Bojové taktiky starovekej rímskej pechoty

Bojové taktiky starovekej rímskej pechoty

Pripravení legionári Rímskej ríše boli majstrami vojnovej taktiky.

Dejepis

Kľúčové slová

pechota, vojenská taktika, boj, taktika, vojna, vojenských útvarov, Vojsko, légie, súboj, jazdectvo, formácie korytnačka, manéver, falanga, Vojenská kolóna, Római Birodalom, Výzbroj, vojak, legionár, obliehanie, támadás, výcvik, starovek, Rímsky, ochranná stena

Súvisiace extra

Scénky

Vojenská kolóna

Odrazenie jazdectva (repellere equites)

Formácia klin (cuneum formate)

Kruhová formácia (orbem formate)

Formácia korytnačka (testudinem formate)

Štvorcová formácia (agmen formate)

Animácia

Rozprávanie

Rímska armáda, ktorá už aj predošle žala jedno víťazstvo za druhým, sa stala ešte silnejšou po Mariových reformách.
V rámci týchto reforiem sa zaviedol aj pravidelný výcvik a zjednotenie výzbroje. Preorganizovaním vojenských jednotiek sa légie stali mobilnejšími.

Aj Gréci a Macedónčania boli dôkazom toho, že precízne, efektívne a ustálené jednotky vedia zmeniť výsledok danej bitky.

Falangy mohli byť vzorom pre légie a ich jednotky. Rimania dosiahli počas výcviku majstrovskú úroveň v uplatňovaní vojenských formácií.
Ich repertoár bol veľmi rozsiahly. Aj počas boja sa vedeli flexibilne, rýchlo a disciplinovane preorganizovať, ak si to vyžadovala daná situácia.

Keď bola niekde nasadená légia, na bojisko sa dostala až po dlhom pochodovaní. K bojisku sa priblížili usporiadaní do klasických pochodových radov, čo umožňovalo ľahšiu manévrovateľnosť.

Útok nepriateľského jazdectva znamenal pre rímsku pechotu veľký problém. Vyvinuli však takú formáciu, ktorá bola účinná aj v takýchto prípadoch. Vojaci vytvorili tesné rady v tvare štvorca. Táto formácia bola z každej strany chránená štítmi. Svoje kopije vystrčili cez medzery medzi štítmi, a vytvorili tak formáciu podobnú ihelnici.

Pri útoku rímska pechota často používala formáciu v tvare klinu, pomocou ktorej vedela relatívne ľahko preraziť frontovú líniu nepriateľa. Navyše súdržný a rýchlo sa približujúci útvar bol desivým pohľadom pre nepriateľa.

Kruhovú formáciu používali legionári zvyčajne vtedy, keď sa ich počet znížil a obkľúčil ich nepriateľ.

Formácia korytnačka poskytovala vynikajúcu ochranu pred palebnou silou nepriateľa. Používali ju preto nielen v prípade otvorených zrážok, ale aj počas obliehania. Umožňovala však iba pomalý pohyb, a preto ju nepoužívali pri boji zblízka.

Štvorcová formácia bola účinná, keď sa jazdectvo nepriateľa rozhodlo pre frontálny útok. Osvedčila sa však aj v otvorenom boji, v prípade narušenia nepriateľských línií.

Súvisiace extra

Rímsky vojak (1. storočie pr. Kr.)

Rímské vojsko tvorili vysoko kvalifikovaní a dobre vybavení žoldnieri.

Staroveký rímsky vojenský tábor

Neustále rozširujúca sa Rímska ríša vybudovala na obsadených územiach stálé vojenské tábory.

Alesia (Francúzsko, 1. storočie pr. Kr.)

V roku 52 pr. Kr. Julius Caesar obliehal galské mesto, ktoré bránil Vercingetorix.

Bitka na Katalaunských poliach (451)

Rímske vojsko pod vedením Aetia zastavilo invazívne vojsko hunského kráľa Attilu.

Bitka pri Alesii (52 pr.Kr.)

V roku 52 pr. Kr. Julius Caesar obliehal galské mesto, ktoré bránil Vercingetorix.

Germánsky bojovník (4. storočie pr. Kr.)

Obávaní germánski bojovníci dobyli Európu zo severu smerom na juh, ohrozili aj Rímsku ríšu.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Provincie a mestá Rímskej ríše

Táto animácia vám predstaví dejiny Rímskej ríše trvajúce niekoľko storočí.

Rímski gladiátori (2. storočie)

Gladiátori boli bojovníci, ktorí bojovali v rímskych arénach proti sebe a divým zvieratám pre zábavu diváka.

Vodovod a cesta zo Starovekého Ríma

Vynikajúce cesty a vodovody, ktoré pokrývali celú Rímsku ríšu odzrkadľujú civilizačnú vyspelosť ríše.

Grécka a makedónska falanga

Falanga bola staroveká vojenská formácia gréckej pechoty.

Added to your cart.