Dejiny ľudskej migrácie

Dejiny ľudskej migrácie

Táto animácia ukazuje najväčšie migrácie v dejinách ľudstva od praveku až po súčasnosť.

Dejepis

Kľúčové slová

spoločnosť, Humánne geografia, populácie, Intenzita populačného rastu, sťahovanie, imigrácia, kivándorlás, emigrácia, modern age, starovek, v staroveku, v stredoveku, v novoveku, ľudstvo, osada, rozšírenie, objav, lodné, Római Birodalom, Kolonizácia, gyarmatok, otrok, otroctva, obchodovania s ľuďmi, obchod, Kolónia, Druhá svetová vojna, výmena obyvateľstva, Zem, Zemeguľa, krajiny, hranice krajín, Izrael, Palestína, Európa, India, Pakistan, Spojené štáty americké, Afrika, Ázia, Atlanti-óceán, homo sapiens, Afroameričania, migrant, dejepis

Súvisiace extra

Scénky

Rozšírenie Homo sapiensa

 • Afrika
 • Európa
 • Ázia
 • Austrália
 • Severná Amerika
 • Stredná Amerika
 • Južná Amerika
 • Atlantický oceán
 • Tichý oceán
 • Indický oceán
 • Antarktída
 • "kolíska ľudstva" - Kolískou ľudstva je podľa vedeckých výskumov východná Afrika, odkiaľ sa predok dnešného človeka rozšíril do celého sveta.
 • pred 130–60 tisíc rokmi
 • pred 60–40 tisíc rokmi
 • pred 40–20 tisíc rokmi
 • pred 20–13 tisíc rokmi

Moderní ľudia patria k druhu Homo sapiens. Druh pomenovaný ako človek rozumný sa vyvinul vo východnej Afrike a postupne si podmanil aj ostatné kontinenty. Počas veľkého putovania, ktoré trvalo desaťtisíce rokov, sa dostal do Ázie, Austrálie a potom zaľudnil aj Európu a oblasť Tichého oceána. Nakoniec pred 20-13 tisíc rokmi osídlil aj Ameriku.

Sťahovanie národov (4.–5. stor.)

 • Afrika
 • Európa
 • Ázia
 • Atlantický oceán
 • Stredozemné more
 • 256–260
 • 253–269
 • 259–261
 • 268–282
 • 275
 • 375
 • 390
 • 397
 • 400
 • 415
 • 429
 • 450
 • 455
 • 488

Podľa najpravdepodobnejšej teórie veľké sťahovanie národov, ktoré sa začalo v 4. storočí, mohlo byť pôsobené preľudnením a zmenou podnebia. Mnoho výskumníkov považuje za hlavnú hnaciu silu celého dominu efektu postup Hunov.
Tento dlhodobý proces, na ktorom sa podieľali viaceré národy, viedol k zániku Západorímskej ríše a vzniku barbarských kráľovstiev.

Veľké geografické objavy a kolonizácia (15.–18. stor.)

 • Afrika
 • Európa
 • Ázia
 • Austrália
 • Severná Amerika
 • Stredná Amerika
 • Južná Amerika
 • Atlantický oceán
 • Tichý oceán
 • Indický oceán
 • 1487–1488 - Bartolomeo Diaz (Portugalec)
 • 1492–1493 - Krištof Kolumbus (Talian)
 • 1497–1498 - Vasco da Gama (Portugalec)
 • 1501–1502 - Amerigo Vespucci (Talian)
 • 1519–1522 - Fernão de Magalhães – Fernando Magellan (Portugalec)
 • 1534 - Jacques Cartier (Francúz)
 • 1578–1580 - Francis Drake (Angličan)
 • 1596–1597 - Willem Barents (Holanďan)
 • 1610–1611 - Henry Hudson (Angličan)
 • 1642–1643 - Abel Janszoon Tasman (Holanďan)
 • 1644 - Abel Janszoon Tasman (Holanďan)

Za sériou udalostí, ktoré sa spomínajú ako veľké geografické objavy, stálo mnoho faktorov. Medzi ne patrili nedostatok zeme a potravín plynúci z preľudnenia, hlad po zlate, túžba po ovládaní diaľkového obchodu sľubujúceho vysoké zisky, úmysel dobývania a zvedavosť.
V prvej vlne dominovali Portugalci a Španieli, v druhej zas Angličania, Francúzi a Holanďania. Z podmanených území sa stali kolónie, ktoré boli politicky a ekonomicky závislé od materskej krajiny.

Obchodovanie s otrokmi (z Afriky, 16.–19. stor.)

 • Afrika
 • Európa
 • Ázia
 • Austrália
 • Severná Amerika
 • Stredná Amerika
 • Južná Amerika
 • Atlantický oceán
 • cca. 12 500 000 osôb

Obchod s otrokmi, ktorý smeroval hlavne z Afriky do Ameriky, sa nazýva aj ako africký holokaust alebo čierny holokaust. Do dejín sa zapísal ako proces nútenej migrácie na najväčšiu vzdialenosť.
Obchodníci s otrokmi odvliekli na iné kontinenty cca. 15 miliónov afrických domorodcov, a to predovšetkým na americké plantáže a do baní. Keď budúcich otrokov násilne brali do zajatia, v porovnaní s odvlečeným počtom ľudí najmenej dvakrát toľko osôb prišlo o život.

Koloniálne ríše (začiatok 20. stor.)

 • Afrika
 • Európa
 • Ázia
 • Austrália
 • Severná Amerika
 • Stredná Amerika
 • Južná Amerika
 • Atlantický oceán
 • Tichý oceán
 • Indický oceán

Veľké geografické objavy mali za následok vznik kolónií. V prvej polovici 19. storočia väčšina amerických kolónií získala nezávislosť, nakoľko ich európske materské krajiny boli oslabené.
Avšak ešte aj na začiatku 20. storočia koloniálna mapa bola veľmi rozmanitá. Obdobie, ktoré trvalo od roku 1870 až po vypuknutie Veľkej vojny, t.j. I. svetovej vojny, nazývame érou imperializmu.
Vtedy sa medzi veľmocami začalo ďalšie súperenie o nové prerozdelenie sveta. Boj o kolónie zasiahol najviac Afriku.

Veľká atlantická migrácia (19.–20. stor.) a "veľká migrácia" (1910–1970)

 • Afrika
 • Európa
 • Ázia
 • Severná Amerika
 • Stredná Amerika
 • Južná Amerika
 • Atlantický oceán

Od polovice 19. storočia až do začiatku 20. storočia obrovská masa Európanov sa vydala cez Atlantický oceán do Ameriky. Približne 40-45 miliónov ľudí emigrovalo do Ameriky kvôli ekonomickým a politickým dôvodom. Väčšina z nich dúfala, že ich spolu s rodinami "v zasľúbenej zemi" čaká lepší život.
Hoci emigrácia zasiala väčšinu európskych krajín, približne tretina emigrantov pochádzala zo Spojeného kráľovstva. Hlavnou cieľovou krajinou boli USA, tam v rokoch 1820-1924 imigrovalo cca. 33 miliónov osôb.

V 16. storočí sa začalo obchodovanie s africkými otrokmi, pre ktoré boli jednou z hlavných cieľových destinácií anglické kolónie v Severnej Amerike.
Väčšina slobodných potomkov vtedajších otrokov žila v južných štátoch USA.
Začiatkom 20. storočia časť tam žijúceho afroamerického obyvateľstva sa presťahovala do veľkomiest západného pobrežia, východného pobrežia a regiónu Veľkých kanadských jazier, a to s nádejou na lepší život.

Migrácie po II. svetovej vojne

 • NSR
 • NDR
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Česko-Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Sovietsky zväz
 • Maďarsko
 • Juhoslávia
 • Taliansko
 • Bulharsko
 • Turecko

II. svetová vojna spôsobila mnoho vážnych následkov. Jedným z nich bola aj migrácia, ktorá prebiehala na viacerých miestach Zeme.

Najdôležitejšou príčinou európskej migrácie bolo prekreslenie mapy kontinentu. Najväčšia miera migrácie sa týkala Nemcov. V pozadí udalostí, ktoré zasiahli cca. 12 miliónov osôb, stálo rozhodnutie víťazných antifašistických veľmocí. Podľa tohto rozhodnutia nemecké obyvateľstvo európskych krajín sa muselo vrátiť späť do Nemecka, ktoré sa dostalo pod kontrolu spojencov.

India získala nezávislosť od Veľkej Británie v roku 1947. Táto krajina, ktorá bola najkrajším diamantom britskej koruny, sa však dlho nemohla radovať zo získania nezávislosti. Na povrch sa dostali už predošle existujúce náboženské konflikty medzi hinduistickým a moslimským obyvateľstvom. Konflikty spôsobili, že medzi Indiou a Pakistanom došlo k migrácii miliónov osôb.

Dnešný Izrael vznikol v roku 1948. Od vytvorenia tohto historického židovského štátu sa v regióne sústavne vyskytujú politické a náboženské konflikty. Medzi židovským štátom a okolitými arabskými krajinami viackrát došlo k značnej migrácii. Kým Židia imigrovali do Izraela, palestínske obyvateľstvo utieklo do susedných krajín. V roku 2010 evidovali cca. 5 miliónov palestínskych utečencov, zatiaľ čo v rokoch 1948-2010 sa do Izraela prisťahovali 3 milióny Židov.

Súčasná európska migračná kríza

 • Afrika
 • Európa
 • Ázia
 • Stredozemné more

Európska utečenecká kríza je v súčasnosti najväčším humanitárnym problémom.
Masy ľudí sa snažia dostať kvôli politickému a náboženskému prenasledovaniu, ozbrojeným konfliktom a neúnosným ekonomickým podmienkam na územie krajín Európskej únie. Utečenci pochádzajú hlavne zo Stredného východu, severnej a východnej Afriky, respektíve Strednej Ázie. Utečenci sa snažia doraziť do svojej destinácie cez Stredozemné more a Balkán.

Súvisiace extra

Kolonizácia a oslobodenie kolónií

Farby, ktoré mal'ovali kolonizátori na mape sveta, boli zmazamé národmi, ktoré bojovali za svoju nezávislosť.

Kolonizácia Ameriky (do roku 1763)

Po dobývaní Nového sveta Európanmi sa mapa Ameriky stala mnohofarebnou.

Migranti a utečenci

Táto animácia vám predstaví súčasnú utečeneckú krízu z rôznych uhlov pohľadu.

Rozšírenie Homo sapiens na Zemi

"Človek rozumný" pochádzajúci z Afriky postupne dobil väčšinu kontinentov.

Zemepisné objavy (15-17. storočie)

Legendárne zemepisné objavy na začiatku nového veku prekleslili mapy, ich účinky sú veľmi rozmanité.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Novoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Štáty Európy

Pomocou tejto animácie spoznáte štáty Európy, ich hlavné mestá a vlajky.

Štátne zriadenia a úradné jazyky

Spôsoby uplatňovania štátnej moci a najčastejšie úradné jazyky v jednotlivých štátoch sveta.

Bitka na Katalaunských poliach (451)

Rímske vojsko pod vedením Aetia zastavilo invazívne vojsko hunského kráľa Attilu.

Jamestown (17. storočie)

Jamestown, prvé stále sídlo Angličanov na východnom pobreží Severnej Ameriky, bol založený v roku 1607.

Južná otrokárska plantáž (USA, 19. storočie)

Pred americkou občianskou vojnou bolo pre južné štáty Ameriky typické využívanie otrokov na plantážach.

Politické a ekonomické integrácie

V priebehu poslednch desaťročí bolo v jednotlivých krajinách vytvorených niekoľko politických a hospodárskych únií.

Provincie a mestá Rímskej ríše

Táto animácia vám predstaví dejiny Rímskej ríše trvajúce niekoľko storočí.

Zubor americký

Zubor americký je v Severnej Amerike najväčším suchozemským cicavcom.

Conquistadori (16. storočie)

Španielski dobyvatelia svoje drvivé úspechy mohli ďakovať svojím pancierovým brneniam a zbraniam.

Germánsky bojovník (4. storočie pr. Kr.)

Obávaní germánski bojovníci dobyli Európu zo severu smerom na juh, ohrozili aj Rímsku ríšu.

Plachetnica

Prvé škunery boli postavené v Holandsku v 17. storočí a boli predovšetkých používané ako obchodné lode.

Polynézsky katamaran

Polynézania precestovali obrovské vzdialenosti so svojimi špeciálnymi loďami.

Santa Maria (15. storočie)

Santa Maria bola malá karaka. Slúžila ako veliaca a zásobovacia loď pre Kolumbovu expedíciu.

Socha slobody (New York)

Socha bola darom francúzskeho národa americkému ku stému výročiu Dňa nezávislosti.

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Added to your cart.