Blýskanie

Blesk je elektrický výboj vznikajúci v atmosfére, ktorý je sprevádzaný emisiou svetla a hrmením.

Súvisiace extra

Tektonické platne

Tektonické platne sa môžu pohybovať vzájomne voči sebe.

Obrie rieky v oblasti rovníka

Najväčšie rieky na Zemi sa nachádzajú v tropickej oblasti.

Hlbokomorské hydrotermálne prieduchy

Pri stredooceánskych chrbtoch, z prasklín na dne mora vyviera geotermicky zohriata voda.

Ako zanikajú jazerá

Jazerá nemajú dlhú životnosť z hľadiska geologického času.

Zemný plyn a ropa

Zemný plyn a ropa sú v súčasnosti dôležitými zdrojmi energie a surovinami.

Cyklóna a anticyklóna

Cyklóny sú veľké plochy cirkulujúceho vzduchu s mrakmi a zrážkami, ktoré sa vytvárajú v...

El Niño

Jav El Niño má veľký vplyv na podnebie na Zemi.

Platňová tektonika

Platňová tektonika predstavuje takú teóriu, ktorá vysvetľuje pohyb platní.

Added to your cart.