Bitka pri Salamíne (480 pr.Kr.)

Bitka pri Salamíne (480 pr.Kr.)

Taktika gréckeho loďstva a rýchlosť týchto lodí zabezpečili víťazstvo Grékom.

Dejepis

Kľúčové slová

Battle of Salamis, námorná taktika, Xerxes, úžina, Gréčtina, Peržania, Perzská ríša, Hellas, Atény, súboj, vojna, bojovanie, flotila, Loď, vojak, starovek, ostrov, morský, vojenská kampaň, dejepis, Tábor

Súvisiace extra

Scénky

Okolie Salamínu

 • grécke lode
 • perzská južná flotila
 • perzská flotila
 • egyptské lode
 • Xerxesov tábor

Priebeh bitky

 • perzská južná flotila
 • perzská flotila
 • egyptské lode
 • Xerxesov tábor
 • korintské lode
 • ejinské lode
 • megarské lode
 • aténska flotila
 • peloponézske lode

Rozprávanie

1. fáza (22. september 480 pred Kr.)

Themistokles, veliteľ gréckej flotily si uvedomil obrovskú prevahu perzských lodí a vojakov, a tak vypracoval ľstivú taktiku.
Po evakuácii Atén grécke lode, ktoré sa nachádzali v úzkych úžinách okolo ostrova Salamina, rozdelil do dvoch skupín, ďalej na súši zmobilizoval menšie vojsko pozostávajúce z hoplitov.
Keď dorazili Peržania, väčšina gréckych lodí predstierala útek, zatiaľ čo ostatné striehli v zálive. Perzské lode v opojení víťazstva vplávali do pasce.

2. fáza (22. september 480 pred Kr.)

Grécke lode "na úteku" sa zrazu otočili a spolu s ukrytými loďami obkľúčili nepriateľskú flotilu.
V úzkej úžine obratnejšie a rýchlejšie grécke trirémy vedeli medzi väčšími a pomalšími perzskými loďami vynikajúco manévrovať.
Zhluklo sa tu niekoľko stoviek lodí, a tak grécki hopliti mohli prakticky bojovať na palube lodí tak, ako na súši. Peržania veľmi rýchlo strácali nielen svojich vojakov, ale aj lode, nakoľko grécke lode s ostrým bronzovým čelom prerazili na nich otvory.

3. fáza (22. september 480 pred Kr.)

Peržania utrpeli v priebehu krátkeho času obrovské straty. Podľa Hérodota stratili 200 lodí, zatiaľ čo Gréci iba 40. Perzská flotila sa snažila uniknúť z úžiny. Grécka flotila však prenasledovala svojho nepriateľa. Xerxes, ktorý celé dianie sledoval z kopca oproti Salaminy, bol svedkom smutného deja. Nezasiahli ani egyptské lode patriace k perzskej flotile.

4. fáza (22. september 480 pred Kr.)

Medzi tým Aristeidovi hopliti napadli posádku perzského veľkokráľa, ktorá obsadila Psyttaleiu a takmer úplne zničili perzskú južnú flotilu.
Gréci zvíťazili v jednej z najväčších námorných bitiek v dejinách a Xerxes utrpel katastrofálnu porážku. So zvyšnou flotilou sa stiahol do Malej Ázie. V severnom Grécku však nechal jednu väčšiu armádu, ktorú viedol Mardonios.

Súvisiace extra

Biréma (staroveká vojnová loď)

Biréma je druh starovekej vojnovej lode s charakteristickou špicatou prednou časťou a dvoma palubami s veslami, ktorú používalo viacero národov.

Grécky hoplita (5. storočie pr. Kr.)

Bojovník pechoty zaraďovaný do skupiny ťažkoodencov v starovekom Grécku.

Perzský bojovník (5. storočie pr. Kr.)

Vynikajúci lukostrelci boli obávanými bojovníkmi perzského vojska.

Perzský panovník (5. storočie pr. Kr.)

Panovníci staroperzskej ríše boli slávni vďaka veľkosti ríše a bohatstvu.

Bitka pri Actiu (31 pred Kr.)

V bitke pri brehoch Hellasu Octavius zožal rozhodujúce víťazstvo nad Antoniom.

Bitka pri Maratóne (490 pr. Kr.)

Maratónsky beh zachoval spomienku víťazstva athénskych hoplitov nad perzskou armádou.

Bitka pri Termopylách (480 pr. Kr.)

Počas grécko-perzských vojen bitka pri Termopylách sa stala symbolom hrdinstva a obetavosti kráľa Leónida a sparťanských vojakov.

Grécka a makedónska falanga

Falanga bola staroveká vojenská formácia gréckej pechoty.

Historická topografia (bitky, univerzitná história)

Umiestnite miesta významných bitiek v histórii na slepej mape.

Perzský pontónový most (5. storočie pr. Kr.)

Postavili aj pre I. Dareiosa rovnako ako perzského veľkokráľa Xerxesa pontónový most cez Bospor.

Quinquereme (3. storočie pr. Kr.)

Je typickou vojnovou loďou helenistického obdobia s niekoľkými radmi vesiel.

Added to your cart.