Bitka pri Jutsku (1916)

Bitka pri Jutsku (1916)

Táto bitka medzi Nemeckom a Spojeným kráľovstvom bola najväčšia námorná bitka prvej svetovej vojny.

Dejepis

Kľúčové slová

Bitka pri Jutska, námorná bitka, Beatty, von Hipper, Jellicoe, Vojnová loď, flotila, svetová vojna, krížnik, Nemec, Britský, súboj, loď vedenie, veliteľ, Briti, Nemci, dejepis

Súvisiace extra

Scénky

Prístupová trasa

Miesto bitky

Nemecká flotila

Britská flotila

Priebeh bitky

1. fáza (1. jún 1916, 15:20)

Na začiatku bitky došlo k zrážke dvoch flotíl bojových krížnikov.
6 bojových krížnikov anglického admirála Beattyho a 5 bojových krížnikov nemeckého admirála von Hippera spustilo paľbu o 15 hodine a 20 minúte.
Nemci potopili dva bojové krížniky a naskytla sa im príležitosť na úplné zničenie nepriateľa.

2. fáza (1. jún 1916, neskoré popoludnie)

Beattyho oslabená jednotka sa zachránila vďaka priplávaniu hlavnej flotily, ktorá bola pod vedením Jellicoea.
Keď von Hipper zbadal ich prevahu, prestal prenasledovať anglické bojové krížniky.
Celá anglická flotila smerovala na juh a pokúsila sa obkľúčiť celú nemeckú flotilu, ktorú medzičasom doplnila hlavná flotila pod Scheerovým vedením.

3. fáza (1. jún 1916, večer)

Anglická flotila sa ďalej posúvala smerom na juh, Jellicoe si chcel pred rozhodujúcou zrážkou vybojovať strategickú výhodu.
Nemecká flotila sa dvakrát pokúsila preraziť stred reťaze, ktorú vytvorili anglické lode, avšak neúspešne.
Napriek mimoriadne nebezpečným manévrom zo strany Nemcov väčšie straty utrpeli Angličania.

4. fáza (1. jún 1916, noc)

Po zotmení sa Scheer vybral smerom na sever, a tak keď nemecká flotila napadla anglickú flotilu (ktorá sa aj naďalej posúvala smerom na juh) po tretíkrát, bola úspešná, nakoľko čelila slabším silám na severnom konci anglickej línie. Angličanom spôsobili vážne straty, pričom stratili iba jednu bojovú loď.
Hoci sa bitka skončila nerozhodne, z hľadiska strát taktické víťazstvo patrilo Nemcom.

1. fáza (1. jún 1916, 15:20)

Na začiatku bitky došlo k zrážke dvoch flotíl bojových krížnikov.
6 bojových krížnikov anglického admirála Beattyho a 5 bojových krížnikov nemeckého admirála von Hippera spustilo paľbu o 15 hodine a 20 minúte.
Nemci potopili dva bojové krížniky a naskytla sa im príležitosť na úplné zničenie nepriateľa.

2. fáza (1. jún 1916, neskoré popoludnie)

Beattyho oslabená jednotka sa zachránila vďaka priplávaniu hlavnej flotily, ktorá bola pod vedením Jellicoea.
Keď von Hipper zbadal ich prevahu, prestal prenasledovať anglické bojové krížniky.
Celá anglická flotila smerovala na juh a pokúsila sa obkľúčiť celú nemeckú flotilu, ktorú medzičasom doplnila hlavná flotila pod Scheerovým vedením.

3. fáza (1. jún 1916, večer)

Anglická flotila sa ďalej posúvala smerom na juh, Jellicoe si chcel pred rozhodujúcou zrážkou vybojovať strategickú výhodu.
Nemecká flotila sa dvakrát pokúsila preraziť stred reťaze, ktorú vytvorili anglické lode, avšak neúspešne.
Napriek mimoriadne nebezpečným manévrom zo strany Nemcov väčšie straty utrpeli Angličania.

4. fáza (1. jún 1916, noc)

Po zotmení sa Scheer vybral smerom na sever, a tak keď nemecká flotila napadla anglickú flotilu (ktorá sa aj naďalej posúvala smerom na juh) po tretíkrát, bola úspešná, nakoľko čelila slabším silám na severnom konci anglickej línie. Angličanom spôsobili vážne straty, pričom stratili iba jednu bojovú loď.
Hoci sa bitka skončila nerozhodne, z hľadiska strát taktické víťazstvo patrilo Nemcom.

Rozprávanie

1. fáza (1. jún 1916, 15:20)

Na začiatku bitky došlo k zrážke dvoch flotíl bojových krížnikov.
6 bojových krížnikov anglického admirála Beattyho a 5 bojových krížnikov nemeckého admirála von Hippera spustilo paľbu o 15 hodine a 20 minúte.
Nemci potopili dva bojové krížniky a naskytla sa im príležitosť na úplné zničenie nepriateľa.

2. fáza (1. jún 1916, neskoré popoludnie)

Beattyho oslabená jednotka sa zachránila vďaka priplávaniu hlavnej flotily, ktorá bola pod vedením Jellicoea.
Keď von Hipper zbadal ich prevahu, prestal prenasledovať anglické bojové krížniky.
Celá anglická flotila smerovala na juh a pokúsila sa obkľúčiť celú nemeckú flotilu, ktorú medzičasom doplnila hlavná flotila pod Scheerovým vedením.

3. fáza (1. jún 1916, večer)

Anglická flotila sa ďalej posúvala smerom na juh, Jellicoe si chcel pred rozhodujúcou zrážkou vybojovať strategickú výhodu.
Nemecká flotila sa dvakrát pokúsila preraziť stred reťaze, ktorú vytvorili anglické lode, avšak neúspešne.
Napriek mimoriadne nebezpečným manévrom zo strany Nemcov väčšie straty utrpeli Angličania.

4. fáza (1. jún 1916, noc)

Po zotmení sa Scheer vybral smerom na sever, a tak keď nemecká flotila napadla anglickú flotilu (ktorá sa aj naďalej posúvala smerom na juh) po tretíkrát, bola úspešná, nakoľko čelila slabším silám na severnom konci anglickej línie. Angličanom spôsobili vážne straty, pričom stratili iba jednu bojovú loď.
Hoci sa bitka skončila nerozhodne, z hľadiska strát taktické víťazstvo patrilo Nemcom.

Súvisiace extra

Stratégia bleskovej vojny (1939-1940)

Táto efektívna stratégia bola založená na rýchlom prieniku vojenských jednotiek.

Vývoj televízora

TV sa stal jedným z dominantných foriem zábavy.

U-2 ’Dragon Lady’ (USA, 1957)

Americké vojenské spravodajstvo od studenej vojny používa toto efektívné prieskumné lietadlo.

B-24 Liberator

Americký ťažký bombardér, ktorý bol vyrobený vo veľkom počte a počas II. svetovej vojny...

Prečo bola prvá svetová vojna taká hrozná?

Táto lekcia vám predstaví zbrane používané počas I. svetovej vojny.

Smerovanie k ďalšej vojne

Aké udalosti predchádzali druhej svetovej vojne a ako expandovali nacisti v Európe?

Kába (Mekka)

Kába postavená na nádvorí Veľkej mešity v Mekke je najsvätejším miestom islamu.

Súrodenci Schollovci a hnutie Biela ruža

Biela ruža predstavovala v Nemecku najpozoruhodnejší protinacistický odboj. Súrodenci Schollovci...

Added to your cart.