D-glukóza (dextróza) (C₆H₁₂O₆)

D-glukóza (dextróza) (C₆H₁₂O₆)

Je primárnym zdrojom energie buniek.

Chémia

Kľúčové slová

D-glukóza, glukóza, uhľohydrát, cukor, monosacharid, jednoduchý cukor, stereoizomér, aldózovou, aldohexóza, glykozidový, Fotosyntéza, strieborné skúška zrkadlo, ústava, prispôsobenie, axiálny, ekvatoriálny, Energia, škrob, Organická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Gulička a palička

D-glukóza (C₆H₁₂O₆)

Údaje

Molárna hmotnosť: 180,16 g/mol

Bod topenia: 146 °C

Vlastnosti

Keď sa kryštalická glukóza rozpustí vo vode, menšia časť (menej ako 1%) cyklických molekúl sa otvorí a premenia sa na molekuly s otvoreným reťazcom. Vo vodnom roztoku sa vytvorí rovnovážna zmes troch glukózových izomérov, ktorá obsahuje približne 63% beta-D-glukózy, 37% alfa-D-glukózy a 0,003% D-glukózy s otvoreným reťazcom.
Tieto formy s otvoreným reťazcom majú formylovú skupinu, takže glukóza vykazuje pozitívny výsledok v prípade Tollensovho testu. Patrí do skupiny aldohexóz.
„D” vyjadruje to, že chirálne centrum vzdialenejšie od oxo skupiny má rovnakú konfiguráciu, ako je v D-glyceraldehyde.

Výskyt a použitie

Glukóza je jedným z najvýznamnejších uhľovodíkov, zdrojom energie pozemského života. Vzniká počas fotosyntézy. Pri jej biologickom rozklade sa uvoľňuje energia. Koncentrácia glukózy v ľudskej krvi sa nazýva hladinou cukru v krvi.

Vyrába sa kyslou hydrolýzou škrobu.

Plniaci priestor

Rozprávanie

Súvisiace extra

α (alfa)- D-glukóza (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukóza je jednou zo stereoizomérov glukózy, konkrétne D-glukózy.

Uzavretie kruhu glukózy

Táto animácia nám predstaví proces uzatvorenia kruhu z otvoreného reťazca glukózy.

β (beta)-D-fruktóza (ovocný cukor) (C₆H₁₂O₆)

Fruktóza alebo inakšie ovocný cukor je najsladšia z jednoduchých sacharidov

Laktóza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Laktóza je druh cukru, ktorý sa nachádza v mlieku cicavcov.

Maltóza (sladový cukor) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Je to disacharid, ktorý je tvorený dvomi molekulami D-glukózy spojenými α väzbou.

Amylóza ((C₆H₁₀O₅)n)

Skrutková molekula skladajúca sa z alfa-D-glukózových jednotiek. Je to jedna zo základných zložiek škrobu.

Anatómia a fungovanie pečene

Pečeň je takým životne dôležitým orgánom, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri trávení tukov, detoxikácii a látkovej premene organizmu.

Celulóza (C₆H₁₀O₅)n

Je stavebným materiálom bunkových stien a vlákien rastlín.

Sacharóza (repný cukor) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Sacharóza je biela kryštalická zlúčenina sladkej chuti, vo vode rozpustná látka, bežne známa ako stolový cukor.

Vinársky kraj

Vína z vinohradníckej oblasti Tokaj sa stali v novoveku dobre známe a medzinárodne uznávané.

Molekula úloha VI.(Sacharidy)

Úloha na precvičenie skupín a štruktúry mono, di a polysacharidov.

Added to your cart.