Byzantský cisár (6. storočie)

Byzantský cisár (6. storočie)

Cisár bol vládcom Byzantskej ríše, ktorá bola "dedičom Rímskej ríše".

Dejepis

Kľúčové slová

Byzantský cisár, Byzancia, cisár, v stredoveku, Konštantínopol, Oblečenie, ornament, dejepis, vzhľad

Súvisiace extra

Otázky

 • Ktoré mesto bolo centrom Byzantskej ríše?
 • Po kom bolo pomenované hlavné mesto Byzantskej ríše?
 • Na ktorých kontinentoch sa rozprestierali teritóriá Byzantskej ríše?
 • Nástupcom ktorej ríše je Byzantská ríša?
 • Aký titul mal panovník Byzantskej ríše?
 • Aký bol grécky názov Konštantínopolu?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nV Byzantione sa zachovalo mnoho tradícií starovekej Rímskej ríše.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nByzantské vojsko nevedelo ochrániť ríšu pred útokmi barbarov.
 • Čo neplatí pre stredovekú Byzantskú ríšu?
 • Ktorý jazyk bol úradným jazykom Byzantskej ríše?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nByzantský cisár bol aj hlavou cirkvi.
 • Ktorá skupina bola najpočetnejšia v byzantskej armáde?
 • Kto bol najvýznamnejším byzantským panovníkom v ranom stredoveku?
 • Čo sa nestalo počas panovania Justiniána I.?
 • Ktorý Justiniánov čin bol\nnajdôležitejší z kultúrno-historického hľadiska?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nÚzemie Byzantskej ríše\nsa v stredoveku sústavne rozrastalo.
 • Ktorý národ si v 15. storočí\npodmanil Byzantskú ríšu?
 • Kedy si cudzí dobyvatelia podmanili Konštantínopol?
 • Počas vlády ktorého panovníka dosiahla Byzantská ríša najväčšiu rozlohu?
 • Kedy vládol cisár Justinián I.?
 • Čo nebolo charakteristické pre Byzantskú ríšu v neskorom stredoveku?
 • Čo bolo oficiálnym názvom hlavného mesta (Konštantínopolu)?
 • Kedy sa Rímska ríša rozdelila na dve časti?

Scénky

Byzantský cisár

Súvisiace extra

Vyvýšenina v Szabolcsi

Trojuholníkové opevnenie bolo používané vodcom zo starých maďarských kmeňov v čase...

Vikinská loď (10. storočie)

Títo výborní námorníci a stavitelia lodí sa plavili po moriach a riekach na veľké...

Hrad Szigliget (17. storočie)

Pevnosť bola členom reťazca opevnenia vybudovaná, aby ochraňovala pred osmanskými...

Vikingský drevený kostol (Borgund, 13. storočie)

Drevený kostol sa v Nórsku zachoval v pôvodnej stredovekej forme.

Pavlínsky kláštor

Tento pavlínsky kláštor bol postavený biskupom v Pécsi v roku 1225 pre pustovníkov...

Džunka

Tieto lode boli vybavené charakteristickými plachtami a použili ich na vojenské a...

Arabský kalif (7. storočie)

Kalifovia, považovaní za potomkov Mohameda, boli najdôležitejšími vodcami islamského...

Added to your cart.