Egyptské pyramídy (Gíza, 26. storočie pr. Kr.)

Egyptské pyramídy z divov starovekého sveta sú posledné, ktoré ešte môžeme vidieť.

Súvisiace extra

Perzský panovník (5. storočie pr. Kr.)

Panovníci staroperzskej ríše boli slávni vďaka veľkosti ríše a bohatstvu.

Quinquereme (3. storočie pr. Kr.)

Je typickou vojnovou loďou helenistického obdobia s niekoľkými radmi vesiel.

Staroveké olympijské hry

Dozviete sa o vzniku starovekých olympijských hier a ich novovekom znovuzrodení.

Bitka pri Salamíne (480 pr.Kr.)

Taktika gréckeho loďstva a rýchlosť týchto lodí zabezpečili víťazstvo Grékom.

Rímski gladiátori (2. storočie)

Gladiátori boli bojovníci, ktorí bojovali v rímskych arénach proti sebe a divým...

Obytný dom v starovekom Grécku

Obytné domy v starovekom Grécku boli obdĺžníkové geometrické a dvojposchodové budovy.

Bojové taktiky starovekej rímskej pechoty

Pripravení legionári Rímskej ríše boli majstrami vojnovej taktiky.

Added to your cart.