Bioplynová elektráreň

Bioplynová elektráreň

Bioplyn môže byť vyrobený z organického materiálu (hnoj, rastlinné odpady, organické odpady) pomocou baktérií. Bioplyn je zmes metánu a oxidu uhličitého; horiaci metán produkuje energiu.

Geografia

Kľúčové slová

Bioplynová elektráreň, bioplyn, elektrický prúd, výroba energie, alternatívnych zdrojov energie, čerpacia stanica bioplynu, generátor, turbína, elektráreň, metán, kvasenie, palivo, Energia, priateľský k životnému prostrediu, kúrenie, kompost, ochrana životného prostredia, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Bioplynová elektráreň

 • silážovaná kukurica - V bioplynových elektrárňach využívajú aj rastlinné časti, ako je napríklad silážovaná kukurica.
 • maštaľ - Hnoj vyprodukovaný úžitkovými zvieratami sa môže použiť na výrobu bioplynu.
 • kompost - Tento vedľajší produkt vznikajúci pri výrobe bioplynu sa používa na hnojenie pôdy.
 • bioplynové reaktory - Bioplyn obsahuje hlavne metán a z menšej časti oxid uhličitý a iné plyny. V reaktoroch, t.j. fermentoroch baktérie vyrábajú metán z organických látok: hnoja, rastlín (napr. silážovanej kukurice), respektíve organického odpadu. Reaktory sú vybavené miešacími zariadeniami, ktoré zabezpečujú to, aby pevné časti nevyplávali na hladinu tekutiny. Výroba bioplynu môže pozostávať z viacerých krokov, v tom prípade sa k fermentoru pristaví aj dodatočný fermentor.
 • nádrž na bioplyn - Vyprodukovaný bioplyn sa môže použiť na výrobu elektriny alebo pohonných hmôt.
 • generátorovňa - Nachádza sa tu generátor, ktorý je poháňaný turbínou. Rotáciu turbíny zabezpečuje spaľovanie bioplynu. 1 generátor strednej veľkosti vie zabezpečiť dodávku elektriny pre 1000 domácností.

Produkcia elektriny

 • turbína - Spaľovanie metánu poháňa turbínu.
 • generátor - Turbína poháňa generátor, ktorý produkuje elektrický prúd. 1 generátor strednej veľkosti vie zabezpečiť dodávku elektriny pre 1000 domácností.

Proces tvorby bioplynu

 • silážovaná kukurica - V bioplynových elektrárňach využívajú aj rastlinné časti, ako je napríklad silážovaná kukurica.
 • hnojovica
 • kompost - Tento vedľajší produkt vznikajúci pri výrobe bioplynu sa používa na hnojenie pôdy.
 • bioplynový reaktor - Bioplyn obsahuje hlavne metán a z menšej časti oxid uhličitý a iné plyny. V reaktoroch, t.j. fermentoroch baktérie vyrábajú metán z organických látok: hnoja, rastlín (napr. silážovanej kukurice), respektíve organického odpadu. Reaktory sú vybavené miešacími zariadeniami, ktoré zabezpečujú to, aby pevné časti nevyplávali na hladinu tekutiny. Výroba bioplynu môže pozostávať z viacerých krokov, v tom prípade sa k fermentoru pristaví aj dodatočný fermentor.
 • nádrž na bioplyn - Vyprodukovaný bioplyn sa môže použiť na výrobu elektriny alebo pohonných hmôt.
 • generátor - Rotáciu turbíny zabezpečuje spaľovanie bioplynu. Turbína poháňa generátor, ktorý produkuje elektrický prúd. 1 generátor strednej veľkosti vie zabezpečiť dodávku elektriny pre 1000 domácností.
 • čerpacia stanica bioplynu - Bioplyn sa používa aj ako pohonná hmota motorových vozidiel. Z jedného hektára kukurice možno vyrobiť toľko bioplynu, koľko postačí na 70000 kilometrovú cestu osobného vozidla.
 • kúrenie - Teplo, ktoré vzniká v turbíne pri spaľovaní bioplynu, sa používa aj na vykurovanie.

Animácia

 • silážovaná kukurica - V bioplynových elektrárňach využívajú aj rastlinné časti, ako je napríklad silážovaná kukurica.
 • maštaľ - Hnoj vyprodukovaný úžitkovými zvieratami sa môže použiť na výrobu bioplynu.
 • kompost - Tento vedľajší produkt vznikajúci pri výrobe bioplynu sa používa na hnojenie pôdy.
 • bioplynové reaktory - Bioplyn obsahuje hlavne metán a z menšej časti oxid uhličitý a iné plyny. V reaktoroch, t.j. fermentoroch baktérie vyrábajú metán z organických látok: hnoja, rastlín (napr. silážovanej kukurice), respektíve organického odpadu. Reaktory sú vybavené miešacími zariadeniami, ktoré zabezpečujú to, aby pevné časti nevyplávali na hladinu tekutiny. Výroba bioplynu môže pozostávať z viacerých krokov, v tom prípade sa k fermentoru pristaví aj dodatočný fermentor.
 • nádrž na bioplyn - Vyprodukovaný bioplyn sa môže použiť na výrobu elektriny alebo pohonných hmôt.
 • generátorovňa - Nachádza sa tu generátor, ktorý je poháňaný turbínou. Rotáciu turbíny zabezpečuje spaľovanie bioplynu. 1 generátor strednej veľkosti vie zabezpečiť dodávku elektriny pre 1000 domácností.
 • turbína - Spaľovanie metánu poháňa turbínu.
 • generátor - Turbína poháňa generátor, ktorý produkuje elektrický prúd. 1 generátor strednej veľkosti vie zabezpečiť dodávku elektriny pre 1000 domácností.
 • silážovaná kukurica - V bioplynových elektrárňach využívajú aj rastlinné časti, ako je napríklad silážovaná kukurica.
 • hnojovica
 • kompost - Tento vedľajší produkt vznikajúci pri výrobe bioplynu sa používa na hnojenie pôdy.
 • bioplynový reaktor - Bioplyn obsahuje hlavne metán a z menšej časti oxid uhličitý a iné plyny. V reaktoroch, t.j. fermentoroch baktérie vyrábajú metán z organických látok: hnoja, rastlín (napr. silážovanej kukurice), respektíve organického odpadu. Reaktory sú vybavené miešacími zariadeniami, ktoré zabezpečujú to, aby pevné časti nevyplávali na hladinu tekutiny. Výroba bioplynu môže pozostávať z viacerých krokov, v tom prípade sa k fermentoru pristaví aj dodatočný fermentor.
 • nádrž na bioplyn - Vyprodukovaný bioplyn sa môže použiť na výrobu elektriny alebo pohonných hmôt.
 • generátor - Rotáciu turbíny zabezpečuje spaľovanie bioplynu. Turbína poháňa generátor, ktorý produkuje elektrický prúd. 1 generátor strednej veľkosti vie zabezpečiť dodávku elektriny pre 1000 domácností.
 • čerpacia stanica bioplynu - Bioplyn sa používa aj ako pohonná hmota motorových vozidiel. Z jedného hektára kukurice možno vyrobiť toľko bioplynu, koľko postačí na 70000 kilometrovú cestu osobného vozidla.
 • kúrenie - Teplo, ktoré vzniká v turbíne pri spaľovaní bioplynu, sa používa aj na vykurovanie.

Rozprávanie

Bioplyn produkujú baktérie; tvorí ho hlavne metán a z menšej časti oxid uhličitý a iné plyny. Energiu, ktorá sa uvoľňuje pri spaľovaní metánu, možno použiť na výrobu elektrického prúdu alebo pohonných hmôt.

Výroba bioplynu sa uskutočňuje v reaktoroch, respektíve fermentoroch. Vo fermentoroch baktérie vyrábajú bioplyn z organických látok: hnoja, organického odpadu, rastlinných častí, respektíve z ich zmesi.
Z jedného hektára kukurice možno vyrobiť toľko bioplynu, pomocou ktorého možno zabezpečiť plynulú dodávku prúdu pre niekoľko domácností.

Výroba elektriny sa uskutočňuje pomocou generátora. V turbíne sa spaľuje metán, zahriaty plyn poháňa turbínu, ktorá zabezpečuje fungovanie generátora.

Pri výrobe bioplynu vznikajú aj vedľajšie produkty: teplo a vo fermentore kompost. Teplo sa využíva na kúrenie a kompost na hnojenie.

Výroba a používanie bioplynu je šetrné voči životnému prostrediu. Pri spaľovaní metánu vzniká menej škodlivých látok, ako pri spaľovaní ropných derivátov a zemného plynu.
Rastliny spotrebujú počas svojej fotosyntézy rovnaké množstvo oxidu uhličitého, ako sa uvoľní pri spaľovaní bioplynu, ktorý bol z nich vyrobený.
To znamená, že výroba a používanie bioplynu vyrobeného z rastlín sú z hľadiska emisie oxidu uhličitého neutrálne a neprispievajú k zosilňovaniu skleníkového efektu.

Súvisiace extra

Metán (CH₄)

Prvý člen homologického radu alkánov.

Ako to funguje? - Impulzná turbína

Pomocou tejto animácie spoznáme štruktúru a fungovanie impulznej turbíny.

Ako to funguje? - Solárny panel, solárny termálny kolektor

Energiu zo slnečného žiarenia môžeme využiť pomocou solárnych panelov a solárnych termálnych kolektrov.

Baktérie (pokročilý stupeň)

Baktérie sú jednobunkové organizmy bez jadra, ktoré dosahujú dĺžku iba niekoľkých mikrometrov.

Edisonova žiarovka

Americký elektrotechnik Edison vynašiel žiarovku v roku 1879, ktorá zmenila náš každodenný život.

Fúzny reaktor

Jadrová fúzia bude slúžiť ako šetrný k životnému prostrediu a prakticky neobmedzený zdroj energie.

Gejzír

Gejzír je prameň, ktorý periodicky vystrekuje teplú vodu a paru.

Geotermálna elektráreň

Geotermálne elektrárne premieňajú energiu horúcej, vysokotlakovej vody nájdenej v hlbších vrstvách Zeme na elektrinu.

Inžinierske siete

Je to systém, ktorý spĺňa požiadavky spotrebiteľov ako sú zásobovanie vodou, odstraňovanie odpadových vôd, elektrina, teplo, plyn a telekomunikácie.

Jadrová elektráreň

Jadrová elektráreň Paks produkuje 40% elektrickej energie v Maďarsku.

Laboratórium Nikolu Teslu (Shoreham, USA)

Tento inžinier a vynálezca, ktorý sa venoval predovšetkým elektrotechnike, bol bezpochyby najgeniálnejšou postavou druhej priemyselnej revolúcie.

Prílivová elektráreň

Prílivové elektrárne využívajú denné kolísanie hladiny vody na výrobu elektrickej energie.

Solárna elektráreň

Solárne elektrárne premieňajú slnečnú energiu na elektrinu.

Tepelná elektráreň (uhľovodíkové palivo)

Jedná sa o technologický celok, ktorý vyrába elektrickú energiu premenou z chemickej energie viazanej v palive prostredníctvom tepelnej energie.

Typy fariem a dedín

Štruktúra a hustota fariem a dedín závisí od geografickej polohy regiónu.

Transformátor

Transformátor je zariadenie na premenu napätia elektrického prúdu.

Veterný mlyn

Veterný mlyn dokáže premienať energiu vetra na kynetickú energiu a je vhodný na vykonávanie rôznych druhov prác.

Veterná elektráreň

Veterné elektrárne premieňajú kinetickú energiu vetra na elektrickú energiu.

Vodná elektráreň (Hoover Dam, USA)

Obrovská priehrada, postavená na rieke Colorado v USA bola pomenovaný po bývalom americkom prezidentovi.

Vozidlá šetrné k životnému prostrediu

Kombináciou benzínového a elektrického pohonu možno znížiť emisie.

Znečistenie životného prostredia

Priamy negatívny vplyv ľudstva na životné prostredie sa nazýva znečistenie.

Added to your cart.