Berlínsky múr (1961-1989)

Berlínsky múr (1961-1989)

Múr je symbolom rozdelenia a útlaku, ktrorý rozdelil nielen mesto, ale aj rodiny.

Dejepis

Kľúčové slová

Berlínsky múr, Berlín, múr, Západný Berlín, Východný Berlín, Západné Nemecko, Východné Nemecko, Studená Vojna, veľmoc, symbol, hranice, hlavné mesto, komunizmus, socializmus, východný, Západ, blokáda, Berlín blokáda, betónová stena, rozhľadňa, útlak, Nemecko, dejepis, symbolický, utláčaných

Súvisiace extra

Otázky

 • Kedy vznikla Nemecká spolková republika (NSR)?
 • Kedy vznikla Nemecká demokratická republika (NDR)?
 • Ktorá veľmoc nemala vlastnú zónu v Berlíne?
 • Kedy sa konala berlínska blokáda?
 • Kto inicioval blokádu proti Berlínu?
 • Ako zabezpečovali USA a ich spojenci zásobovanie obkľúčeného Západného Berlína?
 • Ktorú časť Berlína obkľúčili Sovieti počas blokády?
 • Na koľko zón rozdelili Berlín víťazné spojenecké mocnosti?
 • Ku ktorej krajine bol priradený Západný Berlín?
 • Ako nazývame obdobie, kedy sa vyostrila situácia medzi USA a Sovietskym zväzom, ale neviedla k vojenskému zásahu?
 • Kedy bola založená Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO)?
 • Aký typ organizácie je NATO?
 • Kedy bola uzatvorená\nVaršavská zmluva?
 • Aký typ organizácie predstavovala\nVaršavská zmluva?
 • Ktorá udalosť sa neodohrala počas studenej vojny?
 • Ktorá dôležitá osobnosť\nzomrela v roku 1953?
 • Za čo považovalo sovietske vedenie prijatie NSR do NATO?
 • Čo sa stalo v tom roku, kedy NSR bola prijatá do NATO?
 • Kedy bola NSR prijatá\ndo NATO?
 • Čo bolo hlavným dôvodom postavenia Berlínskeho múru?
 • V ktorom roku bol postavený Berlínsky múr?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nNiekoľkým ľudom sa podarilo utiecť cez Berlínsky múr do Západného Berlína.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nBerlínsky múr bol postavený\nokolo Východného Berlína.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nBerlínsky múr rozdelil mnoho rodín.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nNa Berlínskom múre neboli vytvorené žiadne priechody.
 • Kedy bol zrútený Berlínsky múr?
 • Čo nebolo súčasťou systému Berlínskeho múru?
 • Čo nebolo súčasťou systému Berlínskeho múru?
 • Akú farbu mala východná časť Berlínskeho múru?
 • Aký vysoký bol Berlínsky múr?
 • Koľko vojakov z NDR bolo v službe pri Berlínskom múre počas bežného dňa?
 • Ako sa volal jeden z najznámejších hraničných priechodov Berlínskeho múru, ktorý bol pod kontrolou Američanov?
 • Aká pozoruhodnosť sa nachádzala na západnej strane Berlínskeho múru?
 • Ako sa nikomu z Východného Nemecka nepodarilo prejsť cez Berlínsky múr?

Scénky

Berlínsky múr

Rozdelenie Berlína: Múr

Ukončenie II. svetovej vojny v roku 1945 a víťazstvo spojeneckých mocností prinieslo obrovské zmeny do života nemeckého národa.
Krajina bola rozdelená a hlavné mesto, Berlín priradený k východnej časti sa rozpadol na okupačné zóny (sovietsku, francúzsku, americkú a anglickú).

Okolo sovietskej zóny bola do roku 1947 postavená technická bariéra.
Rozdelenie Berlína (na Východný Berlín a Západný Berlín) bolo dokončené v roku 1961 postavením kamenného múru okolo západnej časti.
Berlínsky múr (die Berliner Mauer, Die Mauer) bol pohraničnou stavbou na území Východného Berlína a Nemeckej demokratickej republiky (NDR), ktorá obklopovala Západný Berlín kontrolovaný predošlými spojeneckými mocnosťami.

Funkcia tejto stavby, ktorá nadobudla symbolický význam, zanikla v roku 1989, kedy vlny zmeny (a takisto krompáče, dláta a ruky obyvateľov východnej aj južnej časti) zrútili tento symbol utláčania a rozdelenia.
Technická bariéra bola definitívne zlikvidovaná v novembri 1991.
Niekoľko zachovaných častí múru sú dnes pamätníkmi a turistickými atrakciami.
Za milión eur, ktoré pochádzali zo zbierky jednej japonskej televíznej spoločnosti, bolo vysadených na mieste múru desaťtisíc čerešní.

Rozdelenie Berlína

Novinový článok o zrútení Berlínskeho múru

Konštrukcia

Štruktúra pohraničného pásma

Berlínsky múr bol najprísnejšie stráženou hranicou. Za jeho ochranu bolo zodpovedné "Stredné" veliteľstvo pohraničnej stráže NDR. (Počas bežného dňa bolo v službe 2300 vojakov. Okrem nich Berlínsky múr strážilo aj takmer 1000 psov.)
Výstavba Múru bola úplne dokončená do rokov 1980. Zložitý systém pohraničnej ochrany a jeho bezprostredné okolie (na východnej strane) pozostávali z niekoľkých pásiem: betónové "hrantíky na kvety", signálne ohrady alebo stĺpy, ostnaté ploty, hliadkovacie pásma, vozidlové bariéry (viacero typov), pásmo so strážnymi psami, signalizačné systémy, strážne veže, dopravná cesta, osvetľovacie stožiare, betónový múr atď.

Dĺžka jednotlivých technických prvkov na berlínskej hranici bola nasledovná:
42 km 3,6 m vysokého betónového múru,
59 km 3,4 m vysokého betónového múru,
69 km 2,9 m vysokého drôteného plotu,
114 km signalizačného drôtu.

Samotný múr bol 3,75 metrov vysoký betónový múr. Tvorili ho prvky v tvare L s hladkými betónovými rúrami na vrchu, ktoré boli na strane NDR zafarbené na bielo. Bol to posledný technický prvok bariéry.
Západnú stranu pokrývajú grafity, ktoré na ňu namaľovali v priebehu rokov.

Na Berlínskom múre bolo vytvorených niekoľko hraničných priechodov (najznámejší bol spomedzi nich Checkpoint Charlie kontrolovaný Američanmi).

Checkpoint Charlie

Prechádzka

Animácia

Rozprávanie

Spojenecké veľmoci, ktoré zvíťazili v II. svetovej vojne, podobne ako Nemecko, aj jeho hlavné mesto, Berlín rozdelili na okupačné zóny.
Západná časť bola pod kontrolou Američanov, Angličanov a Francúzov, kým východná časť bola kontrolovaná Sovietmi.
Vytvorením NDR (Nemeckej demokratickej republiky) a NSR (Nemeckej spolkovej republiky) už predošle existujúce rozpory medzi spojencami sa ďalej stupňovali.
Medzi Sovietskym zväzom a USA sa rozpútala studená vojna. Čoraz viac východných Nemcov emigrovalo cez Berlín na západ.

Východonemecké vedenie kvôli zabráneniu ďalších strát obyvateľstva v roku 1961 dalo vybudovať technickú bariéru medzi východnou a západnou časťou mesta, čím úplne ohraničilo Západný Berlín.
Bariéra z ostnatého drôtu bola neskôr doplnená o ďalšie prvky. Jedným z nich bol aj betónový múr, ktorý nadobudol symbolický význam.

Technická bariéra bola úplne dokončená začiatkom rokov 1980, pričom takmer úplne znemožnila útek na západ a rozdelila aj rodiny. Pri pohľade z Východného Berlína prvým prvkom bol plot z ostnatého drôtu, za ktorým sa nachádzalo hliadkovacie pásmo. Nasledujúcu časť tvoril ďalší plot z ostnatého drôtu, zóna s vozidlovými bariérami a pásmo so strážnymi psami.
V strede sa rozprestieralo široké územie, na ktorom sa nachádzali dopravné cesty a strážne veže. K tomuto pásmu patril aj rad osvetľovacích stožiarov a zákop.
Posledným prvkom bol legendárny betónový múr nachádzajúci sa na hranici Západného Berlína.

Berlínsky múr bol najprísnejšie stráženou hranicou. Počas bežného dňa bolo v službe 2300 východonemeckých vojakov.
Z 268 útekov, o ktoré sa pokúsili do roku 1989, sa 129 skončilo smrťou.

Vlna zmien prechádzajúca Európou sa však nevyhla ani Berlínu. Od leta 1989 boli na dennom poriadku masové demonštrácie požadujúce reformu východonemeckého systému, otvorenie vnútronemeckej hranice a zrútenie Berlínskeho múru.
Toto spolu so zahraničnými politickými udalosťami viedlo k otvoreniu hranice a zrúteniu múru, ktorý stratil svoju funkciu.
Zrútením múru znova došlo k zjednoteniu Berlína, Nemecka a nemeckého národa. V rovnakom čase sa na medzinárodnej scéne odohrali udalosti, ktoré viedli k ukončeniu studenej vojny v roku 1991.

Súvisiace extra

U-2 ’Dragon Lady’ (USA, 1957)

Americké vojenské spravodajstvo od studenej vojny používa toto efektívné prieskumné lietadlo.

Brandenburská brána

Stavba postavená v ranom klasicistickom slohu je najznámejším symbolom Berlína a Nemecka.

Historická topografia (miesta)

Nájdite významné historické miesta na slepej mape.

Kroje západnej Európy v 60-tych rokoch 20.storočia

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Kroje západnej Európy v 80-tych rokoch 20.storočia

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Migranti a utečenci

Táto animácia vám predstaví súčasnú utečeneckú krízu z rôznych uhlov pohľadu.

Nemecký vojak (1. svetová vojna)

Nemeckí vojaci v 1. svetovej vojne boli dobre kvalifikovaní a používali moderné zbrane.

Výroba cementu

Táto 3D scénka vám predstaví celý proces výroby cementu.

Medzikontinentálna raketa RT-2PM Topoľ (Sovietsky zväz 1985)

Táto mobilná balistická raketa bola vyvinutá na konci studenej vojny, je schopná niesť jadrovú hlavicu.

Stavba paneláku

Budovy postavené z betónových blokov panelárne boli rozšírené v bývalých socialistických krajinách.

Nemecký vojak (2. svetová vojna)

Vojaci Wehrmachtu v 2. svetovej vojne boli dobre kvalifikovaní a dobre vybavení modernými zbraňami.

Added to your cart.