Blýskanie

Blesk je elektrický výboj vznikajúci v atmosfére, ktorý je sprevádzaný emisiou svetla a hrmením.

Súvisiace extra

Cyklóna a anticyklóna

Cyklóny sú veľké plochy cirkulujúceho vzduchu s mrakmi a zrážkami, ktoré sa vytvárajú v...

Tvorba hmly

Hmlou nazývame tvorbu oblakov v blízkosti zemského povrchu. Existujú na Zemi také miesta, ktoré...

Tropické cyklóny

Cyklóny sú veľké plochy zvíreného vzduchu s oblakmi sprevádzané silným dažďom.

Obeh fosforu

Fosfor je dôležitým prvkom pre živé organizmy, ktorý je na Zemi v neustálom obehu.

Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Horninový cyklus

Vďaka exogénnym a endogénnym silám našej Zeme sú horniny v neustálom kolobehu. Spoznajme...

Mesiac

Aké tajomstvá ukrýva Mesiac? Ktorí ľudia sa dostali ako prví na Mesiac? Z tohto filmu sa to...

Ľadovec (stredný)

Ľadovec je veľká kopa ľadu, ktorá vznikla zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Added to your cart.