Celulóza (C₆H₁₀O₅)n

Celulóza (C₆H₁₀O₅)n

Je stavebným materiálom bunkových stien a vlákien rastlín.

Chémia

Kľúčové slová

celulóza, celulóza molekula, vlákno, uhľohydrát, polysacharid, cellobióza, rastlinné bunkové steny, vodíkové väzby, Organická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Gulička a palička

Celulóza (C₆H₁₀O₅)n

Vlastnosti

Celulóza je polysacharid. Vo vode a iných rozpúšťadlách je nerozpustná. Nemá redukčný účinok. Pri vysokej teplote za prítomnosti koncentrovanej kyseliny ju možno rozložiť na glukózu, respektíve hydrolýzou so slabou kyselinou na celobiózu. V molekule celulózy je pomocou 1,4 väzby spojených niekoľko tisícok beta-D-glukóz. Molekuly v reťazci sú vzhľadom k sebe pootočené o 180°. Vďaka tomu vznikajú dlhé, natiahnuté vlákna.
Priestorovú konštrukciu v rámci reťazca stabilizujú vodíkové väzby. Medzi molekulovými reťazcami sa takisto vytvárajú vodíkové väzby, ktoré stabilizujú paralelné usporiadanie reťazcov. Zväzky paralelných celulózových reťazcov sú celulózové vlákna.

Výskyt a výroba

Celulózu nájdeme v bunkovej stene rastlín a rastlinnej vláknine. V najčistejšej forme sa nachádza v bavlnenom vlákne. Jeden strom obsahuje cca. 50% celulózy.

Ľudský organizmus nevie stráviť celulózové vlákna, ale zohrávajú dôležitú úlohu v rámci správneho fungovania tráviaceho traktu. Prežúvavce, ako napríklad dobytok, vedia stráviť aj celulózu. Celulóza sa vyrába špeciálnym procesom z dreva, trstiny, slamy, kukurice a stonky slnečnice.

Použitie

Používa sa na výrobu papiera, textilu, plastov a výbušnín.

Plniaci priestor

Rozprávanie

Súvisiace extra

α (alfa)- D-glukóza (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukóza je jednou zo stereoizomérov glukózy, konkrétne D-glukózy.

β (beta)-D-fruktóza (ovocný cukor) (C₆H₁₂O₆)

Fruktóza alebo inakšie ovocný cukor je najsladšia z jednoduchých sacharidov

Ako to funguje? - Elektrická naparovacia žehlička

Táto animácia prezentuje štruktúru a fungovanie elektrických naparovacích žehličiek.

Amylóza ((C₆H₁₀O₅)n)

Skrutková molekula skladajúca sa z alfa-D-glukózových jednotiek. Je to jedna zo základných zložiek škrobu.

Kvet

Animácia prezentuje štruktúru typického kvetu.

Laktóza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Laktóza je druh cukru, ktorý sa nachádza v mlieku cicavcov.

Sacharóza (repný cukor) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Sacharóza je biela kryštalická zlúčenina sladkej chuti, vo vode rozpustná látka, bežne známa ako stolový cukor.

Uzavretie kruhu glukózy

Táto animácia nám predstaví proces uzatvorenia kruhu z otvoreného reťazca glukózy.

Výroba papiera

Výroba papiera má už dvetisícročnú minulosť.

Maltóza (sladový cukor) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Je to disacharid, ktorý je tvorený dvomi molekulami D-glukózy spojenými α väzbou.

Polymerizácia etylénu

Polymerizáciou etylénu vzniká polyetylén, typ plastu.

Molekula úloha VI.(Sacharidy)

Úloha na precvičenie skupín a štruktúry mono, di a polysacharidov.

Added to your cart.