Chrám svätého Jána (Ochrid, 13. storočie)

Chrám svätého Jána (Ochrid, 13. storočie)

Tento pravoslávny chrám, ktorý sa nachádza v malebnom prostredí, bol pomenovaný po apoštolovi Jánovi.

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

kostol, Chrám svätého Jána, Pravoslávni, gréckokatolícky, Byzantský, náboženstvo, Ochridské jazero, Macedónia, balkánsky polostrov, Balkán, Budova, architektúra, v stredoveku, stredoveký, náboženské centrum, 13. storočie, priečna loď, apsida, kríž, grécky kríž, kresťanstvo, náboženská budova, Svätý Ján, apoštol, dejiny umenia, arménčina, dejepis

Súvisiace extra

Otázky

 • V ktorom roku sa odohral veľký rozkol cirkvi?
 • Ktorý výraz sa vzťahuje na veľký rozkol cirkvi?
 • Čo znamená grécky výraz "ortodoxia"?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVýchodné cirkvi neuznávajú pápeža za najvyššieho cirkevného hodnostára.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVýchodné cirkvi majú centralizovanú cirkevnú organizáciu.
 • Koľko sviatostí existuje v pravoslávnej cirkvi?
 • V ktorej krajine nežijú vo veľkom počte pravoslávni kresťania?
 • V ktorej krajine žijú vo veľkom počte pravoslávni kresťania?
 • Na brehu ktorého jazera stojí chrám, ktorý ste videli v tejto scénke?
 • V ktorej krajine sa nachádza chrám, ktorý ste videli v tejto scénke?
 • Pravdepodobne v ktorom storočí bol postavený chrám, ktorý ste videli v tejto scénke?
 • Komu je zasvätený chrám, ktorý ste videli v tejto scénke?
 • Svätý Ján nebol...
 • Ako sa zvykne nazývať mesto Ochrid?
 • Ktoré tvrdenie o svätom Jánovi je pravdivé?
 • Čo znamená výraz apsida?
 • Aký tvar má chrám, ktorý ste videli v tejto scénke?

Scénky

Chrám svätého Jána

 • Ochridské jazero - Je to najstaršie jazero na Balkánskom polostrove. Nachádza sa na hranici Macedónska a Albánska.
 • chrám - Chrám, ktorý stojí na skale nad jazerom, bol postavený pravdepodobne v 13. storočí.

Stavba

 • kamenný základ
 • tehlové múry - Skrášľujú ich ozdobné motívy.
 • apsida - Mnohouholníkové ukončenie chrámovej svätyne.
 • kríž - Podľa rôznych zdrojov tento univerzálny symbol začali umiestňovať na vrch chrámov od 6. storočia.
 • vchod

Pohľad zhora

 • tvar gréckeho kríža - Charakteristická architektonická forma byzantských chrámov. Kríž s ramenami s rovnakou dĺžkou.

Animácia

 • Ochridské jazero - Je to najstaršie jazero na Balkánskom polostrove. Nachádza sa na hranici Macedónska a Albánska.
 • chrám - Chrám, ktorý stojí na skale nad jazerom, bol postavený pravdepodobne v 13. storočí.
 • tvar gréckeho kríža - Charakteristická architektonická forma byzantských chrámov. Kríž s ramenami s rovnakou dĺžkou.

Rozprávanie

Pravoslávny chrám v tejto scénke bol pomenovaný po apoštolovi Jánovi.

Tento evanjelista sa v gréckokatolíckej cirkvi považuje aj za teológa, nakoľko podľa ich viery on naučil veriacich sláviť Svätú Trojicu.
Tento chrám sa nachádza v malebnom prostredí, na skale, ktorá sa týči nad macedónskym Ochridským jazerom. Bol postavený pravdepodobne v 13. storočí.

Túto stavbu so štvoruholníkovým pôdorysom a tvarom gréckeho kríža ovplyvnila byzantská a arménska architektúra.
Tento drahokam mesta Ochrid, ktoré sa často spomína ako "macedónsky Jeruzalem", je jedným z najkrajších chrámov Balkánu.

Súvisiace extra

Chrám svätého Alexandra Nevského (Sofia, 20. storočie)

Tento pravoslávny chrám postavený v novobyzantskom štýle je jeden zo symbolov bulharského hlavného mesta.

Chrám Vasilija Blaženého v Moskve (16. storočie)

Chrám Vasilija Blaženého v Moskve bol postavený za vlády ruského cára Ivana Hrozného.

Hagia Sofia (Istanbul)

Chrám Svätej Múdrosti bol najprv náboženským centrom Byzantskej ríše a neskôr Osmanskej ríše. Dnes funguje ako múzeum.

Katolícka pohrebná kaplnka (Feldebrő, Maďarsko)

Jedna z najvýznamnejších historických stavieb v Maďarsku, farský kostol bol postavený v 11. storočí.

Benediktínské opátstvo v obci Ják ( Maďarsko)

Románsky kostol benediktínskeho opátstva postavili v 13. storočí v centre obce.

Cella Septihcora (Pécs, Maďarsko, 4. storočie)

Budovy ranokresťanského cintorína archeologicky sú zaujímavé ložiská.

Cella trichora (Pécs, Maďarsko)

Rano kresťanský cintorín v meste Pécs (Mad'arsko) je významnou archeologickou lokalitou.

Gotická katedrála (Clermont-Ferrand 15. storočie)

Kostol nanebovzatia Panny Márie je jedným z klenotov francúzskej gotickej architektúry.

Opátstvo svätého Havla (11. storočie)

Mnoho storočí patrilo medzi popredné európske benediktínske opátstva.

Hierarchia stredovekej kresťanskej cirkvi (11. storočie)

Táto animácia nám predstaví hierarchickú štruktúru stredovekej západnej kresťanskej cirkvi.

Námestie Dóm (Segedín, Maďarsko)

Námestie Dóm obsahuje takmer všetky významné pamiatky medzi ktorými svojou jedinečnosťou vyniká votivny kostol a pod arkádami nájdeme Národnú galériu portrétov.

Opátstvo Melk (Rakúsko)

Benediktínske opátstvo s 900 ročnou históriou sa nachádza na brehu Dunaja.

Panteón (Paríž, 18. storočie)

Najväčšia a najdôležitejšia klasicistická budova bola dokončená v roku 1790, kde sú pochované mnohé významné osobnosti Francúzska.

Panteón (Rím, 2. storočie)

"Chrám všetkých bohov" bol postavený za vlády rímskeho cisára Hadriána.

Vikingský drevený kostol (Borgund, 13. storočie)

Drevený kostol sa v Nórsku zachoval v pôvodnej stredovekej forme.

Slovania

Väčšina slovanských národov, ktoré sa delia na tri veľké skupiny, v súčasnosti žije v 14 európskych krajinách.

Added to your cart.