanie striedavého prúdu

Elektrický prúd môže byť generovaný otáčaním slučky vodiča v magnetickom poli.

Added to your cart.