D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

Kryštalická látka bez zápachu nájdená v nukleových kyselinách, koenzymoch, nukleotidoch a nukleozidoch.

Chémia

Kľúčové slová

D-ribózy, monosacharid, uhľohydrát, cukor, jednoduchý cukor, aldózovou, aldopentóza, pentóza, otvorený reťazec, nukleová kyselina, RNK, Organická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Gulička a palička

D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

Údaje

Molárna hmotnosť: 150,13 g/mol

Bod topenia: 95 °C

Vlastnosti

D-ribóza je kryštalická zlúčenina bez farby a zápachu, ktorá sa dobre rozpúšťa vo vode, ale menej v alkohole. Patrí do skupiny aldopentóz.
Keď sa kryštalická ribóza rozpustí vo vode, časť cyklických molekúl sa otvorí a premenia sa na molekuly s otvoreným reťazcom. Vo vodnom roztoku ribózy približne 8% rovnovážnej zmesi tvoria molekuly s otvoreným reťazcom.
„D” vyjadruje to, že chirálne centrum vzdialenejšie od oxo skupiny má rovnakú konfiguráciu, ako je v D-glyceraldehyde.

Výskyt a výroba

V cyklickej forme sa vyskytuje v každom živom organizme ako uhľovodík kyseliny ribonukleovej, čiže RNA. Cukor-fosfátovú kostru RNA tvorí ribóza a fosfátové molekuly. K ribóze sa pripájajú dusíkaté organické bázy. Nachádza sa aj v nukleotidových koenzýmoch, ako je napríklad koenzým A, NAD, NADP a ATP.

Plniaci priestor

Rozprávanie

Súvisiace extra

β (beta)-D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

Kryštalická látka bez zápachu nájdená v nukleových kyselinách, koenzymoch, nukleotidoch a nukleozidoch.

RNK

RNK je polynukleotid, ktorý sa skladá z kyseliny fosforečnej a ribózy. RNK má štyri rozdielne bázy: adenín, guanín, cytozín a uracil.

β (beta)-D-2-deoxyribóza (C₅H₁₀O4)

Je súčasťou DNK, obsahuje jednu hydroxylovú skupinu, menej ako β-D-ribóza.

ADP, ATP

ATP je hlavným zdrojom energie pre bunky.

NAD, NADP, NADPH

NAD je koenzým, ktorý hrá dôležitú úlohu najmä pri katabolických procesoch pričom NADP je dôležitý v anabolických procesoch ako nosič vodíku.

Molekula úloha VI.(Sacharidy)

Úloha na precvičenie skupín a štruktúry mono, di a polysacharidov.

Added to your cart.