Črievička končistá

Črievička končistá

Eukaryotické jednobunkové organizmy rozšírené v sladkých vodách.

Biológia

Kľúčové slová

Črievička končistá, jednobunkový, Jednobunkové eukaryoty, ciliatea, bunková organela, utiahnuť vakuola, riasy, tráviaca vakuola, cilium, bunkové ústa, sladká voda, s dvoma jadrami, zviera, biológia

Súvisiace extra

Eugléna zelená (Euglena viridis)

Jednobunkovce schopné autotrófnej a heterotrófnej fotosyntézy žijúce v sladkých vodách.

Meňavka veľká

V sladkej vode žijúce heterotrofné jednobunkové organizmy, ktorých tvar sa neustále mení.

Pomalky

Pomalky môžu prežiť v extrémnych podmienkach, môžu dokonca zostať nažive vo vesmíre.

Stavba prokaryotických a eukaryotických buniek

Existujú dva základné typy buniek: prokaryotické a eukaryotické bunky.

Medúza

Patria sem viaceré plávajúce rôsolovité mechúrniky. Je to najstarší druh zvierat, ktoré majú skutočné tkanivá.

Usporiadanie genetického materiálu

Eukaryotické bunky s jadrami v priemere niekoľko mikrometrov môžu obsahovať takmer 2 metre DNA zvinutú viackrát.

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA; infikované bunky preprogramujú na tvorbu vírusov.

Added to your cart.