Caracallove kúpele (Rím, 3. storočie)

Caracallove kúpele (Rím, 3. storočie)

Nádherné kúpalisko rímského cisára bolo postavené v 3. storočí.

Dejepis

Kľúčové slová

Caracalla, kúpele, Svetovej Dedičstvo, Rím, Római Birodalom, starovek, kultúra, Budova, Vonkajšia stavba, mramor, mozaiková podlaha, frigidarium, apodyterium, tepidarium, podlahové kúrenie, imperial obdobie, architektúra, monarcha, promenáda, dejepis

Súvisiace extra

Otázky

 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nStaroveké rímske kúpele\nboli v období cisárstva bezplatné.
 • Kto nemohol používať staroveké rímske kúpele?
 • Aká miestnosť sa nenachádzala v bežných starovekých rímskych kúpeľoch?
 • Aká miestnosť sa nenachádzala v bežných starovekých rímskych kúpeľoch?
 • Aké služby neboli dostupné v bežných starovekých rímskych kúpeľoch?
 • Ktorá miestnosť sa nachádzala najbližšie ku vchodu kúpeľov?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nStaroveké rímske kúpele boli dôležitým miestom spoločenského života.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nOkolo kúpeľných budov sa nenachádzali obchody.
 • Aký ozdobný prvok nebol typický pre staroveké rímske kúpele?
 • V čom sa kúpali rímske ženy v staroveku?
 • Do ktorej cisárskej dynastie patril Caracalla?
 • V ktorom storočí vládol Caracalla?
 • V blízkosti ktorého starovekého rímskeho mesta dal Caracalla postaviť impozantný kúpeľný komplex, ktorý bol pomenovaný po ňom?
 • Koľko ľudí mohlo byť naraz v Caracallových kúpeľoch?
 • V priemere koľko ľudí navštívilo kúpele za deň?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nO Caracallových kúpeľoch máme informácie iba zo starovekých historických záznamov.
 • Prečo Caracallove kúpele fungovali iba do 6. storočia?
 • Na akej ploche sa rozprestieral kúpeľný komplex\n(vrátane vonkajších múrov)?
 • V koľkých cisternách uskladňovali\nvodu privádzanú do kúpeľov prostredníctvom vodovodného potrubia?
 • Aké potrubie prepravovalo\nvodu z cisterien do jednotlivých miestností?
 • Koľko pecí prevádzkovali\nv rámci vykurovacieho systému?
 • V priemere koľko dreva spálili v peciach za deň?
 • Ktorá miestnosť bola centrom kúpeľov?
 • V miestnosti s akým vzduchom/vodou ukončovali svoj kúpeľ návštevníci?
 • V miestnosti s akým vzduchom/vodou začínali svoj kúpeľ návštevníci?
 • Koľko bazénov s teplou vodou bolo\nv caldariu?
 • Aká bola celková dĺžka chodbového systému vybudovaného pod zemou?
 • Pomocou čoho vykurovali\nstarovekí Rimania podlahu a steny?
 • Čo sa nachádzalo pod miestnosťami s podlahovým kúrením?
 • Aký pôdorys malo caldarium v Caracallových kúpeľoch?
 • Zvyčajne z akého materiálu bola zhotovená\npodlaha v starovekých rímskych kúpeľoch?
 • Čo znamená slovo mozaika?
 • Ktorý výraz sa vzťahuje na staroveké rímske kúpele?

Scénky

Súvisiace extra

Staroveký rímsky obytný dom

Bohatí občania v starovekom Ríme vlastnili veľké domy.

Diokleciánov palác (Split, Chorvátsko)

Tento palác v podobe pevnosti dal postaviť rímsky cisár Dioklecián na pobreží, v blízkosti svojho rodiska.

Amfiteáter v Pule (Pula, 1. storočie)

Táto výnimočná stavba, ktorá sa nachádza v Chorvátsku, bola v staroveku jedným z najväčších rímskych amfiteátrov.

Cella Septihcora (Pécs, Maďarsko, 4. storočie)

Budovy ranokresťanského cintorína archeologicky sú zaujímavé ložiská.

Cella trichora (Pécs, Maďarsko)

Rano kresťanský cintorín v meste Pécs (Mad'arsko) je významnou archeologickou lokalitou.

Circus Maximus (Rím, 1. storočie)

Táto obrovská aréna bola určená na usporiadavanie pretekov na vozoch.

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Konštantínov vojak (4. storočie)

Prosperita východnej časti Rímskej ríše sa začala v priebehu prvej tretiny 4. storočia, za vlády cisára Konštantína.

Panteón (Rím, 2. storočie)

"Chrám všetkých bohov" bol postavený za vlády rímskeho cisára Hadriána.

Pompeiovo divadlo (Rím, 1. storočie pred Kr.)

Divadlo, ktoré dal postaviť Gnaeus Pompeius Magnus bolo jedným z prvých kamenných divadiel Večného mesta.

Provincie a mestá Rímskej ríše

Táto animácia vám predstaví dejiny Rímskej ríše trvajúce niekoľko storočí.

Rímski gladiátori (2. storočie)

Gladiátori boli bojovníci, ktorí bojovali v rímskych arénach proti sebe a divým zvieratám pre zábavu diváka.

Staroveký rímsky vojenský tábor

Neustále rozširujúca sa Rímska ríša vybudovala na obsadených územiach stálé vojenské tábory.

Staroveké rímske obliehacie stroje

Tieto technické nástroje starovekí Rimania použili na dobýjanie pevnosti.

Titov víťazný oblúk (Rím, 1. storočie)

Víťazný oblúk bol postavený pri vchode do komplexu Forum Romanum na oslavu víťazstva v Judeai.

Turecký kúpeľ (10. storočie)

Jedným z pozitívnych vplyvov tureckej nadvlády bola stavba a udomácnenie sa kúpeľov.

Vodovod a cesta zo Starovekého Ríma

Vynikajúce cesty a vodovody, ktoré pokrývali celú Rímsku ríšu odzrkadľujú civilizačnú vyspelosť ríše.

Oltár mieru (Rím, 1. storočie pr. Kr.)

Tento obrovský oltár bol postavený prvým cisárom a je jedným z najvýznamnejších diel starovekého rímskeho umenia.

Staroveký rímsky senátor a jeho manželka

Senátori, ktorí boli členmi najvyššej spoločenskej triedy starovekého Ríma, nosili tógy s purpurovým lemom.

Added to your cart.