Blýskanie

Blesk je elektrický výboj vznikajúci v atmosfére, ktorý je sprevádzaný emisiou svetla a hrmením.

Súvisiace extra

Morský svet

Moria a oceány pokrývajú takmer tri štvrtiny zemského povrchu. 97,5% celkovej hydrosféry tvorí...

Horninový cyklus

Vďaka exogénnym a endogénnym silám našej Zeme sú horniny v neustálom kolobehu. Spoznajme...

Cyklóna a anticyklóna

Cyklóny sú veľké plochy cirkulujúceho vzduchu s mrakmi a zrážkami, ktoré sa vytvárajú v...

Proces fyzikálneho a chemického zvetrávania

V prípade fyzikálneho zvetrávania sa hornina iba rozpadne na menšie kusy, ale pri chemickom...

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Horské podnebné pásmo

Určujúcim faktorom horského podnebného pásma je nadmorská výška.

Gregoriánsky kalendár

Vytvorili ho pred takmer 500 rokmi úpravou juliánskeho kalendára. Dnes je v najväčšej miere...

Kolobeh dusíka

Atmosférický dusík je viazaný baktériami a živé organizmy sú schopné ho prijať vo forme...

Added to your cart.