Cis-pent-2-én (C₅H₁₀)

Je to jedným z izomérov penténu.

Súvisiace extra

Etanol (etylalkohol) (C₂H₅OH)

Je to najznámejším alkoholom, dôležité je jeho uplatnenie v potravinárskom priemysle.

Metylamín (NH₂CH₃)

Je to najjednoduchší, primárny amín.

Treonín

Teronín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Výroba eténu a jeho reakcia s brómovou vodou

Etén vyrobený zohrievaním polyetylénu odfarbuje brómovú vodu.

Metanol (metylalkohol) (CH₃OH)

Je to najjednoduchší nasýtený alkohol. Vysoko toxická zlúčenina, ľahko zameniteľná s...

Chlorid uhličitý (CCl₄)

Bezfarebná, toxická kvapalina so sladkou vôňou. Je vynikajúcim rozpúšťadlom na oleje a tuky.

Added to your cart.