Bitka pri Kadeši (1285 pr.Kr.)

Bitka pri Kadeši (1285 pr.Kr.)

Jedna z najväčších bitiek starovekého Východu sa odohrala medzi starovekým Egyptom a Chetitskou ríšou, bola nerozhodná.

Dejepis

Kľúčové slová

Kadeš, Bitka pri Kadeši, staroveký Blízky východ, súboj, pechota, II. Ramses, žoldnier, zbor, bitka objednávka, všeobecný, vojna, Egypt, Hittité Ríša, Muvatalliš II., V boji, támadás, starovek, voz, dejepis, staroveký

Súvisiace extra

Scénky

Okolie Kadeša

 • vojsko Amon
 • chetitský pešiaci
 • chetitské bojové vozy
 • chetitský tábor
 • Kadeš
 • egyptský tábor
 • Ramesse II. a jeho stráže
 • vojsko Re
 • žoldnieri z Ammuru
 • vojsko Ptah
 • vojsko Sutech
 • S

Priebeh bitky

 • vojsko Amon
 • chetitský pešiaci
 • chetitské bojové vozy
 • chetitský tábor
 • Kadeš
 • egyptský tábor
 • Ramesse II. a jeho stráže
 • vojsko Re
 • žoldnieri z Ammuru
 • vojsko Ptah
 • vojsko Sutech
 • S

Rozprávanie

1. fáza

Ramesse II. sa postavil proti pevnosti mesta Kadeš, ležiaceho na brehu rieky Orontes, so silnou egyptskou armádou. Faraón stál na čele oddielu Amon, ktorý svoj tábor postavil v blízkosti pevnosti.
Ďalšie tri oddiely (Re, Ptah, Sutech) boli vzdialenejšie, ale už sa blížili ku Kadešu. Chetitský panovník Muvatalliš II. zmiatol Ramesseho tak, že svoj tábor a vojsko "ukryl" za kopcami, ktoré stáli okolo pevnosti.

2. fáza

Faraón a jeho velitelia ešte nedokázali ani zareagovať a Chetiti už na nich zaútočili. Brody rieky Orontes prekročilo 2500 bojových vozov (na každom z nich boli 3 bojovníci) a vrhli sa na oddiel Re.
Útok zasiahol Egypťanov nečakane. Chetitské bojové vozy preťali nepripravenú egyptskú jednotku a spôsobili jej obrovské straty.

3. fáza

Ďalším terčom chetitských bojových vozov bol oddiel Amon. Pohybovali sa veľmi rýchlo, takže sa k egyptskému táboru dostali za pár minút.
Faraón urobil odvážne a neuvážené rozhodnutie: pustil sa do boja s Chetitmi, pričom mal k dispozícii iba niekoľko stoviek vojakov. Jeho nezodpovednosť sa mu však nevypomstila, lebo medzitým na bojisko dorazil egyptský oddiel pozostávajúci z elitných žoldnierov.

4. fáza

Vďaka žoldnierom, ktorí postupovali iným smerom ako ostatné štyri oddiely, sa Ramesse nedostal medzi dve mlynské kolesá. Strategická situácia sa zmenila: Egypťania prevýšili počtom Chetitov a pustili sa do útoku.
Mnoho vozov zo slabšieho, východného krídla chetitského vojska nahnali do rieky. Avšak zvyšní bojovníci Muvatallišovej jednotky aj naďalej bojovali vytrvalo.

5. fáza

Najlepšie bojové vozy chetitského panovníka neustúpili. Avšak večer, keď ku Kadešu dorazil egyptský oddiel Ptah, sa začali báť obkľúčenia, a preto prekročili Orontes a vrátili sa späť do tábora. Tam ich čakala zatiaľ nenasadená chetitská pechota.
Medzitým sa na bojisko dostavil aj egyptský oddiel Sutech. Bitka vyústila do patovej situácie (hoci zdroje oboch strán hovorili o víťazstve).

Súvisiace extra

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Archimedova skrutka (3. storočie pr. Kr.)

Archimedesove vretenové čerpadlo bolo používané na zavlažovanie.

Bitka pri Megide

Faraón Thutmose III. porazil rebelskú koalíciu kanánskych vazalských štátov pod vedením kráľa Kadeša.

Bitka pri Zame (202 pr.Kr.)

Počas druhej púnskej vojny rímska armáda vedená Sciponom porazila v Afrike kartaginské vojsko pod velením Hannibala.

Božstvá starovekého Egypta

Starovekí Egypťania uctievali množstvo bohov a bohýň.

Džoserova pyramída (Sakkára, 27. storočie pr. Kr.)

Táto stupňovitá pyramída, ktorá postavená v 27. storočí pr. Kr., bola prvá pyramída v starovekom Egypte.

Egyptský faraón a jeho manželka (2. tisícročie pr. Kr.)

Faraóni, uctievaní ako bohovia, boli páni života a smrti.

Egyptské pyramídy (Gíza, 26. storočie pr. Kr.)

Egyptské pyramídy z divov starovekého sveta sú posledné, ktoré ešte môžeme vidieť.

Rosettská doska

Pomocou Rosettskej dosky sa podarilo rozlúštiť hieroglyfické písmo.

Staroveká Egyptská plachetnica

Riečné a námorne lode starovekých Egypťanov boli jednosťažňové plachetnice vybavené veslami.

Staroveké poľnohospodárstvo v údolí Nílu

Podľa starodávnej povery staroveký Egypt je darom Nílu, pretože rieka hrala dôležitú úlohu vo vzostupe egyptskej civilizácie.

Bitka pri Alesii (52 pr.Kr.)

V roku 52 pr. Kr. Julius Caesar obliehal galské mesto, ktoré bránil Vercingetorix.

Historická topografia (bitky, univerzitná história)

Umiestnite miesta významných bitiek v histórii na slepej mape.

Obliekanie v starovekom Egypte

Obyvatelia starovekého Egypta nosili charakteristické oblečenie a šperky.

Perzský bojovník (5. storočie pr. Kr.)

Vynikajúci lukostrelci boli obávanými bojovníkmi perzského vojska.

Hrobka faraóna Tutanchamóna (14. storočie pred Kr.)

Odkrytie hrobky egyptského faraóna je jeden z najväčších archeologických objavov 20. storočia.

Added to your cart.