Chlorofyl

Chlorofyl je zelené farbivo nájdené v rastlinách, ktoré hrá dôležitú úlohu pri fotosyntéze.

Biológia

Kľúčové slová

Chlorofyl, Zelené farbivo, chlorofylu, chlorofyl b, Fotosyntéza, Porfyrín krúžok, pigment, chloroplast, pyrolový kruh, horčíkový ión, biológia, biochémie, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Chlorofyl a

Chlorofyl a (C₅₅H₇₂O₅N₄Mg)

Údaje

Molárna hmotnosť: 893,50g/mol

Bod topenia: 153,2 °C

Hustota: 1,079 g/cm³

Vlastnosti

Chlorofyl je zelené farbivo, ktoré je nevyhnutné pri fotosyntéze. Najdôležitejšou časťou chlorofylovej molekuly je porfyrínová kostra pozostávajúca zo 4 pyrolových kruhov, v strede ktorej sa nachádza horčíkový ión. V zelených rastlinách sa vyskytujú dva typy chlorofylových molekúl: obsahujú viac chlorofylu a a menej chlorofylu b. Ich stavba sa líši v tom, že v prípade chlorofylu a sa na uhlíkový atóm pyrolového kruhu viaže metylová skupina, kým v prípade chlorofylu b formylová skupina. Dobre sa rozpúšťa v alkohole, éteri a acetóne.

Výskyt a výroba

Chlorofylovú molekulu nájdeme v bunkách fotosyntetizujúcich rastlín, baktérií a rias. Pri výrobe chlorofylového výťažku používame listy žihľavy, ktoré najprv rozdrvíme pomocou kremenného piesku. Rozdrvené rastlinné pletivá namočíme do acetónu a potom prefiltrujeme.

Využitie

Používa sa ako farbivo v potravinárskom a kozmetickom priemysle.

Chlorofyl a (kalotový model)

Chlorofyl a (C₅₅H₇₂O₅N₄Mg)

Údaje

Molárna hmotnosť: 893,50g/mol

Bod topenia: 153,2 °C

Hustota: 1,079 g/cm³

Vlastnosti

Chlorofyl je zelené farbivo, ktoré je nevyhnutné pri fotosyntéze. Najdôležitejšou časťou chlorofylovej molekuly je porfyrínová kostra pozostávajúca zo 4 pyrolových kruhov, v strede ktorej sa nachádza horčíkový ión. V zelených rastlinách sa vyskytujú dva typy chlorofylových molekúl: obsahujú viac chlorofylu a a menej chlorofylu b. Ich stavba sa líši v tom, že v prípade chlorofylu a sa na uhlíkový atóm pyrolového kruhu viaže metylová skupina, kým v prípade chlorofylu b formylová skupina. Dobre sa rozpúšťa v alkohole, éteri a acetóne.

Výskyt a výroba

Chlorofylovú molekulu nájdeme v bunkách fotosyntetizujúcich rastlín, baktérií a rias. Pri výrobe chlorofylového výťažku používame listy žihľavy, ktoré najprv rozdrvíme pomocou kremenného piesku. Rozdrvené rastlinné pletivá namočíme do acetónu a potom prefiltrujeme.

Využitie

Používa sa ako farbivo v potravinárskom a kozmetickom priemysle.

Chlorofyl b

Chlorofyl b (C₅₅H₇₀O₆N₄Mg)

Údaje

Molárna hmotnosť: 907,5g/mol

Bod topenia: 125 °C

Vlastnosti

Chlorofyl je zelené farbivo, ktoré je nevyhnutné pri fotosyntéze. Najdôležitejšou časťou chlorofylovej molekuly je porfyrínová kostra pozostávajúca zo 4 pyrolových kruhov, v strede ktorej sa nachádza horčíkový ión. V zelených rastlinách sa vyskytujú dva typy chlorofylových molekúl: obsahujú viac chlorofylu a a menej chlorofylu b. Ich stavba sa líši v tom, že v prípade chlorofylu a sa na uhlíkový atóm pyrolového kruhu viaže metylová skupina, kým v prípade chlorofylu b formylová skupina. Dobre sa rozpúšťa v alkohole, éteri a acetóne.

Výskyt a výroba

Chlorofylovú molekulu nájdeme v bunkách fotosyntetizujúcich rastlín, baktérií a rias. Pri výrobe chlorofylového výťažku používame listy žihľavy, ktoré najprv rozdrvíme pomocou kremenného piesku. Rozdrvené rastlinné pletivá namočíme do acetónu a potom prefiltrujeme.

Využitie

Používa sa ako farbivo v potravinárskom a kozmetickom priemysle.

Chlorofyl b (kalotový model)

Chlorofyl b (C₅₅H₇₀O₆N₄Mg)

Údaje

Molárna hmotnosť: 907,5g/mol

Bod topenia: 125 °C

Vlastnosti

Chlorofyl je zelené farbivo, ktoré je nevyhnutné pri fotosyntéze. Najdôležitejšou časťou chlorofylovej molekuly je porfyrínová kostra pozostávajúca zo 4 pyrolových kruhov, v strede ktorej sa nachádza horčíkový ión. V zelených rastlinách sa vyskytujú dva typy chlorofylových molekúl: obsahujú viac chlorofylu a a menej chlorofylu b. Ich stavba sa líši v tom, že v prípade chlorofylu a sa na uhlíkový atóm pyrolového kruhu viaže metylová skupina, kým v prípade chlorofylu b formylová skupina. Dobre sa rozpúšťa v alkohole, éteri a acetóne.

Výskyt a výroba

Chlorofylovú molekulu nájdeme v bunkách fotosyntetizujúcich rastlín, baktérií a rias. Pri výrobe chlorofylového výťažku používame listy žihľavy, ktoré najprv rozdrvíme pomocou kremenného piesku. Rozdrvené rastlinné pletivá namočíme do acetónu a potom prefiltrujeme.

Využitie

Používa sa ako farbivo v potravinárskom a kozmetickom priemysle.

Rozprávanie

Súvisiace extra

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA, ktoré preprogramujú infikované bunky k...

Stavba prokaryotických a eukaryotických buniek

Existujú dva základné typy buniek: prokaryotické a eukaryotické bunky.

Baktérie (pokročilý stupeň)

Baktérie sú jednobunkové organizmy bez jadra, ktoré dosahujú dĺžku iba niekoľkých...

Transportné procesy

Táto animácia zobrazuje aktívne a pasívne transportné procesy prebiehajúce cez bunkové...

Meióza

Naše pohlavné bunky sú haploidné bunky vyrobené z diploidných buniek meiózy čo je...

ADP, ATP

ATP je hlavným zdrojom energie pre bunky.

NAD, NADP, NADPH

NAD je koenzým, ktorý hrá dôležitú úlohu najmä pri katabolických procesoch pričom NADP je...

Added to your cart.