Chlorofyl

Chlorofyl

Chlorofyl je zelené farbivo nájdené v rastlinách, ktoré hrá dôležitú úlohu pri fotosyntéze.

Biológia

Kľúčové slová

Chlorofyl, Zelené farbivo, chlorofylu, chlorofyl b, Fotosyntéza, Porfyrín krúžok, pigment, chloroplast, pyrolový kruh, horčíkový ión, biológia, biochémie, chémia

Súvisiace extra

Fotosyntéza

Rastliny sú schopné premeniť anorganické látky (oxid uhličitý a voda) do organického cukru.

Eugléna zelená (Euglena viridis)

Jednobunkovce schopné autotrófnej a heterotrófnej fotosyntézy žijúce v sladkých vodách.

Fotosyntéza (základy)

Rastliny sú schopné vytvoriť z anorganických látok (oxidu uhličitého a vody) organický cukor.

Kvet

Animácia prezentuje štruktúru typického kvetu.

Porovnanie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín

Krytosemenné rastliny rozdeľujeme do dvoch skupín: na jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové rastliny.

Pyrol (C₄H₅N)

Je to heterocyklická organická zlúčenina na báze dusíka.

Added to your cart.