Časové pásma

Časové pásma

Zem je rozdelená do 24 časových pásiem. Časové pásmo je tá časť Zeme, ktorá používa rovnaký štandardný čas.

Geografia

Kľúčové slová

časové pásmo, Standard Time, Greenwich, miestny čas, Dátumová hranica, UTC, koordinovaný svetový čas, Zem, časový posun, zemepisná dĺžka, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Zem

Zem je rozdelená na 24 časových pásiem. Základným princípom ich vymedzenia bolo to, že 360° rovník sa rozdelil na 15° pásma, a to z toho dôvodu, že Zem sa za 1 hodinu otočí okolo svojej osi o 15°.
Medzi susednými časovými pásmami rozdiel predstavuje presne 1 hodinu, smerom na západ je o hodinu menej a smerom na východ o hodinu viac.
V rámci časových pásiem sa používa jednotný pásmový čas.
V časových pásmach je pásmovým časom miestny čas poludníka prechádzajúceho stredom pásma.
Podľa dohody východiskovým bodom pre časové pásma je greenwichské časové pásmo (pásmo, ktoré sa ťahá medzi 7,5° západnej a 7,5° východnej zemepisnej dĺžky).
Dátumová hranica predstavuje imaginárnu čiaru, ktorá spája severný a južná pól Zeme a ťahá sa približne pozdĺž poludníka 180°. Keď túto hranicu prekročíme smerom z východu na západ, preskočíme jeden deň v kalendári; ak ju však prekročíme opačným smerom, ten istý dátum budeme písať dvakrát.

Pásmový čas

Časové pásma

Deň - noc

Súvisiace extra

Časová špirála

V hre rozmiestňujeme historické udalosti na správne miesto.

Štátne zriadenia a úradné jazyky

Spôsoby uplatňovania štátnej moci a najčastejšie úradné jazyky v jednotlivých štátoch sveta.

Geografický súradnicový systém

Geografický súradnicový systém umožňuje každé miesto na Zemi presne špecifikovať.

Geografický súradnicový systém

Geografický súradnicový systém umožňuje každé miesto na Zemi presne špecifikovať.

Meranie času

Prvé kalendáre a nástroje na meranie času už boli používané aj v civilizáciách starovekého Východu.

Podnebné pásma

Zem je rozdelená na geografické, podnebné a vegetačné pásma.

Putovanie Slnka po významných rovnobežkách Zeme

Zdanlivý pohyb Slnka je výsledkom rotácie Zeme okolo vlastnej osi.

Zmena ročných období (pokročilý)

Zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, preto sa počas roka na danom mieste Zeme stále mení uhol sklonu a intenzita slnečných lúčov.

Zmena ročných období (základný)

Zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, preto sa počas roka na danom mieste Zeme stále mení uhol sklonu a intenzita slnečných lúčov.

Koľko je hodín?

Prostredníctvom tejto hry si precvičíme používanie mechanických a digitálnych hodín.

Tiene

Zmena svetelných podmienok počas jednotlivých ročných období. Meranie výšky pomocou tieňa.

Added to your cart.