Čierna smrť (Európa, 1347–1353)

Čierna smrť (Európa, 1347–1353)

Mor, ktorý spôsobuje baktéria, bol najničivejšou infekčnou chorobou v dejinách ľudstva.

Dejepis

Kľúčové slová

mor, krysa, baktérie, blcha, choroba, epidémie, horúčka, zničenie, infekcie, bolesť hlavy, kašeľ, inkubácie, krvácajúca, 14. storočie, Európa, infekčný reťazec, doktor, ktorý liečil mor, _javasolt, dejepis, Európsky, lymfatická uzlina, pľúca, symptóm, lekár, smrť, populácie, v stredoveku

Súvisiace extra

Otázky

 • V ktorom storočí vyčíňala najničivejšia morová epidémia v dejinách ľudstva?
 • Pravdepodobne odkiaľ pochádzala táto morová epidémia?
 • Z ktorého polostrova sa mor rozšíril do Európy?
 • Ktorá časť Európy bola zasiahnutá morom ako prvá?
 • Ako sa ľudia v stredoveku chránili pred morom?
 • Čo ľudia v stredoveku nepoužívali na ochranu pred morom?
 • Čo je pôvodcom moru?
 • Čo bolo prenášačom nákazy?
 • Čo nebolo súčasťou infekčného reťazca?
 • Čo nebolo súčasťou typického oblečenia morových doktorov?
 • Ako prezývali morových doktorov?
 • Kto zvyčajne najímal morových doktorov?
 • Čo sa nenachádzalo "v zobáku" morových doktorov?
 • Ako sa moroví doktori snažili zvýšiť odolnosť svojho odevu voči infekcii?
 • Ktorá baktéria spôsobuje mor?
 • Kto objavil pôvodcu moru?
 • V ktorom storočí objavili pôvodcu moru?
 • Čo nepatrí k hlavným typom moru?
 • Koľko percent obyvateľov Európy prišlo o život v rokoch, kedy vyčíňala čierna smrť?
 • V ktorej časti Európy mala čierna smrť miernejší priebeh?
 • V prípade ktorého typu moru je úmrtnosť najvyššia?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nBaktéria spôsobujúca mor má po farbení podľa Grama fialovú farbu.
 • Pravdepodobne cez ktorú obchodnú cestu sa dostal pôvodca čiernej smrti do Európy?
 • Aký tvar má baktéria Yersinia pestis?

Scénky

Rozšírenie

 • Viedeň
 • Bruggy
 • Budín
 • Bergen
 • Bordeaux
 • Feodosija
 • Florencia
 • Gdansk
 • Janov
 • Kyjev
 • Klaipéda
 • Kolín
 • Konštantínopol
 • Londýn
 • Lyon
 • Malmö
 • Marseille
 • Messina
 • Moskva
 • Neapol
 • Paríž
 • Praha
 • Rím
 • Sevilla
 • Tunis
 • Valencia
 • Benátky
 • Varšava

Mor bol v ľudských dejinách jednou z najhroznejších epidémií. Najväčšie ničenie sa pripisuje čiernej smrti, ktorá vyčíňala v Európe od roku 1347 do roku 1353.

Táto epidémia pravdepodobne pochádzala z Číny a na Krymský polostrov sa dostala cez Hodvábnu cestu. Odtiaľ to mala už veľmi blízko do oblasti Stredozemného mora. Vďaka prosperujúcemu obchodu sa nákaza rýchlo rozšírila po celom kontinente prostredníctvom bĺch parazitujúcich na potkanoch, ktoré boli na talianskych obchodných lodiach.

Šírila sa z juhu smerom do západnej, strednej, severnej a východnej Európy. Vyčíňanie moru spôsobilo obrovské nivočenie. Podľa odhadov cca. 30-60% obyvateľov Európy prišlo o život kvôli tejto nákaze.

Šokujúci je fakt, že svetová populácia - po predošlom takmer sústavnom raste - v 14. storočí poklesla takmer o 100 miliónov obyvateľov, a to predovšetkým kvôli moru.

Úmrtnosť

 • Viedeň
 • Bruggy
 • Budín
 • Bergen
 • Bordeaux
 • Feodosija
 • Florencia
 • Gdansk
 • Janov
 • Kyjev
 • Klaipéda
 • Kolín
 • Konštantínopol
 • Londýn
 • Lyon
 • Malmö
 • Marseille
 • Messina
 • Moskva
 • Neapol
 • Paríž
 • Praha
 • Rím
 • Sevilla
 • Tunis
 • Valencia
 • Benátky
 • Varšava

Prvky reťazca

Mor je nákazlivou chorobou, ktorú spôsobuje baktéria Yersinia pestis. Pôvodcu tejto choroby objavil v roku 1894 bakteriológ Pasteurovho inštitútu v Paríži, Alexandre Yersin. Pôvodca choroby, ktorý sa spočiatku nazýval ako Pasteurella pestis, sa pravdepodobne vyvinul z Yersinia pseudotuberculosisu vo východnej Afrike a odtiaľ sa rozšíril do celého sveta. Yersinia pestis je gramnegatívna, tyčinkovitá baktéria. Infekčný reťazec (baktéria - potkan - blcha - človek), ktorý spôsobila baktéria Yersinia pestis, ako prvý popísal ďalší výskumný pracovník Pasteurovho inštitútu, Paul-Louis Simond, a to niekoľko rokov po objavení pôvodcu.

Prenášačom baktérie zapríčiňujúcej infekciu je blcha. Blcha nasaje krv infikovaného potkana a tá sa jej potom dostane do črevnej sústavy. Tu baktérie vylučujú enzým koagulázu, ktorý vytvorí v hltane blchy vrstvu pozostávajúcu zo zlepených buniek. Hlad spôsobený zablokovaným hltanom zvyšuje počet uštipnutí, pri ktorých sa baktérie dostávajú do krvného obehu hostiteľského organizmu (človeka).

Infekčný reťazec

 • sylvatický cyklus - „Lesný” cyklus. Súvisí so zvieratami žijúcimi vo voľnej prírode.
 • blcha
 • hlodavec
 • mestský cyklus - „Mestský” cyklus. Súvisí so zvieratami žijúcimi v blízkosti ľudí, v ich osídleniach.
 • človek (bubonický mor)
 • človek (sekundárny pľúcny mor) - Vyvíja sa z bubonického moru. Medzi ľuďmi sa šíri vo forme kvapôčkovej infekcie.
 • človek (prvotný pľúcny mor)

Symptómy

Bubonický mor

Najčastejšia forma moru, ktorú v stredovekej Európe nazývali "čiernou smrťou". Tento názov dostala kvôli opuchlinám lymfatických uzlín, ktoré sa objavovali pri tejto nákaze. V týchto opuchlinách sa hromadí modročierny hnis, ktorý nakoniec vytečie. Táto infekcia je sprevádzaná vysokou teplotou a veľkými bolesťami. Zvyčajne túto infekciu spôsobuje uhryznutie bĺch infikovaných potkanov.

Septický mor

Túto infekciu spôsobuje veľké množstvo morovej baktérie, ktorá sa dostáva do krvného obehu. Septický mor môže vzniknúť priamo alebo ako komplikácia ďalších dvoch druhov moru. Spôsobuje podkožné krvácanie a krvácanie vo vnútorných orgánoch. Úmrtnosť v prípade tejto infekcie spojenej s vysokou teplotou je veľmi vysoká, blíži sa k 100%.

Pľúcny mor

Zriedkavý typ moru, ktorý sa šíri z človeka na človeka kvapôčkovou infekciou. Baktérie, ktoré sa dostanú do organizmu, môžu infikovať aj nervový systém. Pľúcny mor spôsobuje pľúcny edém a kolaps dýchacej sústavy. K smrti nakoniec dochádza kvôli uduseniu. Úmrtnosť na pľúcny mor je veľmi vysoká (cca. 95%).

Doktor, ktorý liečil nakazených morom

 • klobúk so širokou strieškou
 • kukla
 • cesnak - Moroví doktori ho často žuvali, aby predišli nákaze.
 • palica - Morový doktor používal palice, aby sa vyhol priamemu kontaktu s chorými.
 • maska - Zobák strašidelnej koženej masky vypĺňali špeciálnou zmesou z lupeňov kvetov, liečivých byliniek a korenín.
 • pomander - Puzdro visiace na retiazke, v ktorom bola zvyčajne voňavá guľôčka vyrobená z byliniek.
 • rukavice
 • plášť - Svoje telo pokrývali ľahko zmývateľným odevom namočeným do olejov.
 • čižmy

Oblečenie pre doktora, ktorý liečil ľudí nakazených morom, navrhol začiatkom 17. storočia lekár francúzskeho kráľa Ľudovíta XIII., Charles Delorme. Kvôli svojej maske mal morový doktor prezývku "doktor zobák". Morových doktorov väčšinou najímali mestá.

Ľudia sa snažili ochrániť pred morom izoláciou alebo jednoducho opustili oblasť postihnutú morom. Nakazených ľudí zatvárali do karantény, niektorí sa však pokúsili liečiť chorých nakazených morom. Moroví doktori sa snažili svoje telá hermeticky izolovať od okolitého sveta, čo ich pravdepodobne ochránilo pred nákazou.

Doktor nosil klobúk so širokou strieškou a kuklu. Tvár mal zakrytú maskou v tvare zobáka, ktorá mala sklenený priezor. Telo si chránil ľahko zmývateľnými šatami namočenými do rôznych olejov. Na rukách nosil rukavice.

Tento odev bol nevyhnutný z toho dôvodu, že v tom čase verili, že táto choroba sa šíri vzduchom prostredníctvom zápachu. Kvôli tomu zobák strašidelnej koženej masky vypĺňali špeciálnou zmesou z lupeňov kvetov, liečivých byliniek a korenín. Ľudia tiež verili, že vône majú ochrannú a magickú moc.

Samozrejme, ani doktori nevedeli vyliečiť chorých, ale aspoň zmierňovali ich utrpenie. Vďaka ich radám a opatreniam súvisiacim s hygienou sa spomalilo šírenie tejto nákazy. Ich úlohou bolo aj zisťovanie počtu mŕtvych.

Animácia

 • sylvatický cyklus - „Lesný” cyklus. Súvisí so zvieratami žijúcimi vo voľnej prírode.
 • blcha
 • hlodavec
 • mestský cyklus - „Mestský” cyklus. Súvisí so zvieratami žijúcimi v blízkosti ľudí, v ich osídleniach.
 • človek (bubonický mor)
 • človek (sekundárny pľúcny mor) - Vyvíja sa z bubonického moru. Medzi ľuďmi sa šíri vo forme kvapôčkovej infekcie.
 • človek (prvotný pľúcny mor)
 • klobúk so širokou strieškou
 • kukla
 • cesnak - Moroví doktori ho často žuvali, aby predišli nákaze.
 • palica - Morový doktor používal palice, aby sa vyhol priamemu kontaktu s chorými.
 • maska - Zobák strašidelnej koženej masky vypĺňali špeciálnou zmesou z lupeňov kvetov, liečivých byliniek a korenín.
 • pomander - Puzdro visiace na retiazke, v ktorom bola zvyčajne voňavá guľôčka vyrobená z byliniek.
 • rukavice
 • plášť - Svoje telo pokrývali ľahko zmývateľným odevom namočeným do olejov.
 • čižmy
 • Viedeň
 • Bruggy
 • Budín
 • Bergen
 • Bordeaux
 • Feodosija
 • Florencia
 • Gdansk
 • Janov
 • Kyjev
 • Klaipéda
 • Kolín
 • Konštantínopol
 • Londýn
 • Lyon
 • Malmö
 • Marseille
 • Messina
 • Moskva
 • Neapol
 • Paríž
 • Praha
 • Rím
 • Sevilla
 • Tunis
 • Valencia
 • Benátky
 • Varšava

Súvisiace extra

Časť mesta zo stredoveku

Stredoveké mestské domy boli postavené z kameňa alebo tehál a boli niekoľko poschodí vysoké.

Baktérie (pokročilý stupeň)

Baktérie sú jednobunkové organizmy bez jadra, ktoré dosahujú dĺžku iba niekoľkých mikrometrov.

Hradné väzenie v stredoveku

Rozmanité mučidlá používali v stredovekých a ranno-novovekých väzeniach.

Obytný most v stredoveku (Londýnsky most, 16. storočie)

V období vlády Tudorovcov boli postavené okolo 200 budovy na obytnom moste cez rieku Temža.

Obytná veža v stredoveku

Donžony boli svojrázne budovy v stredoveku a boli postavené nielen ako súčasťou hradu.

Stavba prokaryotických a eukaryotických buniek

Existujú dva základné typy buniek: prokaryotické a eukaryotické bunky.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (14. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (5-10. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA, ktoré preprogramujú infikované bunky k produkcii viac vírusov.

Legendárne stredoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Added to your cart.