Bitka pri Lepante (1571)

Bitka pri Lepante (1571)

Flotila Svätej ligy v chýrnej morskej bitke porazila osmansku flotilu.

Dejepis

Kľúčové slová

Lepanto, námorná bitka, bitka pri Lepante, Ali paša, Don Juan de Austria, Patraský záliv, Osmanská ríša, Svätá liga, súboj, flotila

Súvisiace extra

Scénky

Lepanto

 • Kresťanská flotila
 • Osmanská ríša

Osmanská flotila

 • ľavé krídlo - 61 tureckých, alžírskych, sýrskych, anatólskych, gréckych galejí a 19 tureckých galeot, ktorým velil Uludž Ali.
 • pravé krídlo - 60 tureckých, líbyjských, anatólskych, egyptských galejí a 2 galeoty, ktorým velil Čuluk Mehmed Paša.
 • centrum - 87 - do dvoch radov postavených - tureckých, rodoských, čiernomorských, gallipolských a gréckych galejí, ktorým velil Ali Paša.
 • záloha - 8 gréckych, tureckých galejí a 22 galeot, ktorým velil Amuret Dragut Rais.

Kresťanská flotila

 • ľavé krídlo - 53 benátskych galejí a 2 galeasy, ktorým velil Agostino Barbarigo.
 • pravé krídlo - 53 benátskych, španielskych, janovských, pápežských galejí a 2 galeasy, ktorým velil Giovanni Andrea Doria.
 • centrum - 62 benátskych, pápežských, španielskych, janovských a iných spojeneckých galejí a 2 galeasy, ktorým velil Don Juan de Austria.
 • záloha - 38 benátskych, španielskych, neapolských, pápežských a janovských galejí, ktorým velil Álvaro de Bazán.

Priebeh bitky

 • El Real
 • Sultana

Rozprávanie

1. fáza (7. október 1571)

Flotily kresťanskej Svätej ligy a Osmanskej ríše bojovali pozdĺž brehu dnešného Grécka, v blízkosti lepantského prístavu nachádzajúceho sa v Patraskom zálive.
Obe flotily boli rozdelené na štyri hlavné časti: ľavé krídlo, centrum, pravé krídlo a rezervy.
Avšak kým turecký veliteľ Ali Paša nevyčlenil pre rezervy veľa galejí, veliteľ kresťanskej flotily, Don Juan de Austria kládol veľký dôraz aj na túto jednotku.
Tohto obrovského boja sa zúčastnili flotily podobnej veľkosti, ktoré aj osobitne pozostávali z viac než dvesto lodí. Avšak kresťania získali prevahu vďaka palebnej sile, ktorú zabezpečovalo dvakrát toľko kanónov a výnimočným kvalitám ich veliteľa.

2. fáza (7. október 1571)

Ali, ktorý mal menej skúseností s námorným bojom, vydal unáhlený príkaz na útok.
Na začiatku bitky galeje tureckého centra prelomili obávanú palebnú líniu 6 kresťanských galeas, navyše ich pravé krídlo, ktoré manévrovalo pozdĺž brehu, získalo prevahu nad kresťanským ľavým krídlom.
Kresťanské rezervy však potlačili útok a v centre padla aj turecká veliteľská loď.
Turecká flotila zostala kvôli strate veliteľa zmätená.
Kresťanské galeje získali v tejto neprehľadnej bitke prevahu, a tak sa vzdalo čoraz viac osmanských lodí.

3. fáza (7. október 1571)

Turecké galeje, ktoré sa otočili a chceli uniknúť, zmiatli aj vlastné bojujúce jednotky. Už ani osmanské centrum nedokázalo pokračovať v boji.
Turecké ľavé krídlo, ktoré dovtedy bojovalo úspešne, utieklo z tohto beznádejného boja.
Bilancia tohto masakra bola zarážajúca: Osmani utrpeli mnohonásobne väčšie straty ako kresťania, a to v prípade lodí aj ľudských životov.
Táto bitka, ktorá bola jednou z najväčších bitiek v Stredozemnom mori, spomalila osmanskú expanziu, ale definitívne ju nedokázala zastaviť.

Súvisiace extra

Námorný kanón (17. storočie)

Po suchozemských úspechoch kanóny začali používať aj v námornej vojne.

Benátky v stredoveku

Benátky boli námorná veľmoc a dôležité centrum morského obchodu.

Bitka pri Actiu (31 pred Kr.)

V bitke pri brehoch Hellasu Octavius zožal rozhodujúce víťazstvo nad Antoniom.

Bitka pri Jutsku (1916)

Táto bitka medzi Nemeckom a Spojeným kráľovstvom bola najväčšia námorná bitka prvej svetovej vojny.

Bitka pri Midway (1942)

Jedna z najväčších bitiek druhej svetovej vojny sa ukázala byť bodom obratu tichooceánskeho dejiska vojny.

Bitka pri Trafalgare (1805)

Počas napoleonských vojen anglické vojnové loďstvo vedené admirálom Nelsonom porazilo španielsko-francúzsku vojnovú flotilu.

Historická topografia (bitky, univerzitná história)

Umiestnite miesta významných bitiek v histórii na slepej mape.

Ragusa (Chorvátsko, 16. storočie)

Dnes toto mesto poznáme ako Dubrovník. Je to chorvátske mesto s vynikajúcou polohou a veľkolepou architektúrou. Svoj najväčší rozkvet zažívalo v 16. storočí.

Turecký sultán

Vodcovia Osmanskej ríše boli sultáni, páni života a smrti.

Bitka o Muhi (11-12. apríla 1241)

Zničujúca porážka Maďarov v boji proti Mongolom bola výsledkom niekoľkých zlých rozhodnutí.

Bitka pri Belehrade (4-22. júla 1456.)

Jedna z najväčších bitiek Uhorsko-tureckých vojen. Dodnes ho pripomína poludňajšie zvonenie v kostoloch.

Bitka pri Hastingse (1066)

Viliam Dobyvateľ normanský vojvoda v tejto rozhodujúcej bitke zvíťazil nad Anglosasmi, neskôr ako kráľ upevnil svoju moc v Anglicku.

Bitka pri Varne (1444)

Uhorský kráľ Vladislav III zomrel v prehratej protitureckej vojne.

Bitka pri Zame (202 pr.Kr.)

Počas druhej púnskej vojny rímska armáda vedená Sciponom porazila v Afrike kartaginské vojsko pod velením Hannibala.

Maďarská vojenská lesť (9-10. storočie)

Jazdecké kočovné národy dlho účinne používali spôsob lsti prestierajúcej útek a potom lesť, ktorou predstierali obklúčenie protivníka.

Statočný cínový vojačik

Legendárna postavička z rozprávky Hansa Christiana Andersena ožíva zobrazením v dioráme.

Added to your cart.