Bitka pri Gaugaméle (331 pred Kr.)

Bitka pri Gaugaméle (331 pred Kr.)

V bitke, ktorá sa považuje za majstrovské dielo taktiky, Alexander Veľký zožal rozhodujúce víťazstvo nad Peržanmi.

Dejepis

Kľúčové slová

Bitka pri Gaugaméle, Alexander Veľký, Alexander III., Dareios III., 331 pred Kr., Gaugaméla, Macedónska ríša, Perzská ríša, Peržania, Macedónci, Heléni, falanga, hopliti, lukostrelci, bojové vozy, hetairos, pechota, jazdectvo, Béssos, Parmenión, Mazeus, bojové slony, 4. storočie pred Kr., vojenská kampaň, súboj, Vojenská história, stratégia, taktika, dejepis, starovek, Irak

Súvisiace extra

Scénky

Gaugaméla

 • grécko-macedónske vojsko
 • perzské vojsko

Alexander III. svoju legendárnu výpravu začal v roku 334 pred Kr. s cieľom dobytia Perzskej ríše.
Rozhodujúci súboj sa medzi dvomi vojskami odohral na nížine pri Gaugaméle. Boj, ktorý sa často spomína ako Alexandrovo majstrovské dielo taktiky, sa aj napriek pomerom síl skončil víťazstvom Macedóncov.

Perzský panovník utiekol z bojiska, ale Alexander ho prenasledoval. Nakoniec Bessos, satrapa Baktrie smrteľne poranil Dareia III. Alexander mŕtve telo dal odniesť do Perzepolisu, kde jeho najväčšieho nepriateľa pochovali v rámci obradu hodného kráľa. Jeho vrah, Bessos však dostal krutý trest.

Macedónsko-grécke vojsko

 • obranné ľavé krídlo (Parmenión)
 • šikmá falanga
 • zadná pomocná falanga
 • útočiace pravé krídlo (Alexander Veľký a hetairovia)

Hetairovia

Na víťazstvách Alexandra Veľkého sa vo veľkej miere podieľali aj ťažkí jazdci "Kráľovskí spoločníci" boli synovia macedónskych šľachticov, skutočná elitná jednotka. V bitkách vždy bojovali pod osobným velením Alexandra.

Perzské vojsko

 • ľavé krídlo (jazdci, Béssos)
 • bojové vozy (Dareios III.) a bojové slony
 • perzská pechota
 • pravé krídlo (jazdci, Mazaeus)

Staroveké tanky

Používanie bojových slonov siaha do 2. tisícročia pred Kr. Peržania prevzali tento taktický prvok pravdepodobne od Indov. Pri Gaugaméle nasadili proti macedónskemu vojsku 15 slonov. V predvečer bitky kvôli slonom aj sám Alexander ponúkol Fobovi (bol mytologickým stelesnením strachu) obetu.

Priebeh bitky

 • obranné ľavé krídlo
 • šikmá falanga
 • zadná pomocná falanga
 • útočiace pravé krídlo
 • ľavé krídlo
 • bojové vozy a slony
 • perzská pechota
 • pravé krídlo

Rozprávanie

Priebeh bitky

1. fáza

Macedónska „šikmá falanga” sa pustila smerom k perzskému vojsku. Jeho bojové vozy a slony ich nevedeli zastaviť.

2. fáza

Obkľučovací manéver perzského ľavého krídla bol takisto neúspešný. Alexander Veľký so svojimi hetairmi prerazil slabé body perzskej bojovej línie.

3. fáza

Niekoľko jednotiek perzského vojska prerazilo cez falangu a dostali sa do macedónskeho tábora. Perzské jazdectvo napadlo macedónske ľavé krídlo.

4. fáza

Ťažké jazdectvo Alexandra Veľkého napadlo perzské jazdectvo zozadu. Dareios III. po strate pohoniča voza utiekol z bojiska.

Súvisiace extra

Macedónsky vojak (4. storočie pr. Kr.)

Vojaci starovekého Macedónskeho kráľovstva boli široko-ďaleko obávanými vojakmi.

Perzský bojovník (5. storočie pr. Kr.)

Vynikajúci lukostrelci boli obávanými bojovníkmi perzského vojska.

Bitka pri Isse (333 pr. Kr.)

Bitka skončila drvivým víťazstvom makedónskeho vojska nad obrovskou perzskou armádou vedenou Dareiom III.

Grécka a makedónska falanga

Falanga bola staroveká vojenská formácia gréckej pechoty.

Macedónia (Macedónska ríša)

Legendárny panovník a vojvodca, Alexander Veľký vytvoril obrovskú ríšu.

Perzský panovník (5. storočie pr. Kr.)

Panovníci staroperzskej ríše boli slávni vďaka veľkosti ríše a bohatstvu.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Makedónska obliehacia veža (4. storočie pr. Kr.)

Pomocou tohto nástroja vojsko Alexandra Veľkého úspešne obliehalo aj opevnené miesta.

Historická topografia (bitky, univerzitná história)

Umiestnite miesta významných bitiek v histórii na slepej mape.

Added to your cart.