Baktérie (pokročilý stupeň)

Baktérie (pokročilý stupeň)

Baktérie sú jednobunkové organizmy bez jadra, ktoré dosahujú dĺžku iba niekoľkých mikrometrov.

Biológia

Kľúčové slová

bacillus, baktérie, Grampozitívne, gram farbenie, Gram, baktéria mliečneho kvasenia, gene, polysacharid, antibiotikum, bičík, pilus, DNA, cytoplazma, cilium, bunková stena, plazmid, podvojné štiepenie, prokaryota, kozmopolitné, endotoxín, peptidoglykán, tok, endospóra, cholera, mor, salmonela, kvapavka, záškrt, Lymská borelióza, žalúdočný vred, zápal pľúc, eschericia coli, zápal mozgových blán, črevný trakt, syfilis, infekcie, biológia, mikrobiológia, Organizmus

Súvisiace extra

Čierna smrť (Európa, 1347–1353)

Mor, ktorý spôsobuje baktéria, bol najničivejšou infekčnou chorobou v dejinách ľudstva.

Bioplynová elektráreň

Bioplyn môže byť vyrobený z organického materiálu (hnoj, rastlinné odpady, organické odpady) pomocou baktérií. Bioplyn je zmes metánu a oxidu uhličitého;...

DNK

Je nosičom genetickej informácie v bunkách.

Kolobeh dusíka

Atmosférický dusík je viazaný baktériami a živé organizmy sú schopné ho prijať vo forme rôznych zlúčenín.

Added to your cart.