Bastila (Paríž, 18. storočie)

Parížske väzenie sa stalo legendárnym kvôli udalostiam francúzskej revolúcie v roku 1789.

Súvisiace extra

Ragusa (Chorvátsko, 16. storočie)

Dnes toto mesto poznáme ako Dubrovník. Je to chorvátske mesto s vynikajúcou polohou a...

Darwinova legendárna plavba

Darwinova legendárna plavba na palube plachetnice HMS Beagle zohrala dôležitú úlohu pri...

Vojaci maďarskej revolúcie v rokoch 1848-1849

Hlavní účastníci bitiek maďarskej revolúcie boli maďarskí, ruskí a cisárski vojaci.

Európske dobývanie Ameriky

Po roku 1492 európski dobyvatelia úspešne obsadili americký kontinent napriek tomu, že tamojší...

Obchodovanie s otrokmi

Prečo bolo v 18. storočí najprosperujúcejším podnikaním obchodovanie s otrokmi?

Zjednotenie Nemecka

V 19. storočí sa rozdelené nemecké štáty zjednotili pod pruským vedením.

Napoleonov vojak (19. storočie)

Súčasníci považovali Napoleonovu armádu Grande Armée za neporaziteľnú.

Dielňa Galilea Galileiho

Galileo Galilei obohatil fyziku a astronómiu o dôležité poznatky.

Added to your cart.