Blýskanie

Blesk je elektrický výboj vznikajúci v atmosfére, ktorý je sprevádzaný emisiou svetla a hrmením.

Súvisiace extra

Horské podnebné pásmo

Určujúcim faktorom horského podnebného pásma je nadmorská výška.

Gregoriánsky kalendár

Vytvorili ho pred takmer 500 rokmi úpravou juliánskeho kalendára. Dnes je v najväčšej miere...

Ľadové kryhy

Ľadové kryhy sú bloky zamrznutej sladkej vody, ktoré plávajú na morskej hladine.

Miestne vetry

Medzi najdôležitejšie miestne vetry patria bríza, föhn, bóra, horský a dolinový vietor,...

Ľadovec (stredný)

Ľadovec je veľká kopa ľadu, ktorá vznikla zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Prečo je morská voda slaná?

Veľkú časť zemského povrchu, 71% pokrýva voda. Ale prečo máme na Zemi sladkú aj slanú vodu?

Kolobeh kyslíka

Kyslík je nevyhnutným životným prvkom pre väčšinu organizmov. Na Zemi je v neustálom...

Wallaceova línia

Wallaceova línia rozdeľuje svet živočíchov Ázie a Austrálie.

Added to your cart.