Chlorofyl

Chlorofyl

Chlorofyl je zelené farbivo nájdené v rastlinách, ktoré hrá dôležitú úlohu pri fotosyntéze.

Biológia

Kľúčové slová

Chlorofyl, Zelené farbivo, chlorofylu, chlorofyl b, Fotosyntéza, Porfyrín krúžok, pigment, chloroplast, pyrolový kruh, horčíkový ión, biológia, biochémie, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Chlorofyl a

Chlorofyl a (C₅₅H₇₂O₅N₄Mg)

Údaje

Molárna hmotnosť: 893,50g/mol

Bod topenia: 153,2 °C

Hustota: 1,079 g/cm³

Vlastnosti

Chlorofyl je zelené farbivo, ktoré je nevyhnutné pri fotosyntéze. Najdôležitejšou časťou chlorofylovej molekuly je porfyrínová kostra pozostávajúca zo 4 pyrolových kruhov, v strede ktorej sa nachádza horčíkový ión. V zelených rastlinách sa vyskytujú dva typy chlorofylových molekúl: obsahujú viac chlorofylu a a menej chlorofylu b. Ich stavba sa líši v tom, že v prípade chlorofylu a sa na uhlíkový atóm pyrolového kruhu viaže metylová skupina, kým v prípade chlorofylu b formylová skupina. Dobre sa rozpúšťa v alkohole, éteri a acetóne.

Výskyt a výroba

Chlorofylovú molekulu nájdeme v bunkách fotosyntetizujúcich rastlín, baktérií a rias. Pri výrobe chlorofylového výťažku používame listy žihľavy, ktoré najprv rozdrvíme pomocou kremenného piesku. Rozdrvené rastlinné pletivá namočíme do acetónu a potom prefiltrujeme.

Využitie

Používa sa ako farbivo v potravinárskom a kozmetickom priemysle.

Chlorofyl a (kalotový model)

Chlorofyl b

Chlorofyl b (C₅₅H₇₀O₆N₄Mg)

Údaje

Molárna hmotnosť: 907,5g/mol

Bod topenia: 125 °C

Vlastnosti

Chlorofyl je zelené farbivo, ktoré je nevyhnutné pri fotosyntéze. Najdôležitejšou časťou chlorofylovej molekuly je porfyrínová kostra pozostávajúca zo 4 pyrolových kruhov, v strede ktorej sa nachádza horčíkový ión. V zelených rastlinách sa vyskytujú dva typy chlorofylových molekúl: obsahujú viac chlorofylu a a menej chlorofylu b. Ich stavba sa líši v tom, že v prípade chlorofylu a sa na uhlíkový atóm pyrolového kruhu viaže metylová skupina, kým v prípade chlorofylu b formylová skupina. Dobre sa rozpúšťa v alkohole, éteri a acetóne.

Výskyt a výroba

Chlorofylovú molekulu nájdeme v bunkách fotosyntetizujúcich rastlín, baktérií a rias. Pri výrobe chlorofylového výťažku používame listy žihľavy, ktoré najprv rozdrvíme pomocou kremenného piesku. Rozdrvené rastlinné pletivá namočíme do acetónu a potom prefiltrujeme.

Využitie

Používa sa ako farbivo v potravinárskom a kozmetickom priemysle.

Chlorofyl b (kalotový model)

Rozprávanie

Súvisiace extra

Fotosyntéza

Rastliny sú schopné premeniť anorganické látky (oxid uhličitý a voda) do organického cukru.

Eugléna zelená (Euglena viridis)

Jednobunkovce schopné autotrófnej a heterotrófnej fotosyntézy žijúce v sladkých vodách.

Fotosyntéza (základy)

Rastliny sú schopné vytvoriť z anorganických látok (oxidu uhličitého a vody) organický cukor.

Kvet

Animácia prezentuje štruktúru typického kvetu.

Porovnanie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín

Krytosemenné rastliny rozdeľujeme do dvoch skupín: na jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové rastliny.

Pyrol (C₄H₅N)

Je to heterocyklická organická zlúčenina na báze dusíka.

Added to your cart.