Baktérie (tyčinkovité, guľovité, špirálovité)

Baktérie (tyčinkovité, guľovité, špirálovité)

Baktérie môžeme triediť aj podľa ich tvaru.

Biológia

Kľúčové slová

baktérie, prokaryota, jednobunkový, patogén, antibiotikum, mikroorganizmus, choroba, infekcie, Zápal, E. coli, tetanus, mor, cholera, kvapavka, zápal mozgových blán, gonorrhoea, zápal pľúc, salmonela, legionelóza, Lymská borelióza, syfilis, palica, spiral, guľovité, monococcus, vibrio, hnis, staphylococcus, streptococcus, bacillus, spirillum, kokus, Bunka, bunková stena, Grampozitívne, gram farbenie, tok, cilium, Pasteur, Gram, morfológia, bakteriológia, mikrobiológia, biológia

Súvisiace extra

Otázky

 • Ktorá baktéria NIE je guľovitá?
 • Aký tvar NIE je charakteristický pre baktérie?
 • Baktéria akého tvaru je patogénom moru?
 • Baktéria akého tvaru je patogénom tetanu?
 • Ktorú chorobu spôsobuje baktéria?
 • Ktorú chorobu spôsobuje baktéria?
 • Ktorú chorobu spôsobuje baktéria?
 • Ktorá choroba NIE je spôsobená baktériou?
 • Ktorá choroba NIE je spôsobená baktériou?
 • Ktorá choroba NIE je spôsobená baktériou?
 • Na základe zafarbenia ktorej časti bunky rozdeľujeme baktérie na Gram-pozitívne a Gram-negatívne?
 • Ktorá látka je hlavnou zložkou bunkovej steny baktérií?
 • Ktoré baktérie používa potravinársky priemysel pri výrobe potravín?
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie?\nAk sa baktérie viažuce dusík dostanú do ľudského organizmu, často spôsobujú zápal.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie?\nBaktérie viažuce dusík žijú na koreňoch bôbovitých rastlín.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie?\nV návnade čerta žijú baktérie produkujúce svetlo.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie?\nV črevnom trakte človeka žije baktéria Escherichia coli.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie?\nPatogén tetanu produkuje toxín, ktorý spôsobuje neškodný svalový kŕč.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie?\nBaktérie sú predjadrové, jednobunkové prokaryoty.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie?\nBaktérie sú jednobunkové eukaryoty.

Scénky

Guľovité

Valcovité

Špirálovité

Anatómia

Bunková stena

Animácia

Súvisiace extra

Bioplynová elektráreň

Bioplyn môže byť vyrobený z organického materiálu (hnoj, rastlinné odpady, organické odpady) pomocou baktérií. Bioplyn je zmes metánu a oxidu uhličitého;...

Kolobeh dusíka

Atmosférický dusík je viazaný baktériami a živé organizmy sú schopné ho prijať vo forme rôznych zlúčenín.

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA, ktoré preprogramujú infikované bunky k produkcii viac vírusov.

Čierna smrť (Európa, 1347–1353)

Mor, ktorý spôsobuje baktéria, bol najničivejšou infekčnou chorobou v dejinách ľudstva.

Baktérie (pokročilý stupeň)

Baktérie sú jednobunkové organizmy bez jadra, ktoré dosahujú dĺžku iba niekoľkých mikrometrov.

Dážďovka obyčajná

Dážďovka obyčajná je živočích žijúci v zemi, na príklade ktorého vás zoznámime s anatómiou obrúčkavcov.

DNK

Je nosičom genetickej informácie v bunkách.

Molekula tuku

Molekula tuku je tvorená jednou molekulou glycerinu a tromi molekulami mastných kyselin.

Olejová molekula

Sú to triglyceridy, ktoré obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, sú kvapalné pri izbovej teplote.

Porovnanie jedlých a jedovatých húb

Niektoré huby sú jedovaté a môžu byť smrteľné pre človeka, zatiaľ čo iné sú jedlé a často používané pri varení.

Stavba prokaryotických a eukaryotických buniek

Existujú dva základné typy buniek: prokaryotické a eukaryotické bunky.

Úprava genómu

Úprava genómu je taký genetický zásah, ktorý spôsobí zmenu genómu v živom organizme. Táto animácia vám predstaví jeden z najznámejších postupov úpravy...

Čert morský

Táto bizarne vyzerajúca ryba využíva ako návnadu bioluminiscenciu - vyžarovanie viditeľného svetla. Animácia nám vysvetlí ako to funguje.

Štruktúra bielkovín

Určuje ju geometrické usporiadanie polypetidového reťazca.

Eugléna zelená (Euglena viridis)

Jednobunkovce schopné autotrófnej a heterotrófnej fotosyntézy žijúce v sladkých vodách.

Črievička končistá

Eukaryotické jednobunkové organizmy rozšírené v sladkých vodách.

Meňavka veľká

V sladkej vode žijúce heterotrofné jednobunkové organizmy, ktorých tvar sa neustále mení.

Added to your cart.