Aztécky panovník (15. storočie)

Aztécky panovník (15. storočie)

Panovník stál na čele despotickej Aztéckej ríše.

Dejepis

Kľúčové slová

Aztécky, aztécky panovník, Aztec Empire, Tenochtitlan, Moctezuma II., dobytie, vojenský štát, Conquistadorov, Hernán Cortés, monarcha, Mexiko, kráľ, Kráľovskej insígnie, Španielsko, Stredná Amerika, Trón, 15.-16. storočie, bohovia, náboženstvo, v stredoveku, v novoveku, Oblečenie, Hierarchia

Súvisiace extra

Otázky

 • Na území ktorej dnešnej krajiny sa nachádzala Aztécka ríša?
 • Na území ktorého dnešného mesta sa nachádzalo aztécke hlavné mesto?
 • Pomocou akého nástroja hrali Aztékovia svoju obľúbenú hru?
 • Aký osud mal po zápase bedrovej loptovej hry kapitán porazeného tímu?
 • Ako sa dal v bedrovej loptovej hre získať "gól"?
 • Ako sa volalo aztécke hlavné mesto?
 • Ktorý dopravný prostriedok bol najdôležitejší na území Tenochtitlanu?
 • Čo si mysleli Aztékovia\no španielskych dobyvateľoch, keď ich videli prvýkrát?
 • Čo bolo z vojenského hľadiska najväčšou nevýhodou Aztékov v porovnaní s dobyvateľmi?
 • Ktorú rastlinu Aztékovia nepestovali?
 • Kedy prežívala Aztécka ríša svoje zlaté časy?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nDôležitou súčasťou aztéckeho náboženstva bolo aj hromadné obetovanie ľudí.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nAztécka ríša žila v mieri so svojimi susedmi, kým sa neobjavili španielski dobyvatelia.
 • Kto boli konkvistádori?
 • Čo bolo hlavným cieľom konkvistádorov?
 • Kto porazil Aztécku ríšu?
 • Ktorý panovník bojoval\nproti španielskym dobyvateľom?
 • Kto bol najvyšším bohom v aztéckom náboženstve?
 • Na ktorom kontinente sa nachádzala Aztécka ríša?
 • Ktorý národ dobyl Aztécku ríšu?
 • Kedy si podmanili Aztécku ríšu Európania?
 • Ktorý výraz sa používa\nv prípade aztéckeho panovníka?
 • Kto bol posledným významným aztéckym panovníkom?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nBrehy Aztéckej ríše v istom čase obmývali dva oceány.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nCortésa ešte aj aztécky panovník považoval za poloboha.
 • Čo neprispelo k úspechu dobyvateľov?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nDobyvatelia zbúrali hlavné mesto Aztékov a na jeho mieste postavili nové mesto.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPosledného aztéckeho panovníka zavraždil vlastný ľud, lebo ho považovali za zradcu.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nNáboženstvo Aztékov bolo monoteistické.
 • Aztékovia uctievali viacero zvierat. Ktoré zviera nebolo medzi nimi?
 • Aká vrstva nebola súčasťou aztéckej spoločnosti?
 • Nad koľkými menšími podmanenými krajinami vládli Aztékovia na prelome 15.-16. storočia?
 • Ako nazvali Aztékovia sami seba?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nAztékovia sa v priemere kúpali dvakrát za deň.
 • Čo neplatí pre Aztécku ríšu?

Scénky

Aztécky panovník

Z vojenského štátu Aztékov sa vďaka spojenectvám s inými mestami a nepretržitým dobyvačným vojnám stala ríša. Na čele despotickej, vojenskej Aztéckej ríše stál panovník.
Panovník zastával aj funkciu náboženského vodcu. Ich moc bola podložená aj mýtmi, ktoré ich spájali s bohmi. Veľkosť a charakter ich moci dobre vystihuje skutočnosť, že poddaní sa nesmeli ani pozrieť na svojho kráľa. Aztécki panovníci nosili na hlave charakteristickú ozdobu, ktorá bola zhotovená z dlhých, farebných pier vtáka zvaného quetzal.
Tenochtitlan bol centrom Aztéckej ríše, ktorá sa rozprestierala v Strednej Amerike. Prvý panovník Tenochtitlanu (Acamapichtli) sa dostal na trón v roku 1376. Ríša dosiahla svoju najväčšiu rozlohu na prelome 15. a 16. storočia, počas panovania Ahuizotla. Jej rozkvet pokračoval aj počas vlády Moctezuma II., kým nedorazil Hernán Cortés, ktorý zruinoval túto ríšu. (Posledným panovníkom bol syn Ahuizotla, Cuauhtemoc.)

Aztécka ríša

 • Tenochtitlan
 • Tichý oceán
 • Mexický záliv

Po porazení Toltékov sa Aztékovia usadili na Mexickej vysočine. Územie vojenského štátu sa sústavne rozširovalo vďaka dobyvačným vojnám. V roku 1428 tri mestské štáty (Tenochtitlan, Texcoco, Tlacopan) vytvorili konfederáciu a založili tým Aztécku ríšu.
Ríša, ktorá sa rozprestierala od Atlantického oceánu až po Tichý oceán, dosiahla svoju najväčšiu rozlohu začiatkom 16. storočia.

Tenochtitlan bol centrom Aztéckej ríše, ktorá sa rozprestierala v Strednej Amerike. Mesto bolo založené v prvej polovici 14. storočia na jednom z ostrovov jazera Texcoco, ktoré sa nachádzalo v Mexickom údolí.
Tenochtitlan sa stal skutočným mestom začiatkom 15. storočia. V tom období sa už väčšina jeho budov stavala z kameňa. Ako sa mesto rozrastalo, odvodnili časť jazera a zväčšili pôvodnú veľkosť ostrova.
Hlavnému mestu Aztéckej ríše dodávali výnimočný vzhľad umelé ostrovy vytvorené z bahna a kanalizačný systém, ktorý sa ťahal pomedzi ne.

Aztécku spoločnosť tvorili štyri väčšie vrstvy. Na vrchole hierarchie stála trieda bojovníkov, samozrejme, na čele s panovníkom. Pod ňou bola umiestnená trieda kňazov, ktorá kvôli významu náboženstva bola takisto poprednou triedou. Ďalšiu spoločenskú vrstvu tvoril prostý ľud (sedliaci, remeselníci a obchodníci). Na spodku spoločnosti sa nachádzali otroci, ktorí pochádzali najmä z radov podmanených národov.

Jedným z najdôležitejších prvkov aztéckej kultúry bolo polyteistické náboženstvo. Každé božstvo bolo spojené s jedným alebo niekoľkými prírodnými javmi alebo nejakou činnosťou. Napríklad Huitzilopochtli bol boh Slnka a zornice, ale aj najvyšší boh vojny Tenochtitlanu. Tlaloc bol bohom dažďa a hromov, Quetzalcoatl zas bohom vzduchu a zároveň aj bohom stvoriteľom. Quetzalcoatla často zobrazovali v podobe opereného hada a uctievali ho aj ako boha vedomostí. Dôležitou súčasťou ich náboženstva boli krvavé rituály a ľudské obety.

V Aztéckej ríši, ktorá sa vyznačovala rozvinutou kultúrou, oficiálnym jazykom bol nahuatl. Používali hieroglyfické písmo. Vypracovali aj veľmi podrobné kalendáre. Aztékovia dosiahli významné výsledky aj v oblasti medicíny, architektúry, astronómie a matematiky. Španielski dobyvatelia však zničili väčšinu písomných záznamov.

Nové Španielsko

 • Tenochtitlan
 • Tichý oceán
 • Mexický záliv
 • Karibské more
 • Cortésova trasa

Koncom 15. storočia aj Španielsko sa zapojilo do geografické objavovania, a stalo sa tak súperom Portugalska. Kým Portugalci na dosiahnutie svojich obchodných záujmov používali relatívne mierumilovné metódy, Španieli si podmaňovali nové oblasti násilím. Výsledkom krvavých bojov bol vznik Nového Španielska, koloniálnej ríše na americkom kontinente. Neskôr táto ríša obsadila aj ďalšie oblasti na iných kontinentoch.

Conquistadori boli cestovatelia a dobyvatelia, ktorí v 16. a 17. storočí zohrávali hlavnú úlohu v rámci kolonizácie Strednej a Južnej Ameriky. Španielski dobyvatelia dorazili na územie Mexika v roku 1519. V roku 1521 obsadili Tenochtitlan pod vedením dobyvateľa Hernána Cortésa.
Zrútili obdivuhodné aztécke stavby a počas 18. storočia úplne odvodnili, respektíve naplnili jazero. Dnes na tomto mieste stojí jedno z najväčších miest na svete - Mexiko, ktoré založili Španieli.

Tenochtitlan

Súvisiace extra

Aztécki bojovníci (15. storočie)

Aztécke primitívne zbrane boli nedostatočné v boji proti španielskym dobyvateľom.

Tenochtitlan (15. storočie)

Veľkolepé hlavné mesto vyspelej Aztéckej ríše udivilo aj španielskych dobyvateľov.

Conquistadori (16. storočie)

Španielski dobyvatelia svoje drvivé úspechy mohli ďakovať svojím pancierovým brneniam a zbraniam.

Novoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Kolonizácia Ameriky (do roku 1763)

Po dobývaní Nového sveta Európanmi sa mapa Ameriky stala mnohofarebnou.

Teotihuacán (4. storočie)

Pred Kolumbovým príchodom to bolo najväčšie a najľudnatejšie mesto v Amerike, ktoré je majestátne aj v podobe ruín.

Chichén Itzá (12. storočie)

Legendárne hlavné mesto ríše Mayov a Toltékov sa nachádzalo na území dnešného Mexika.

Inkský bojovník (15. storočie)

Inkské primitívne zbrane boli nedostatočné v boji proti španielskym dobyvateľom.

Machu Picchu (15. storočie)

Starobylé mesto Inkov, ktoré sa nachádza v dnešnom Peru, je na zozname Svetového kultúrneho dedičstva.

Alhambra v 16. storočí (Španielsko)

Názov tohto veľkolepého stavebného komplexu pochádza z arabčiny a znamená "červený".

Axolotl mexický

Je to chvostnatý obojživelník, ktorý má žiabre aj v dospelosti.

Perzský panovník (5. storočie pr. Kr.)

Panovníci staroperzskej ríše boli slávni vďaka veľkosti ríše a bohatstvu.

Added to your cart.