Dieselový motor

Dieselový motor

Nemecký inžinier Rudolf Diesel patentoval dieselový motor v roku 1893.

Fyzika

Kľúčové slová

vznetový motor, motor, motor s vnútorným spaľovaním, Valce, motorová nafta, kardan, os, nafta, náprava, piest, ventil, injekcie, kompresia, prívod, výbuch, automobil, nákladné auto, Auto, Autobus, takt, power zdvih, samovznietenia, Znečistenie životného prostredia, škody na životnom prostredí, Znečistenie ovzdušia, tepelný motor, práca, Kroky, automobilka, výroba automobilov, termodynamika, fyzika

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Štvortaktný Ottov motor

Táto animácia vám predstaví typ motora, ktorý sa najčastejšie používa v automobiloch.

Dvojtaktný motor

Dvojtaktný motor je piestový spaľovací motor pracujúci s dvojdobým pracovným obehom.

Hviezdicový motor

Hviezdicový motor sa používa predovšetkým v prípade lietadiel a vrtuľníkov.

Stirlingov motor - tepelný stroj

Stirlingov motor je tiež známy ako vonkajší spaľovací motor. Na rozdiel od spaľovacích motorov (napríklad Otto-motor), tu prebieha spaľovanie mimo valca.

Wankel motor

Wankelov motor je spaľovací motor s vnútorným spaľovaním s rotujúcim piestom.

Herónova guľa – aeolipyla

Herón z Alexandrie bol vynálezca prvého parného stroja aj keď ho sám považoval za hračku.

p-V-T diagram ideálnych plynov

Vzťah medzi tlakom, objemom a teplotou ideálnych plynov je uvedený v stavovej rovnici.

Ako funguje diferenciál?

Diferenciál rozdeľuje hnaciu silu medzi hnanými kolesami auta a umožňuje to, aby sa v zákrute otáčali rôznou rýchlosťou.

Ako funguje kombajn?

Kombajn je poľnohospodársky stroj, ktorý žne obilie.

Ako funguje prevodovka?

V prevodovke sa mení krútiaci moment motora znižovaním alebo zvyšovaním otáčok.

Elektromotor

Je vzájomné silové pôsobenie elektromagnetických polí vytváraných elektrickými vodičmi, ktorými preteká elektrický prúd.

Formula 1 (pretekárske auto)

Formula 1 je najvyššou kategóriou a najobľúbenejším druhom automobilových závodov.

Parný stroj Jamesa Watta (18. storočie)

Parný stroj, ktorý zdokonalil škótsky inžinier, James Watt, spôsobil technologickú revolúciu.

Ropná rafinéria

Medzi produkty spracované rafinériami patrí nafta, benzín, mazivá.

Typy ozubených kolies

Počas rotačného pohybu prenášajú kolesá moment sily.

MÁV M61 motorová lokomotíva (1963)

Legendárna lokomotíva maďarských železničných tratí triedy M61 niesla názov NOHAB.

Ford Model T

Obľúbený model amerického automobilového závodu bol prvý sériovo vyrábaný automobil na svete.

Konštrukcia osobného automobilu

Táto animácia vám ukáže vonkajšiu a vnútornú konštrukciu osobného automobilu.

Prevádzka ropných vrtov

Strojové zariadenie, ktoré čerpá ropu na povrch.

Ropná plošina

Dlhá rúrka v strede veže preniká do oceánu, kým nedosiahne vrstvu, ktorá obsahuje ropu.

Vozidlá šetrné k životnému prostrediu

Kombináciou benzínového a elektrického pohonu možno znížiť emisie.

Added to your cart.