Diokleciánov palác (Split, Chorvátsko)

Diokleciánov palác (Split, Chorvátsko)

Tento palác v podobe pevnosti dal postaviť rímsky cisár Dioklecián na pobreží, v blízkosti svojho rodiska.

Dejepis

Kľúčové slová

Dioklecián, palác, Staroveký Rím, Római Birodalom, Chorvátsko, Cacoecimorpha, Rím, Dalmácia, Dináre, cisár, imperial obdobie, pevnosť, provincie, dejepis, starovek, Stredozemné More, architektúra, kultúra, kostol, prístav, ozdobná brána, Mauzóleum, Jadranské more

Súvisiace extra

Otázky

 • Na prelome ktorých storočí bol postavený Diokleciánov palác?
 • Na území ktorej dnešnej krajiny nájdeme pozostatky Diokleciánovho paláca?
 • Na pobreží ktorého mora bol postavený Diokleciánov palác?
 • Aký systém zaviedol cisár Dioklecián?
 • Aký titul mal Dioklecián počas tetrarchie?
 • Ako bola ukončená Diokleciánova vláda?
 • Charakteristiky akého typu stavieb nenájdeme v štruktúre pláca?
 • Koľko ľudí žilo medzi múrmi paláca v Diokleciánovom období?
 • Kedy žil Dioklecián v tomto paláci?
 • K čomu možno prirovnať pôdorys tohto stavebného komplexu?
 • Pozdĺž ktorého múru nie sú žiadne strážne veže?
 • Akú bránu nemá tento palác?
 • Akú výšku majú múry paláca?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nRozloha paláca presahuje 30 tisíc km².
 • Ako sa nazýva tá časť paláca, kde sa nachádzajú náboženské budovy?
 • Na území ktorej rímskej provincie bol postavený tento palác?
 • Koľko veží bolo umiestnených pozdĺž múrov paláca?
 • Ktorá brána bola pravdepodobne hlavným vchodom paláca?
 • Ktorý východ smeroval k moru?
 • Aký pôdorys má cisárovo mauzóleum?
 • Ktorého rímskeho boha považoval Dioklecián za svojho patróna?
 • Ako zomrel Dioklecián?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nDioklecián si ani desať rokov neužil pohodlie svojho paláca.
 • Čo je peristyl?

Scénky

Palác

 • Dináre - Ťahajú sa od severozápadu smerom na juhovýchod. Ich najjužnejšie pásmo lemuje more. Tvorí ich vápenec, ktorý je najtypickejším stavebným materiálom v tejto oblasti.
 • Jadranské more - Je súčasťou Stredozemného mora. Nachádza sa medzi Apeninským a Balkánskym polostrovom. Názov Mare Adriaticum bol odvodený od názvu mesta Adria.
 • prístav - Palác bol postavený priamo na morskom pobreží. Záliv chránený mólom umožňuje bezpečné zakotvenie lodí, respektíve prístup ku palácu smerom od mora.
 • palác - Stavebný komplex dal postaviť cisár Dioklecián na prelome 3. a 4. storočia.

Výstavba paláca sa začala okolo roku 295. Cisár bol v tom období na vrchole svojej moci a tento obrovský komplex dal postaviť, aby si mohol užívať, keď sa stiahne do úzadia. Pri výbere miesta rozhodlo to, že Dioklecián sa narodil pri meste Salona (centrum provincie Dalmácia). Zohľadnilo sa aj to, že prírodné podmienky v tejto oblasti umožnili textilnú výrobu, ktorá bola veľmi zisková.
Palác - ktorý stál na úpätí Dinár, priamo na pobreží Jadranského mora - bol vzdialený od Ríma, ale predsa nebol úplne izolovaný. Po ukončení výstavby tohto paláca za jeho múrmi žilo cca. 9 tisíc ľudí. Jeho zásobovanie vodou zabezpečovala rieka pri meste Salona.

Prístav

 • vlnolam - Pod iným názvom mólo. Predstavuje takú stavbu, ktorá je umiestnená v prístave na strane smerujúcej k moru. Zabezpečuje ochranu proti prúdom a vlnám.
 • vchod smerom od mora - Nazýva sa Morskou bránou, Južnou bránou (porta meridialis) a tiež Bronzovou bránou (Porta Aenea). Zohrávala dôležitú úlohu z hľadiska námorného obchodu.
 • južná fasáda - Je menej opevnená v porovnaní s ostatnými troma stranami. Táto fasáda odzrkadľuje najviac palácový charakter tohto stavebného komplexu.
 • strešná záhrada - Pravdepodobne zdobili cisárovo obydlie a zdôrazňovali palácový charakter južnej časti komplexu.

Dioklecián dal postaviť tento komplex priamo na morskom pobreží. To na jednej strane zabezpečovalo ochranu paláca a na druhej strane uľahčovalo dopravu tovaru a ľudí.
Vchod smerom od mora bol (podľa najpravdepodobnejšej domnienky) Diokleciánovou privátnou bránou, nakoľko viedol do časti obývanej cisárom.
Prístav paláca postaveného na polostrove pravdepodobne pred vlnami otvoreného mora chránil umelý vlnolam. Cestujúci vystupovali asi na móle smerom od pevniny, respektíve tu vykladali tovar privezený na obchodných lodiach.

Stavba

 • Zlatá brána - Porta Aurea. Severná brána paláca, jeden z koncových bodov carda.
 • severovýchodný komplex - V severnej časti paláca sa nachádzali rôzne obslužné budovy, obytné miestnosti pre vojakov a služobníctvo.
 • centrum - Priesečník dvoch hlavných, na seba kolmých osí, carda a decumanu, ktoré rozdeľovali areál paláca na štyri časti.
 • Strieborná brána - Porta Argentea. Východná brána paláca (porta orientalis). Jeden z koncových bodov decumanu.
 • mauzóleum - Osemuholníková, zdobená stavba s kupolou, ktorá je miestom cisárovho posledného odpočinku.
 • východný komplex - V južnej časti stavebného komplexu sa nachádzali zdobenejšie budovy patriace k cisárovej rezidencii.
 • Bronzová brána - Porta Aenea. Nazývaná aj ako Morská brána. Južná brána paláca (porta meridionalis).
 • západný komplex - V južnej časti stavebného komplexu sa nachádzali zdobenejšie budovy patriace k cisárovej rezidencii.
 • Jupiterov chrám - Podľa aktuálnych poznatkov neexistuje súvislosť medzi týmto chrámom a najvyšším rímskym bohom. Pravdepodobnejšou predstavou je, že tento chrám s obdĺžnikovým pôdorysom bol zasvätený bohovi Janusovi.
 • Železná brána - Porta Ferrea. Západná brána pláca (porta occidentalis). Jeden z koncových bodov decumanu.
 • severozápadný komplex - V severnej časti paláca sa nachádzali rôzne obslužné budovy, obytné miestnosti pre vojakov a služobníctvo.
 • temenos - Sakrálna štvrť paláca, stáli tu náboženské budovy. Nachádzala sa medzi cisárovým obydlím a decumanom.

Tento komplex z architektonického hľadiska vytvára zmiešaný obraz. Nájdeme tu konštrukčné prvky charakteristické pre vojenské tábory (castrum), paláce (palatium) a vily.
Pôdorys je štvoruholníkový. Dĺžka východnej a západnej strany sa zhoduje (215–215 m), ale dĺžka severnej (175 m) a južnej (181 m) strany je rozdielna. (Táto štruktúra sa preto najviac podobá na lichobežník.) Rozloha tohto stavebného komplexu presahuje 30 tisíc m².
Východozápadný decumanus rozdeľuje palác na dve časti. Severná časť je jednoduchšia, v južnej časti sa nachádzajú zdobenejšie budovy. Južne od decumanu sa nachádza temenos s náboženskými budovami, za ktorým smerom k moru nasledujú budovy patriace k cisárskej rezidencii.

Východný, severný a západný múr má charakter pevnosti, nakoľko sa na ňom nachádzajú strážne veže a hrubé brány. Na rozdiel od týchto múrov múr smerujúci k moru je útlejší a zdobenejší, čím zdôrazňuje palácový charakter.
Vonkajšie múry sú 15–20 m vysoké. Ich priemerná hrúbka dosahuje 2,1 m. Dokopy sa na nich nachádzalo 16 veží. Zlatú, Striebornú a Železnú bránu zabezpečovali po dve veže. Južný múr smerujúci k moru však nemal žiadnu vežu.

Palác má štyri vchody. Porta Aurea je severnou bránou paláca a jedným z koncových bodov carda. Nazýva sa aj Severnou bránou (porta septemtrionalis). Tí, ktorí prichádzajú cestou Salona–Aspalathos, sa cez ňu vedia dostať ku komplexu.
Monumentálny hlavný vchod je bohato zdobený. Kovy, ktoré sú uvedené v názvoch brán, sa pravdepodobne viažu k obdobiam spomínaným aj v gréckej a rímskej mytológii. Zlatá doba bola obdobím mieru a hojnosti.

Cisárovo mauzóleum má osemuholníkový pôdorys. (Strany osemuholníka sú 7,6 m dlhé.) Osemuholníkový tvar symbolizuje cestu z pozemského bytia na druhý svet. Mauzóleum zvonka obklopuje 24 korintských stĺpov.
Strecha je pokrytá škridlami. Múry sú v priemere 3 m hrubé. Hrobová komora s kruhovým pôdorysom má priemer 13 m a v strede je 21 m vysoká. Na vnútorných stenách sa nachádza vlys, vo výklenkoch stien stoja sochy. Cisárov sarkofág je umiestnený v strede komory.

Jupiterov chrám stavali ako súčasť stavebného komplexu v rokoch 295-305.
Tento chrám s obdĺžnikovým pôdorysom stojí na podstave. K jeho vchodu sa dá dostať cez predsieň, ktorú ohraničuje šesť stĺpov. Jeho sedlovú strechu z oboch strán uzatvára tympanón. Na reliéfe tympanónu nad vchodom sú zobrazení bohovia a hrdinovia.
Podľa tradičného názoru tento chrám bol zasvätený najvyššiemu rímskemu bohovi, vládcovi hromu a blesku. Jupiterov kult získal výnimočné postavenie počas Diokleciánovho obdobia, nakoľko ho cisár považoval za svojho patróna.

Dioklecián

Dioklecián bol cisárom Rímskej ríše v rokoch 284-305. Uzavrel chaotické obdobie vojnových cisárov a položil základy dominátu. Jeho reformy priniesli ríši stabilitu.
Dioklecián sa narodil v roku 244 v provincii Dalmácia, pri meste Salona. Jeho vojenská kariéra sa pravdepodobne začala v období cisára Cara. Keď čoskoro po cisárovej smrti zomrel aj jeden z jeho synov, vojaci vyhlásili za cisára Diokleciána.
V prvých dvoch desaťročiach svojho panovania veľa bojoval, ale nemal rovnaký osud, ako jeho predchodcovia. Zaviedol systém tetrarchie, v ktorom on a Maximianus vládli ako augustovia, Galerius a Constantius Chlorus ako caesari. Tým zanikla jednotnosť ríše, ale jej ochrana a riadenie sa stali efektívnejšími.
Avšak čoskoro znova splanuli vnútropolitické boje a objavili sa aj ekonomické (finančné) problémy. Navyše Diokleciánov zdravotný stav sa postupne zhoršoval. Dioklecián sa preto v roku 305 dobrovoľne vzdal vlády (on bol prvým rímskym cisárom, ktorý sa vzdal vlády) a stiahol sa do úzadia v paláci, ktorý stál v jeho rodnom kraji.
Dlho si však neužíval svoj "dôchodok", lebo v roku 312 (?) zomrel. V starovekej zbierke životopisov cisárov, v Scriptores historiae Augustae sa Dioklecián spomína ako „vir rei publicae necessarius” („muž, ktorého potrebuje štát”).

Prechádzka

Animácia

 • palác - Stavebný komplex dal postaviť cisár Dioklecián na prelome 3. a 4. storočia.
 • Zlatá brána - Porta Aurea. Severná brána paláca, jeden z koncových bodov carda.
 • mauzóleum - Osemuholníková, zdobená stavba s kupolou, ktorá je miestom cisárovho posledného odpočinku.
 • Bronzová brána - Porta Aenea. Nazývaná aj ako Morská brána. Južná brána paláca (porta meridionalis).
 • Jupiterov chrám - Podľa aktuálnych poznatkov neexistuje súvislosť medzi týmto chrámom a najvyšším rímskym bohom. Pravdepodobnejšou predstavou je, že tento chrám s obdĺžnikovým pôdorysom bol zasvätený bohovi Janusovi.

Rozprávanie

Rímsky cisár Dioklecián vládol na prelome 3. a 4. storočia. Palác, v ktorom sa chcel utiahnuť do úzadia, začal stavať v roku 295 vo svojom rodnom kraji, v provincii Dalmácia. O desať rokov neskôr sa dobrovoľne vzdal moci a nasledujúce roky strávil v stavebnom komplexe stojacom na brehu Jadranského mora.

Diokleciánov palác obsahuje prvky charakteristické nielen pre palatium, ale aj pre vojenské tábory a vily.
Špecificky členená štruktúra paláca, silné múry a strážne veže boli typické pre castrum. Zdobené budovy cisárovho obydlia a južný múr smerujúci k moru zas pripomínajú palác. Na južnej strane sa nenachádzajú veže, kým ostatné tri múry mali dokopy 16 veží.

Spomedzi štyroch brán je Zlatá brána na severnej strane najzdobenejšia. Cez túto bránu sa dostaneme k jednej z hlavných osí, k severojužne orientovanému cardu. To sa v strede paláca s tvarom lichobežníka stretáva s druhou hlavnou osou, s decumanom, ktorý je na neho kolmý.
Potom nasleduje otvorené námestie, peristyl. Východne od neho sa nachádza cisárovo mauzóleum a západne Jupiterov chrám.
Južným smerom sa dostaneme k zdobeným budovám cisárskej rezidencie. Keď prejdeme cez Bronzovú bránu, uvidíme prístava a Jadranské more.

Súvisiace extra

Amfiteáter v Pule (Pula, 1. storočie)

Táto výnimočná stavba, ktorá sa nachádza v Chorvátsku, bola v staroveku jedným z najväčších rímskych amfiteátrov.

Provincie a mestá Rímskej ríše

Táto animácia vám predstaví dejiny Rímskej ríše trvajúce niekoľko storočí.

Caracallove kúpele (Rím, 3. storočie)

Nádherné kúpalisko rímského cisára bolo postavené v 3. storočí.

Circus Maximus (Rím, 1. storočie)

Táto obrovská aréna bola určená na usporiadavanie pretekov na vozoch.

Knosský palác (2. tisícročie pr. Kr.)

Najväčší palácový komplex ostrova Kréta bol pravdepodobne stredisko minojskej civilizácie.

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Panteón (Rím, 2. storočie)

"Chrám všetkých bohov" bol postavený za vlády rímskeho cisára Hadriána.

Pompeiovo divadlo (Rím, 1. storočie pred Kr.)

Divadlo, ktoré dal postaviť Gnaeus Pompeius Magnus bolo jedným z prvých kamenných divadiel Večného mesta.

Ragusa (Chorvátsko, 16. storočie)

Dnes toto mesto poznáme ako Dubrovník. Je to chorvátske mesto s vynikajúcou polohou a veľkolepou architektúrou. Svoj najväčší rozkvet zažívalo v 16. storočí.

Staroveký rímsky obytný dom

Bohatí občania v starovekom Ríme vlastnili veľké domy.

Staroveký rímsky vojenský tábor

Neustále rozširujúca sa Rímska ríša vybudovala na obsadených územiach stálé vojenské tábory.

Vodovod a cesta zo Starovekého Ríma

Vynikajúce cesty a vodovody, ktoré pokrývali celú Rímsku ríšu odzrkadľujú civilizačnú vyspelosť ríše.

Biréma (staroveká vojnová loď)

Biréma je druh starovekej vojnovej lode s charakteristickou špicatou prednou časťou a dvoma palubami s veslami, ktorú používalo viacero národov.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Quinquereme (3. storočie pr. Kr.)

Je typickou vojnovou loďou helenistického obdobia s niekoľkými radmi vesiel.

Rímsky vojak (1. storočie pr. Kr.)

Rímské vojsko tvorili vysoko kvalifikovaní a dobre vybavení žoldnieri.

Staroveký rímsky senátor a jeho manželka

Senátori, ktorí boli členmi najvyššej spoločenskej triedy starovekého Ríma, nosili tógy s purpurovým lemom.

Titov víťazný oblúk (Rím, 1. storočie)

Víťazný oblúk bol postavený pri vchode do komplexu Forum Romanum na oslavu víťazstva v Judeai.

Added to your cart.