Archaeopteryx

Archeopteryx je vyhynutý pravták, ktorý predstavuje spojivo medzi vtákmi a plazmi.

Súvisiace extra

Amonity, podtrieda štvoržiabrých hlavonožcov

Patrili do skupiny hlavonožcov s vonkajšou vápenatou schránkou. Ich fosílie sú dôležité...

Varan komodský

Najväčší druh jaštera, ktorý žije v izolácii. Aj jedno uhryznutie tohto jaštera môže byť smrteľné.

Kačica divá

Na príklade kačice divej vám predstavíme anatómiu vtákov.

Rybárik riečny

Charakteristickým znakom tohto vtáka sú výrazné farby, ktoré mu pomáhajú pri love a skrývaní.

Dront nelietavý (dodo)

Už vyhynutý vták dodo, ktorý bol neschopný na let, sa stal symbolom vyhynutých živočíchov.

Škorpión Androctonus australis

Škorpión Androctonus australis je jeden z najnebezpečnejších škorpiónov.

Životný cyklus stavovcov

Životný cyklus stavovcov pozostáva z dejov, ktoré začínajú vznikom pohlavných buniek...

Kaňa močiarna

Kaňa močiarna je dravý vták, ktorý žije takmer po celom svete.

Added to your cart.