Časti ľudského mozgu

Časti ľudského mozgu

Hlavné časti ľudského mozgu sú mozgový kmeň, stredný mozog a veľký mozog.

Biológia

Kľúčové slová

mozog, Mozgová kôra, mozoček, mozgový kmeň, predĺžená miecha, stredný mozog, mozgová hemisféra, most, čelový lalok, temenný lalok, záhlavný lalok, spánkový lalok, svorové teleso, talamus, lalok, miecha, ľudský, biológia

Súvisiace extra

Otázky

 • mozoček
 • mozgový kmeň a medzimozog
 • svorové teleso
 • pravý čelový lalok
 • pravý záhlavný lalok
 • pravý spánkový lalok
 • ľavý záhlavný lalok
 • pravý temenný lalok
 • ľavý spánkový lalok
 • ľavý čelový lalok
 • ľavý temenný lalok

Scénky

Ľudský mozog

 • ľavý čelový lalok
 • pravý čelový lalok
 • Sylviova brázda
 • pravý spánkový lalok
 • ľavý spánkový lalok
 • mozgový kmeň
 • mozoček
 • ľavý záhlavný lalok
 • pravý záhlavný lalok
 • ľavý temenný lalok
 • pravý temenný lalok
 • ústredná brázda

Časti mozgu

 • ľavý čelový lalok
 • pravý čelový lalok
 • pravý spánkový lalok
 • ľavý spánkový lalok
 • mozgový kmeň
 • mozoček
 • ľavý záhlavný lalok
 • pravý záhlavný lalok
 • ľavý temenný lalok
 • pravý temenný lalok
 • svorové teleso
 • medzimozog

Mozgový kmeň a medzimozog

Mozoček

Mozgové komory a bazálne gangliá

Prierez

Súvisiace extra

Ľudský mozog

Hlavné časti ľudského mozgu sú mozgový kmeň, stredný mozog, veľký mozog a malý mozog.

Kortikálna organizácia reči

Vytváranie reči vyžaduje synchronizovanú činnosť niekoľkých kortikálnych centier.

Mozgové komory a hlavné bazálne gangliá

Táto animácia nám umožní nahliadnuť do vnútornej štruktúry mozgu.

Nervová sústava

Centrálny nervový systém sa skladá z mozgu a miechy, periférny nervový systém sa skladá z nervov a ganglií.

Neuróny, nervové tkanivo

Neuróny sú bunky špecializované na prenos elektrických signálov.

Ľudské telo (muž)

Táto animácia predstavuje najdôležitejšie orgány ľudského tela.

Anatómia miechy

Miecha je časť centrálneho nervového systému, zabezpečuje prepojenie mozgu s ostatnými časťami ľudského tela.

Kolenný kĺb

Kolenný kĺb sa skladá zo stehennej kosti, holennej kosti a jabĺčka.

Kosti dolných končatín

Kosti dolných končatín tvorí panvový pás a nohy.

Kosti hornej končatiny

Kosti hornej končatiny sú tvorené z pletenca ramenného a paže.

Lebka a chrbtica

Dve hlavné časti centrálnej nervovej sústavy, mozog a miechu chráni lebka a chrbtica.

Limbický systém

Limbický systém zohráva dôležitú úlohu pri učení a vytváraní emócií.

Nadobličky

Nadobličky sú endokrinné žľazy, ktoré sú zodpovedné za udržiavanie homeostázy a reakcie v stresových situáciách.

Os hypotalamus-hypofýza

Os hypotalamus a hypofýza je regulačným stredom nášho endokrinného systému.

Patelárny reflex

Patelárny reflex je reflex vyvolaný natiahnutím svalu.

Prenos signálu

Signály sa medzi neurónmi šíria cez chemické a elektrické synapsy.

Problémy s chrbticou

Skolióza je vychýlenie chrbtice do strany, ktoré je spôsobené posunom stavcov.

Spojenie kostí

Ľudské kosti sú spojené kĺbmi, chrupavkou, švami a sú vzájomne prepojené

Ucho a sluchové vnímanie

Uši menia vibrácie vzduchu na elektrické signály, ktoré potom spracováva mozog.

Evolúcia mozgu stavovcov

Počas evolúcie stavovcov sa relatívny vývoj jednotlivých častí mozgu menil.

Added to your cart.