Dizajn a konštrukcia diaľnic

Dizajn a konštrukcia diaľnic

Na diaľnici sa môžete premávať na dvojprúdovej vozovke.

Technológia

Kľúčové slová

diaľnice, cesta, cestná doprava, osobná doprava, prepravujúce tovar, rýchlostná cesta, rozdelené trate, stredový deliaci pás, diaľnice oblasť služieb, pruh, odstavný pruh, cestná sieť, zvodidlo, asfalt, Auto, automobil, nákladné auto, kamión, dejiny dopravy, Pozemná doprava, doprava, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Diaľnica

Jazdné pruhy

Definície pojmov:

Dopravný pruh: časť vozovky s dostatočnou šírkou - ktorá môže byť, ale nemusí byť vyznačená na vozovke - zabezpečujúca bezpečnú jazdu vozidiel.

Vonkajší a vnútorný jazdný pruh: Diaľnica má aspoň dva dopravné pruhy v oboch smeroch dopravy.

Prídavné pruhy: Sem patrí jazdný pruh pre pomalé vozidlá, zrýchľovací a spomaľovací jazdný pruh.

Zrýchľovací jazdný pruh: časť vozovky za križovatkou, ktorá je oddelená od ostatných dopravných pruhov označením na vozovke. Umožňuje dostať sa do susedného jazdného pruhu pri dosiahnutej rýchlosti.

Spomaľovací jazdný pruh: časť vozovky pred križovatkou, ktorá je oddelená od ostatných dopravných pruhov označením na vozovke. Slúži na opustenie daného jazdného pruhu pri dosiahnutej rýchlosti a následné spomaľovanie.

Jazdný pruh pre pomalé vozidlá: je vyhradený pre pomalé vozidlá na pravej strane jazdného smeru, na stúpajúcom úseku cesty. Tento pruh je označený označením na vozovke a takisto dopravnou značkou.

Odstavný pruh: nachádza sa pri vonkajšom jazdnom pruhu. Je vytvorený pre vozidlá, ktoré musia zastaviť z technických alebo iných dôvodov.

Stredový deliaci pás: Zóna, ktorá rozdeľuje trate s opačným smerom.

Prípojná komunikácia: Spája trať dvoch ciest v uzloch s rozdielnou úrovňou.

Odpočívadlá

 • čerpacia stanica
 • parkovisko pre autobusy a kamióny
 • parkovisko pre osobné autá
 • lavička, stôl
 • reštaurácia, penzión
 • kontajner na odpad

Odpočívadlá sú súčasťou diaľnic a ich účelom je poskytovanie služieb. Existujú dva typy odpočívadiel:

Veľké odpočívadlo: Na každom veľkom odpočívadle musí byť čerpacia stanica a reštaurácia. Na každom druhom veľkom odpočívadle musí byť sprcha a ihrisko. Ubytovacie zariadenia sa stavajú na základe individuálneho posúdenia. Odporúčaná vzdialenosť medzi veľkými odpočívadlami je 30-40 km.

Malé odpočívadlo: Na malých odpočívadlách musí byť zabezpečené verejné osvetlenie, pitná voda, toaleta, kontajnery na odpad, stoly a lavičky. Malé odpočívadlá sa budujú na každom 10-12 km.

Prierez

 • asfalt - Jeho hrúbka sa určuje na základe zaťaženia. Zvyčajne sa ukladajú 2-3 vrstvy asfaltu. Asfalt obsahuje drvené kamene, bitúmen, kamennú múčku a piesok.
 • pôda
 • kanál - Nachádza sa pri kryte vozovky, slúži na odvádzanie vody.
 • zvodidlo - Vyrába sa z kovu alebo betónu.
 • stredový deliaci pás - Zóna, ktorá rozdeľuje trate s opačným smerom.
 • odstavný pruh - Nachádza sa pri vonkajšom jazdnom pruhu. Je vytvorený pre vozidlá, ktoré musia zastaviť z technických alebo iných dôvodov.
 • bezpečnostný pruh - Nachádza sa pri odstavnom pruhu a vnútornom jazdnom pruhu.

Vrstvy

 • kryt vozovky - Najvrchnejšia a najtenšia asfaltová vrstva. Je vysoko odolná proti opotrebeniu a treniu, jej nosnosť je však nízka.
 • spojovacia vrstva - Stredná asfaltová vrstva. Je vysoko odolná proti deformáciám.
 • vrchná základná vrstva - Najspodnejšia a zároveň najhrubšia asfaltová vrstva. Jej úlohou je rozloženie zaťaženia smerom k spodnej základnej vrstve.
 • spodná základná vrstva - Môže byť vyrobená z rôznych materiálov: drvených kameňov, drveného betóna, drvenej kamennej krytiny atď. Tento materiál sa ukladá vo viacerých vrstvách a zhutňuje sa. Po zhutnení základ nemôže ďalej klesať.
 • podložie - Je podpornou a ochrannou vrstvou cestnej konštrukcie. Táto vrstva cesty má najdlhšiu životnosť.
 • pôda

Animácia

 • čerpacia stanica
 • parkovisko pre autobusy a kamióny
 • parkovisko pre osobné autá
 • lavička, stôl
 • reštaurácia, penzión
 • kontajner na odpad
 • lavička, stôl
 • toaleta
 • parkovisko
 • kontajner na odpad
 • kryt vozovky - Najvrchnejšia a najtenšia asfaltová vrstva. Je vysoko odolná proti opotrebeniu a treniu, jej nosnosť je však nízka.
 • spojovacia vrstva - Stredná asfaltová vrstva. Je vysoko odolná proti deformáciám.
 • vrchná základná vrstva - Najspodnejšia a zároveň najhrubšia asfaltová vrstva. Jej úlohou je rozloženie zaťaženia smerom k spodnej základnej vrstve.
 • spodná základná vrstva - Môže byť vyrobená z rôznych materiálov: drvených kameňov, drveného betóna, drvenej kamennej krytiny atď. Tento materiál sa ukladá vo viacerých vrstvách a zhutňuje sa. Po zhutnení základ nemôže ďalej klesať.
 • podložie - Je podpornou a ochrannou vrstvou cestnej konštrukcie. Táto vrstva cesty má najdlhšiu životnosť.
 • pôda
 • kanál - Nachádza sa pri kryte vozovky, slúži na odvádzanie vody.
 • zvodidlo - Vyrába sa z kovu alebo betónu.
 • stredový deliaci pás - Zóna, ktorá rozdeľuje trate s opačným smerom.
 • odstavný pruh - Nachádza sa pri vonkajšom jazdnom pruhu. Je vytvorený pre vozidlá, ktoré musia zastaviť z technických alebo iných dôvodov.
 • bezpečnostný pruh - Nachádza sa pri odstavnom pruhu a vnútornom jazdnom pruhu.

Rozprávanie

Diaľnica je cesta najvyššej kategórie, ktorá je určená výhradne pre vozidlovú dopravu.
Spája rôzne časti krajiny a regióny. Má rozdelené trate, opačné smery sú fyzicky rozdelené.

Iné cesty a železničné trate ju môžu križovať iba na inej úrovni. Uzly musia byť od seba vzdialené aspoň 2 km.

Pruhy s opačným smerom sú oddelené stredovým deliacim pásom. Diaľnica má aspoň dva dopravné pruhy v oboch smeroch dopravy.
V uzloch sú vybudované osobitné pruhy určené pre príjazd a výjazd z diaľnice: to sú zrýchľovacie a spomaľovacie jazdné pruhy. Na pravej strane (z pohľadu jazdného smeru) dopravného pruhu sa nachádza odstavný pruh. Prípojná komunikácia spája rôzne úrovne tam, kde sa spájajú dve cesty.

Na diaľnici možno parkovať iba na tento účel vyhradených miestach - odpočívadlách.
Odpočívadlá sú súčasťou diaľnic a ich účelom je poskytovanie služieb. Existujú dva typy odpočívadiel.
Na každom veľkom odpočívadle musí byť čerpacia stanica a reštaurácia. Odporúčaná vzdialenosť medzi veľkými odpočívadlami je 30-40 km.

Na malých odpočívadlách musí byť zabezpečené verejné osvetlenie, pitná voda, toaleta, kontajnery na odpad, stoly a lavičky. Malé odpočívadlá sa budujú na každom 10-12 km.

Každá diaľnica pozostáva z rovnakých konštrukčných prvkov. Na pravej strane (z pohľadu jazdného smeru) dopravných pruhov musí byť vybudovaný odstavný pruh, na ich ľavej strane a pravej strane odstavného pruhu musí byť vytvorený bezpečnostný pruh. Šikmá krajnica za zvodidlami je kanál na odvádzanie vody. Stredový deliaci pás slúži aj na odvádzanie vody.

Jednotlivé vrstvy diaľnice sú nasledovné: podložie slúži ako podpera celej diaľničnej konštrukcie. Na podložie sa stavia spodná, zhutnená základná vrstva. Môže byť vytvorená z rôznych materiálov, napríklad z drvených kameňov alebo betóna. Potom nasleduje vrchná základná vrstva, ktorá je najspodnejšou a zároveň najhrubšou asfaltovou vrstvou. Stredná asfaltová vrstva je spojovacia vrstva. Najvrchnejšia a najtenšia vrstva predstavuje kryt vozovky.

Súvisiace extra

Dopravné siete

Animácia predstavuje suchozemné, vodné a vzdušné dopravné uzly.

Ako funguje diferenciál?

Diferenciál rozdeľuje hnaciu silu medzi hnanými kolesami auta a umožňuje to, aby sa v zákrute otáčali rôznou rýchlosťou.

Autobus

Autobusy hrajú dôležitú úlohu vo verejnej doprave.

Bombardier CRJ-200 (1991)

Dôležitým aspektom pri navrhovaní lietadiel značky Bombardier bola rýchlosť, hospodárnosť a pohodlie.

Cestná preprava, nákladné automobily

Ťažké nákladné automobily hrajú dôležitú úlohu v cestnej preprave.

Konštrukcia osobného automobilu

Táto animácia vám ukáže vonkajšiu a vnútornú konštrukciu osobného automobilu.

Letisko

Letiská poskytujú potrebnú infraštruktúru a služby nevyhnutné pre letectvo.

Patent-Motorwagen (Karl Benz, 1886)

Vozidlo nemeckého inžiniera považujeme za prvé auto poháňané spaľovacím motorom.

Výroba cementu

Táto 3D scénka vám predstaví celý proces výroby cementu.

Vývoj automobilov

Animácia predstavuje vývoj automobilov od ich vzniku až po súčasnosť.

Vývoj nákladnej dopravy

Táto animácia nám predstaví vývoj nákladnej dopravy, počnúc konskými záprahmi až po moderné nákladné automobily.

Added to your cart.