Bromovodík (HBr)

Bromovodík (HBr)

Je to jeden z halogenovodíkov. Je neorganický, používa sa pre výrobu alkylových bromidov.

Chémia

Kľúčové slová

bromovodík, Halogénovodíky, Molekula, polárne, kovalentná väzba, sigma väzba, jedovatý, anorganické, všeobecná chémia, chémia

Súvisiace extra

Porovnanie halogénovodíkov

Ich molekuly tvorí jednoduchá polárna väzba vodík-halogén.

Bróm (Br₂)

Je to je jedným z halogénov, spôsobuje vážne podráždenie kože.

Chlorovodík (HCl)

Je to bezfarebný plyn má štipľavý zápach. Vodný roztok chlorovodíka sa označuje ako kyselina chlorovodíková.

Fluorovodík (HF)

Jeden z halogénvodíkov, vysoko agresívna látka.

Jodovodík (Hl)

Je to bezfarebný plyn má štipľavý zápach. Hustota jodovodíka je väčšia než hustota vzduchu.

Vodík (H₂)

Vodík je bezfarebný plyn bez zápachu. Je ľahší ako vzduch. Je najčastejším prvkom vo vesmíre.

Added to your cart.