Avari (8. storočie)

Avari (8. storočie)

Avari založili v Karpatskej kotline pevnú ríšu v 6. a 7. storočí.

Dejepis

Kľúčové slová

Avars, euroázijská step, Karpatskej kotline, zbraň, Oblečenie, zariadenie, v stredoveku

Súvisiace extra

Otázky

 • Odkiaľ prišli Avari do Karpatskej kotliny?
 • Akému nástroju vďačili za svoje úspechy v bojoch?
 • Prečo bol strmeň dôležitým vynálezom?
 • Ako dlho žili Avari v Karpatskej kotline?
 • Čomu sa venovali Avari?
 • V ktorej dnešnej krajine objavili zlatý poklad Avarov?
 • Z čoho boli vyrobené predmety\npokladu objaveného v Sânnicolau Mare?
 • Kedy sa v Karpatskej kotline objavili Avari?
 • Ako sa nazývala ríša Avarov v Karpatskej kotline?
 • S ktorým národom sa Avari nemohli\nstretnúť v Karpatskej kotline?
 • S ktorým národom sa Avari nemohli\nstretnúť v Karpatskej kotline?
 • Ako nazývali vodcu Avarov s neobmedzenou mocou?
 • Aké písmo používali Avari?
 • Koľko kusov obsahuje\npoklad objavený v Sânnicolau Mare?

Scénky

Súvisiace extra

Obliekanie starých Maďarov (10. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Germánsky bojovník (4. storočie pr. Kr.)

Obávaní germánski bojovníci dobyli Európu zo severu smerom na juh, ohrozili aj Rímsku ríšu.

Historická topografia (poloha, Karpatská kotlina)

V úlohe animácie sa zobrazia významné miesta Karpatskej kotliny.

Maďarská vojenská lesť (9-10. storočie)

Jazdecké kočovné národy dlho účinne používali spôsob lsti prestierajúcej útek a potom lesť, ktorou predstierali obklúčenie protivníka.

Slovanskí bojovníci

Bojovníci slovanských národov sa v stredovekej Európe tešili veľkej úcte.

Barbarské oblečenie (5. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Maďarská armáda v 15 storočí (kavaléria)

Jednú časť zo základných jednotiek "čiernej armády" Mateja I. tvorila kavaléria.

Archeologický prieskum, prieskum zemnice

Veľké stavby v súčasnosti poskytujú veľa práce pre archeológov.

Jurta

Jazdecké kočovné národy dlho účinne používali spôsob lsti prestierajúcej útek a potom lesť, ktorou predstierali obklúčenie protivníka.

Osídlenie z obdobia Arpádovcov

V dedinách boli dominantnými stavbami zemnice v období Arpádovcov.

Added to your cart.