Dolmen (hunebed)

Dolmen (hunebed)

Výnimočné dolmeny nachádzajúce sa na území dnešného Holandska boli postavené asi pred päťtisíc rokmi.

Dejepis

Kľúčové slová

dolmen, hunebed, Holandsko, Neolitickej období, v dobe kamennej, v staroveku, neolit, Medené, živočíšna výroba, poľnohospodárstvo, osada, obydlia, pohrebná komora, životný štýl, zúčtovanie, archeológia, ľadový príkrov, megality, dejepis, Remeslá, Výstavba, ľadovec, zaľadnenia, Nástroje, technika

Súvisiace extra

Otázky

 • Na území ktorej dnešnej krajiny sa nachádzajú výnimočné dolmeny, ktoré sa nazývajú hunebedmi?
 • Akú funkciu mali pravdepodobne hunebedy?
 • S ktorým slávnym archeologickým miestom sú hunebedy v príbuzenskom vzťahu?
 • Odkiaľ pochádzajú balvany, z ktorých sú postavené hunebedy?
 • Ako sa dostali obrovské balvany hunebedov na územie Holandska?
 • Koľko hunebedov sa nachádza na území dnešného Holandska?
 • V ktorej holandskej provincii sa nachádza väčšina hunebedov?
 • Pred koľkými rokmi boli postavené hunebedy?
 • Ktorý ľudský výtvor je najstarší?
 • Ktorý výraz platí pre holandské hunebedy?
 • Výraz "hunebed" tvoria dve slová s nasledujúcim významom:
 • Ako je označený najväčší holandský hunebed?
 • Akú hmotnosť má najväčší balvan hunebedov?
 • Pri ktorom dnešnom holandskom meste sa nachádza hunebed s označením D49?
 • Ktorý výraz vystihuje hunebed?
 • Ktorá činnosť nebola typická pre neolitických ľudí?
 • Ktorý kameň nie je typickou súčasťou hunebedov?
 • Ktorý z nasledujúcich faktorov nezohrával dôležitú úlohu pri zakladní neolitických osídlení?
 • Ako sa ešte nazýva mladšia kamenná doba?
 • Ktorý nástroj nepochádza z mladšej kamennej doby?
 • Pravdepodobne čo symbolizovali dolmeny?
 • Čo nebolo stavebným materiálom neolitických domov?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nV neolitických domoch sa nachádzalo ohnisko.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nArcheológovia našli dolmeny iba v Európe.

Scénky

Súvisiace extra

Od kamennej doby do železnej doby

Pomocou animácie môžeme spoznať evolúciu starodávného nástroja, sekera.

Ötzi, ľadový muž

Múmiu ľadového muža, ktorý žil pravdepodobne v medenokamennej dobe, našli v alpskom ľadovci.

Stonehenge(Veľká Británia, bronzová doba)

Svetoznámy pamätník v Anglicku z bronzovej doby.

Administratívna mapa Holandska

Táto animácia vás oboznámi s administratívnym členením Holandska.

Megalitické kultúry v Európe

Niekoľko tisícročné stavby pozostávajúce z obrovských kamenných blokov sú záhadnými pamiatkami, ktoré tu zanechali megalitické kultúry.

Neolitické sídlisko

Vďaka neolitickej revolúcii vznikali trvale obývané osady.

Zaľadnenie

Posledná doba ľadová sa skončila približne pred 13 tisíc rokmi.

Ľadovec (základný)

Ľadovec je veľká skupina ľadu tvorená zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Archeologický prieskum, prieskum zemnice

Veľké stavby v súčasnosti poskytujú veľa práce pre archeológov.

Jaskyňa z obdobia staršej doby kamennej

Prvé bydliská v histórii ľudstva poskytujú veľa informácií o spôsobe života našich predkov.

Rozšírenie Homo sapiens na Zemi

"Človek rozumný" pochádzajúci z Afriky postupne dobil väčšinu kontinentov.

Atreova pokladnica (Mykény, 14. storočie pred Kr.)

Mykénsky staroveký kruhový hrob podľa tradície je viazaný k menu mýtickému kráľovi.

Džoserova pyramída (Sakkára, 27. storočie pr. Kr.)

Táto stupňovitá pyramída, ktorá postavená v 27. storočí pr. Kr., bola prvá pyramída v starovekom Egypte.

Egyptské pyramídy (Gíza, 26. storočie pr. Kr.)

Egyptské pyramídy z divov starovekého sveta sú posledné, ktoré ešte môžeme vidieť.

Hrobka faraóna Tutanchamóna (14. storočie pred Kr.)

Odkrytie hrobky egyptského faraóna je jeden z najväčších archeologických objavov 20. storočia.

Added to your cart.