Apatosaurus

Bylinožravý dinosaurus s mohutnou stavbou tela a dlhým krkom.

Súvisiace extra

Mexická redknee tarantula

Jeden z najznámejších druhov pavúkov, ktorý je často držaný v domácnosti. Jeho uhryznutie...

Výr skalný

Výr skalný je celé storočia symbolom múdrosti a vedomostí.

Chrúst obyčajný

Je rozšírený chrobák v Európa. Jeho larvy známe pod menom húsenice sú považované za škodcov.

Perlorodka riečna

Druh mäkkýša rozšíreného v sladkých vodách.

Korytnačka močiarna

S korytnačkou močiarnou sa môžeme stretnúť v močaristých oblastiach, na brehoch plytkých jazier.

Koník morský

Drobný predátor oceánov. Zaujímavosťou je, že samec má vak, v ktorom vynosí oplodnené vajíčka.

Archaeopteryx

Archeopteryx je vyhynutý pravták, ktorý predstavuje spojivo medzi vtákmi a plazmi.

Hubky

Najstaršia skupina zvierat žijúcich pod vodou ich telo je asymetrické bez tkaniva.

Added to your cart.