Doska plošných spojov

Doska plošných spojov

Umožňuje sériovú výrobu obvodov a zmenšovanie ich rozmerov.

Technológia

Kľúčové slová

riadiaca elektronika, počítačový, integrovaný obvod, kremíkový čip, tranzistor, obvod, odpad, technické vybavenie, procesor, informačné technológie, elektronika, technika, fyzika

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Laptop, periférie

K notebookom môžeme pripojiť rôzne periférne zariadenia.

Stolný počítač

Animácia prezentuje konštrukciu stolného počítača a jeho najdôležitejšie periférie.

Štruktúra pevného disku

Pevný disk počítača je zariadenia pre ukladanie dát pomocou magnetického záznamu.

Ako to funguje? - Optická disková jednotka

Táto animácia prezentuje štruktúru a činnosť rôznych typov optických diskových mechaník.

Kondenzátor

Kondenzátor elektrickú energiu uskladňuje v podobe elektrického náboja.

Kremík

Kryštalická látka, je vel'mi dôležitý materiál v elektronickom priemysle (polovodiče, integrované obvody).

Kysličník kremičitý (SiO₂)

Je polymorfná zlúčenina, jej najdôležitejšou modifikáciou je kremeň.

Vývoj dátových médií

V priebehu posledných desaťročí vzrástla kapacita pre ukladanie dát neuveriteľnou rýchlosťou.

Added to your cart.