Celobióza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Celobióza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Celobióza je základom celulózy.

Chémia

Kľúčové slová

cellobióza, disacharid, uhľohydrát, celulóza, beta-D-glukóza, efekt zníženia, vlákno, rastlinné bunkové steny, vodíkové väzby, strieborné skúška zrkadlo, Organická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Gulička a palička

Celobióza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Údaje

Molárna hmotnosť: 342,32 g/mol

Bod topenia: 225 °C

Vlastnosti

Celobióza je disacharid bez farby, zápachu a chuti, ktorý sa dobre rozpúšťa vo vode, ale v alkohole sa rozpúšťa slabšie. Celobiózová molekula sa skladá z dvoch beta-D-glukóz, ktoré sú spojené 1,4 väzbou. Tieto dva prstence uzatvárajú 180° uhol. Celobióza je izomérom maltózy. Vykazuje pozitívny výsledok vo Fehlingovom teste a má redukčný účinok.

Výskyt a výroba

Vo voľnej forme sa v prírode nevyskytuje. Vo viazanej forme ju nájdeme v celulóze, je stavebným prvkom celulózy.

Možno ju vyrobiť enzýmovým rozkladom celulózy.

Plniaci priestor

Rozprávanie

Súvisiace extra

Celulóza (C₆H₁₀O₅)n

Je stavebným materiálom bunkových stien a vlákien rastlín.

α (alfa)- D-glukóza (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukóza je jednou zo stereoizomérov glukózy, konkrétne D-glukózy.

β (beta)-D-fruktóza (ovocný cukor) (C₆H₁₂O₆)

Fruktóza alebo inakšie ovocný cukor je najsladšia z jednoduchých sacharidov

Amylóza ((C₆H₁₀O₅)n)

Skrutková molekula skladajúca sa z alfa-D-glukózových jednotiek. Je to jedna zo základných zložiek škrobu.

Maltóza (sladový cukor) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Je to disacharid, ktorý je tvorený dvomi molekulami D-glukózy spojenými α väzbou.

Sacharóza (repný cukor) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Sacharóza je biela kryštalická zlúčenina sladkej chuti, vo vode rozpustná látka, bežne známa ako stolový cukor.

Uzavretie kruhu glukózy

Táto animácia nám predstaví proces uzatvorenia kruhu z otvoreného reťazca glukózy.

Výroba papiera

Výroba papiera má už dvetisícročnú minulosť.

Laktóza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Laktóza je druh cukru, ktorý sa nachádza v mlieku cicavcov.

Molekula úloha VI.(Sacharidy)

Úloha na precvičenie skupín a štruktúry mono, di a polysacharidov.

Added to your cart.