Dieselový motor

Dieselový motor

Nemecký inžinier Rudolf Diesel patentoval dieselový motor v roku 1893.

Fyzika

Kľúčové slová

vznetový motor, motor, motor s vnútorným spaľovaním, Valce, motorová nafta, kardan, os, nafta, náprava, piest, ventil, injekcie, kompresia, prívod, výbuch, automobil, nákladné auto, Auto, Autobus, takt, power zdvih, samovznietenia, Znečistenie životného prostredia, škody na životnom prostredí, Znečistenie ovzdušia, tepelný motor, práca, Kroky, automobilka, výroba automobilov, termodynamika, fyzika

Súvisiace extra

Scénky

Motor

 • motorový blok - Kovový kryt motora.
 • prevodovka - Zabezpečuje prevod medzi motorom a kardanovým hriadeľom. Pomocou nej možno nastaviť, koľkokrát sa majú otočiť kolesá počas jednej otočky hlavného hriadeľa. Pri nízkom stupni rýchlosti je auto silnejšie, ale zároveň pomalšie; pri vyššom rýchlostnom stupni je vozidlo rýchlejšie, spotrebováva menej paliva, ale zrýchľuje sa pomalšie.
 • vzduchový filter - Do spaľovacieho priestoru motora sa dostáva vzduch, ktorý zabezpečuje kyslík potrebný k horeniu. Tento prostriedok filtruje vzduch.
 • nasávacie potrubie - Cez neho prúdi do motora vzduch, ktorého obsah kyslíka je potrebný pri horení.
 • výfukové potrubie - Cez neho sa vylučujú výfukové plyny.
 • rozvodový remeň - Prenáša rotačný pohyb hlavného hriadeľa motora na vačkové hriadele, ktoré ovládajú ventily.
 • vstrekovanie paliva

Fungovanie

 • sací kanál - Cez tento otvor prúdi do spaľovacieho priestoru - do tej časti valca, ktorá sa nachádza nad piestom - vzduch.
 • vstrekovanie paliva - Bod vzplanutia nafty je nižší ako v prípade benzínu, a preto ju stlačený horúci vzduchu zapáli aj bez zapaľovacej sviečky. Explózia stlačí piest nadol.
 • výfukový otvor - Cez neho odchádzajú spaliny. V prípade dieselových motorov spaľovanie je v porovnaní s benzínovými motormi menej dokonalé, preto je emisia škodlivých látok väčšia.
 • nasávací ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa v prvom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nadol spôsobuje zníženie tlaku vo valci, vďaka čomu dovnútra prúdi vzduch.
 • výfukový ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa vo štvrtom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nahor odstráni spaliny.
 • piest - Jeho rytmický pohyb smerom nahor a nadol zabezpečuje otáčanie hlavného hriadeľa. Explózia paliva spôsobuje jeho pohyb smerom nadol. Následne jeho pohyb smerom nahor, nadol a znova nahor spôsobuje zotrvačnosť roztočeného hlavného hriadeľa. Potom nasleduje ďalšie zapálenie.
 • valec - V ňom sa uskutočňuje explózia paliva a pohyb piestu.
 • spojovacia tyč
 • hlavný hriadeľ - Pohyb piestu smerom nahor a nadol spôsobuje rotačný pohyb hlavného hriadeľa.

1. takt

 • sací kanál - Cez tento otvor prúdi do spaľovacieho priestoru - do tej časti valca, ktorá sa nachádza nad piestom - vzduch.
 • vstrekovanie paliva - Bod vzplanutia nafty je nižší ako v prípade benzínu, a preto ju stlačený horúci vzduchu zapáli aj bez zapaľovacej sviečky. Explózia stlačí piest nadol.
 • výfukový otvor - Cez neho odchádzajú spaliny. V prípade dieselových motorov spaľovanie je v porovnaní s benzínovými motormi menej dokonalé, preto je emisia škodlivých látok väčšia.
 • nasávací ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa v prvom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nadol spôsobuje zníženie tlaku vo valci, vďaka čomu dovnútra prúdi vzduch.
 • výfukový ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa vo štvrtom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nahor odstráni spaliny.
 • piest - Jeho rytmický pohyb smerom nahor a nadol zabezpečuje otáčanie hlavného hriadeľa. Explózia paliva spôsobuje jeho pohyb smerom nadol. Následne jeho pohyb smerom nahor, nadol a znova nahor spôsobuje zotrvačnosť roztočeného hlavného hriadeľa. Potom nasleduje ďalšie zapálenie.
 • valec - V ňom sa uskutočňuje explózia paliva a pohyb piestu.
 • spojovacia tyč
 • hlavný hriadeľ - Pohyb piestu smerom nahor a nadol spôsobuje rotačný pohyb hlavného hriadeľa.

2. takt

 • sací kanál - Cez tento otvor prúdi do spaľovacieho priestoru - do tej časti valca, ktorá sa nachádza nad piestom - vzduch.
 • vstrekovanie paliva - Bod vzplanutia nafty je nižší ako v prípade benzínu, a preto ju stlačený horúci vzduchu zapáli aj bez zapaľovacej sviečky. Explózia stlačí piest nadol.
 • výfukový otvor - Cez neho odchádzajú spaliny. V prípade dieselových motorov spaľovanie je v porovnaní s benzínovými motormi menej dokonalé, preto je emisia škodlivých látok väčšia.
 • nasávací ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa v prvom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nadol spôsobuje zníženie tlaku vo valci, vďaka čomu dovnútra prúdi vzduch.
 • výfukový ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa vo štvrtom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nahor odstráni spaliny.
 • piest - Jeho rytmický pohyb smerom nahor a nadol zabezpečuje otáčanie hlavného hriadeľa. Explózia paliva spôsobuje jeho pohyb smerom nadol. Následne jeho pohyb smerom nahor, nadol a znova nahor spôsobuje zotrvačnosť roztočeného hlavného hriadeľa. Potom nasleduje ďalšie zapálenie.
 • valec - V ňom sa uskutočňuje explózia paliva a pohyb piestu.
 • spojovacia tyč
 • hlavný hriadeľ - Pohyb piestu smerom nahor a nadol spôsobuje rotačný pohyb hlavného hriadeľa.

3. takt

 • sací kanál - Cez tento otvor prúdi do spaľovacieho priestoru - do tej časti valca, ktorá sa nachádza nad piestom - vzduch.
 • vstrekovanie paliva - Bod vzplanutia nafty je nižší ako v prípade benzínu, a preto ju stlačený horúci vzduchu zapáli aj bez zapaľovacej sviečky. Explózia stlačí piest nadol.
 • výfukový otvor - Cez neho odchádzajú spaliny. V prípade dieselových motorov spaľovanie je v porovnaní s benzínovými motormi menej dokonalé, preto je emisia škodlivých látok väčšia.
 • nasávací ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa v prvom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nadol spôsobuje zníženie tlaku vo valci, vďaka čomu dovnútra prúdi vzduch.
 • výfukový ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa vo štvrtom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nahor odstráni spaliny.
 • piest - Jeho rytmický pohyb smerom nahor a nadol zabezpečuje otáčanie hlavného hriadeľa. Explózia paliva spôsobuje jeho pohyb smerom nadol. Následne jeho pohyb smerom nahor, nadol a znova nahor spôsobuje zotrvačnosť roztočeného hlavného hriadeľa. Potom nasleduje ďalšie zapálenie.
 • valec - V ňom sa uskutočňuje explózia paliva a pohyb piestu.
 • spojovacia tyč
 • hlavný hriadeľ - Pohyb piestu smerom nahor a nadol spôsobuje rotačný pohyb hlavného hriadeľa.

4.takt

 • sací kanál - Cez tento otvor prúdi do spaľovacieho priestoru - do tej časti valca, ktorá sa nachádza nad piestom - vzduch.
 • vstrekovanie paliva - Bod vzplanutia nafty je nižší ako v prípade benzínu, a preto ju stlačený horúci vzduchu zapáli aj bez zapaľovacej sviečky. Explózia stlačí piest nadol.
 • výfukový otvor - Cez neho odchádzajú spaliny. V prípade dieselových motorov spaľovanie je v porovnaní s benzínovými motormi menej dokonalé, preto je emisia škodlivých látok väčšia.
 • nasávací ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa v prvom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nadol spôsobuje zníženie tlaku vo valci, vďaka čomu dovnútra prúdi vzduch.
 • výfukový ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa vo štvrtom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nahor odstráni spaliny.
 • piest - Jeho rytmický pohyb smerom nahor a nadol zabezpečuje otáčanie hlavného hriadeľa. Explózia paliva spôsobuje jeho pohyb smerom nadol. Následne jeho pohyb smerom nahor, nadol a znova nahor spôsobuje zotrvačnosť roztočeného hlavného hriadeľa. Potom nasleduje ďalšie zapálenie.
 • valec - V ňom sa uskutočňuje explózia paliva a pohyb piestu.
 • spojovacia tyč
 • hlavný hriadeľ - Pohyb piestu smerom nahor a nadol spôsobuje rotačný pohyb hlavného hriadeľa.

Vnútorná konštrukcia

 • chladiaci systém - Počas prevádzky motora sa chladiaca voda zohrieva a toto teplo odovzdáva cez chladič do prostredia.
 • motor
 • prevodovka - Zabezpečuje prevod medzi motorom a kardanovým hriadeľom. Pomocou nej možno nastaviť, koľkokrát sa majú otočiť kolesá počas jednej otočky hlavného hriadeľa. Pri nízkom stupni rýchlosti je auto silnejšie, ale zároveň pomalšie; pri vyššom rýchlostnom stupni je vozidlo rýchlejšie, spotrebováva menej paliva, ale zrýchľuje sa pomalšie.
 • hnací hriadeľ - Rotačný pohyb hlavného hriadeľa motora prenáša ku kolesám.
 • palivová nádrž - Palivom dieselového motora je nafta. Jej bod vzplanutia je nižší ako v prípade benzínu, a preto vo fáze kompresie vplyvom horúceho vzduchu exploduje aj bez zapálenia.
 • diferenciál - V zatáčke sa musí koleso bežiace po vonkajšom oblúku otáčať na vyšších otáčkach, než koleso bežiace po vnútornom oblúku. To zabezpečuje tento mechanizmus.
 • poháňaný hriadeľ - Rotácia hlavného hriadeľa motora otáča prostredníctvom kardanového hriadeľa poháňaný hriadeľ.
 • výfuk - Cez neho odchádzajú spaliny. V prípade dieselových motorov spaľovanie je v porovnaní s benzínovými motormi menej dokonalé, preto je emisia škodlivých látok väčšia.

Valce

 • hlavný hriadeľ - Poháňajú ho piesty. Jeho rotačný pohyb sa prenesie cez kardanový hriadeľ na poháňaný hriadeľ, respektíve cez rozvodový remeň na vačkový hriadeľ, ktorý ovláda ventily.
 • rozvodový hriadeľ - Jeho rotácia zabezpečuje rytmické fungovanie ventilov. Jeho rotáciu riadi hlavný hriadeľ prostredníctvom rozvodového remeňa.
 • piest - Jeho rytmický pohyb smerom nahor a nadol sa premieňa na rotačný pohyb hlavného hriadeľa.
 • ventily - Koordinujú nasávanie vzduchu a vypúšťanie spalín. Ich fungovanie zabezpečuje hlavný hriadeľ prostredníctvom rozvodového remeňa.

Animácia

 • motor
 • prevodovka - Zabezpečuje prevod medzi motorom a kardanovým hriadeľom. Pomocou nej možno nastaviť, koľkokrát sa majú otočiť kolesá počas jednej otočky hlavného hriadeľa. Pri nízkom stupni rýchlosti je auto silnejšie, ale zároveň pomalšie; pri vyššom rýchlostnom stupni je vozidlo rýchlejšie, spotrebováva menej paliva, ale zrýchľuje sa pomalšie.
 • hnací hriadeľ - Rotačný pohyb hlavného hriadeľa motora prenáša ku kolesám.
 • hlavný hriadeľ - Poháňajú ho piesty. Jeho rotačný pohyb sa prenesie cez kardanový hriadeľ na poháňaný hriadeľ, respektíve cez rozvodový remeň na vačkový hriadeľ, ktorý ovláda ventily.
 • rozvodový hriadeľ - Jeho rotácia zabezpečuje rytmické fungovanie ventilov. Jeho rotáciu riadi hlavný hriadeľ prostredníctvom rozvodového remeňa.
 • piest - Jeho rytmický pohyb smerom nahor a nadol sa premieňa na rotačný pohyb hlavného hriadeľa.
 • ventily - Koordinujú nasávanie vzduchu a vypúšťanie spalín. Ich fungovanie zabezpečuje hlavný hriadeľ prostredníctvom rozvodového remeňa.
 • sací kanál - Cez tento otvor prúdi do spaľovacieho priestoru - do tej časti valca, ktorá sa nachádza nad piestom - vzduch.
 • vstrekovanie paliva - Bod vzplanutia nafty je nižší ako v prípade benzínu, a preto ju stlačený horúci vzduchu zapáli aj bez zapaľovacej sviečky. Explózia stlačí piest nadol.
 • výfukový otvor - Cez neho odchádzajú spaliny. V prípade dieselových motorov spaľovanie je v porovnaní s benzínovými motormi menej dokonalé, preto je emisia škodlivých látok väčšia.
 • nasávací ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa v prvom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nadol spôsobuje zníženie tlaku vo valci, vďaka čomu dovnútra prúdi vzduch.
 • výfukový ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa vo štvrtom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nahor odstráni spaliny.
 • piest - Jeho rytmický pohyb smerom nahor a nadol zabezpečuje otáčanie hlavného hriadeľa. Explózia paliva spôsobuje jeho pohyb smerom nadol. Následne jeho pohyb smerom nahor, nadol a znova nahor spôsobuje zotrvačnosť roztočeného hlavného hriadeľa. Potom nasleduje ďalšie zapálenie.
 • valec - V ňom sa uskutočňuje explózia paliva a pohyb piestu.
 • spojovacia tyč
 • hlavný hriadeľ - Pohyb piestu smerom nahor a nadol spôsobuje rotačný pohyb hlavného hriadeľa.

Rozprávanie

Pohon auta zabezpečuje motor. V motore sa nachádza hlavný hriadeľ, ktorého rotačný pohyb ku kolesám prenáša kardanový hriadeľ.
Pomocou prevodovky možno nastaviť, koľkokrát sa majú otočiť kolesá počas jednej otočky hlavného hriadeľa. Pri nízkom stupni rýchlosti auto je silnejšie, ale zároveň pomalšie; pri vyššom rýchlostnom stupni vozidlo je rýchlejšie, spotrebováva menej paliva, ale zrýchľuje sa pomalšie.

V osobných vozidlách sa popri štvortaktnom Ottovom motore najčastejšie používa dieselový motor, v prípade ktorého palivom nie je benzín, ale motorová nafta. Pohyb piestov smerom nahor a nadol sa premieňa na rotačný pohyb hlavného hriadeľa. Hlavný hriadeľ poháňa kardanový hriadeľ a cez rozvodový remeň vačkový hriadeľ.
Vačkový hriadeľ riadi fungovanie ventilov, ktorých zosúladené otváranie a uzatváranie zabezpečuje nasávanie vzduchu a vypustenie výfukových plynov v správnom takte.

Prvým taktom je nasávanie. Piest sa pohybuje smerom nadol, kvôli čomu vo valci klesá tlak. Nasávací ventil sa otvorí, do valca prúdi vzduch.

Druhým taktom je kompresia: nasávací a takisto výfukový ventil je zatvorený. Kvôli hybnej sile hlavného hriadeľa a vyvažovacieho závažia sa piest pohybuje smerom nahor, stláča vzduch, kvôli čomu sa jeho teplota zvyšuje.

Tretím taktom je pracovný takt: nafta vstreknutá k horúcemu stlačenému vzduchu sa vznieti. V dieselových motoroch - na rozdiel od benzínových motorov - palivo netreba zapaľovať pomocou zapaľovacej sviečky. Explózia stlačí piest nadol.

Štvrtým taktom je výfuk: piest sa pohybuje nahor, výfukový ventil sa otvorí, vypustia sa výfukové plyny.

Môžete vidieť, že v motore sa priamočiary pohyb piestu mení na rotačný pohyb hlavného hriadeľa. Energiu potrebnú k pohybu piestu zabezpečuje horenie nafty.

Súvisiace extra

Štvortaktný Ottov motor

Táto animácia vám predstaví typ motora, ktorý sa najčastejšie používa v automobiloch.

Dvojtaktný motor

Dvojtaktný motor je piestový spaľovací motor pracujúci s dvojdobým pracovným obehom.

Hviezdicový motor

Hviezdicový motor sa používa predovšetkým v prípade lietadiel a vrtuľníkov.

Stirlingov motor - tepelný stroj

Stirlingov motor je tiež známy ako vonkajší spaľovací motor. Na rozdiel od spaľovacích motorov (napríklad Otto-motor), tu prebieha spaľovanie mimo valca.

Wankel motor

Wankelov motor je spaľovací motor s vnútorným spaľovaním s rotujúcim piestom.

Herónova guľa – aeolipyla

Herón z Alexandrie bol vynálezca prvého parného stroja aj keď ho sám považoval za hračku.

p-V-T diagram ideálnych plynov

Vzťah medzi tlakom, objemom a teplotou ideálnych plynov je uvedený v stavovej rovnici.

Ako funguje diferenciál?

Diferenciál rozdeľuje hnaciu silu medzi hnanými kolesami auta a umožňuje to, aby sa v zákrute otáčali rôznou rýchlosťou.

Ako funguje kombajn?

Kombajn je poľnohospodársky stroj, ktorý žne obilie.

Ako funguje prevodovka?

V prevodovke sa mení krútiaci moment motora znižovaním alebo zvyšovaním otáčok.

Elektromotor

Je vzájomné silové pôsobenie elektromagnetických polí vytváraných elektrickými vodičmi, ktorými preteká elektrický prúd.

Formula 1 (pretekárske auto)

Formula 1 je najvyššou kategóriou a najobľúbenejším druhom automobilových závodov.

Parný stroj Jamesa Watta (18. storočie)

Parný stroj, ktorý zdokonalil škótsky inžinier, James Watt, spôsobil technologickú revolúciu.

Ropná rafinéria

Medzi produkty spracované rafinériami patrí nafta, benzín, mazivá.

Typy ozubených kolies

Počas rotačného pohybu prenášajú kolesá moment sily.

MÁV M61 motorová lokomotíva (1963)

Legendárna lokomotíva maďarských železničných tratí triedy M61 niesla názov NOHAB.

Ford Model T

Obľúbený model amerického automobilového závodu bol prvý sériovo vyrábaný automobil na svete.

Konštrukcia osobného automobilu

Táto animácia vám ukáže vonkajšiu a vnútornú konštrukciu osobného automobilu.

Prevádzka ropných vrtov

Strojové zariadenie, ktoré čerpá ropu na povrch.

Ropná plošina

Dlhá rúrka v strede veže preniká do oceánu, kým nedosiahne vrstvu, ktorá obsahuje ropu.

Vozidlá šetrné k životnému prostrediu

Kombináciou benzínového a elektrického pohonu možno znížiť emisie.

Added to your cart.