Anatómia miechy

Anatómia miechy

Miecha je časť centrálneho nervového systému, zabezpečuje prepojenie mozgu s ostatnými časťami ľudského tela.

Biológia

Kľúčové slová

miecha, nervový systém, Vysunutá platnička, miechové nerv, sivá hmota mozgová, biela hmota, centrálny kanál, hybných neurónov, zhluk nervových buniek, chrbtica, stavec, krčné stavce, hrudný stavec, Driekový stavec, mozog, lebečnej nervy, Meninx, neurón, reflex, mozgovo-miechová tekutina, pavúčnica, lumbálna punkcia, nerv, ľudský, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Miecha

Skupiny miechových nervov

Umiestnenie miechy

Vysunutá platnička

Nervová sústava

Animácia

Rozprávanie

Náš nervový systém sa delí na centrálnu a periférnu nervovú sústavu. Centrálnu nervovú sústavu tvorí mozog a miecha. Periférna nervová sústava je zložená z 12 párov hlavových nervov a 31 párov miechových nervov.

V krčnej oblasti miechy vystupuje 8 párov nervov, potom nasleduje 12 párov hrudníkových, 5 párov driekových, 5 párov krížových a 1 pár kostrčových nervov. Miecha sa končí v driekovej oblasti chrbtice. Konský chvost tvorí zväzok miechových nervov smerujúcich nadol.

Miechové nervy prepravujú elektrické informácie medzi miechou a inými orgánmi. Miecha je centrom pre niektoré reflexy, ako je napríklad patelárny reflex. Nachádzajú sa v nej nervové vlákna zostupujúce z mozgu a vystupujúce k mozgu.

Stavce zabezpečujú ochranu miechy; miechové nervy vychádzajú pred ich priečnymi výbežkami. Medzi stavcami sú flexibilné medzistavcové platničky, vďaka ktorým je chrbtica ohybná.
Miechu a mozog chránia tri membrány: vonkajšia tvrdá mozgová plena, pavúčnica a mäkká mozgová plena. Pavúčnica je tenká membrána s pavučinovou štruktúrou. Skladá sa zo spojivového tkaniva a obsahuje mozgovo-miechovú tekutinu. Táto tekutina chráni centrálnu nervovú sústavu: mechanicky tlmí pohyb, respektíve vďaka vztlakovej sile znižuje hmotnosť miechy a mozgu.

Miecha je zložená z vonkajšej bielej hmoty a vnútornej sivej hmoty, ktorá má tvar motýľa. V sivej hmote sa nachádzajú telá neurónov. Bielou hmotou prechádzajú nervové vlákna, ktoré vytvárajú dráhy. Vzostupné dráhy smerujúce k mozgu obsahujú senzorické vlákna, zostupné dráhy pozostávajú z motorických vlákien.
Biela hmota má charakteristickú farbu vďaka myelínovému obalu, ktorý sa skladá z gliových buniek a pokrýva nervové vlákna. Predný roh sivej hmoty obsahuje bunkové telá motorických nervových buniek. Odtiaľto vychádzajú cez predný koreň výbežky motorických nervových buniek, čiže motorické vlákna. Cez zadný koreň vstupujú do zadného rohu sivej hmoty výbežky senzorických nervových buniek, čiže senzorické vlákna. Bunkové telá senzorických nervových buniek sa nachádzajú v ganglione zadného koreňa. Centrálny kanál vypĺňa mozgovo-miechová tekutina. Pokračovaním centrálneho kanála v mozgu je systém mozgových komôr.

Medzistavcovú platničku tvoria dve hlavné časti: väzivový prstenec a rôsolovité jadro. Pri poškodení väzivového prstenca sa rôsolovité jadro vytlačí a môže vzniknúť tzv. hernia. S pribúdaním veku väzivový prstenec stráca zo svojej flexibility a stáva sa zraniteľnejším, čo zvyšuje riziko vzniku hernie. Medzistavcová platnička môže vyvíjať tlak na miechový nerv alebo miechu. To môže spôsobiť bolesť, tŕpnutie, poruchy vnímania a reflexov, ochrnutie alebo vegetatívne príznaky (napr. problémy s močením a vyprázdňovaním stolice). Liečba hernie sa uskutočňuje pomocou špeciálnych cvikov, nosením korzetu alebo operáciou.

Súvisiace extra

Patelárny reflex

Patelárny reflex je reflex vyvolaný natiahnutím svalu.

Reflex bolesti

Reflex bolesti zabezpečuje odstúpenie od zdroja bolesti.

Časti ľudského mozgu

Hlavné časti ľudského mozgu sú mozgový kmeň, stredný mozog a veľký mozog.

Ľudský mozog

Hlavné časti ľudského mozgu sú mozgový kmeň, stredný mozog, veľký mozog a malý mozog.

Nervová sústava

Centrálny nervový systém sa skladá z mozgu a miechy, periférny nervový systém sa skladá z nervov a ganglií.

Životný cyklus stavovcov

Životný cyklus stavovcov pozostáva z dejov, ktoré začínajú vznikom pohlavných buniek jedinca a trvajú až po vznik pohlavných buniek ďalšej generácie.

Ľudské telo (muž)

Táto animácia predstavuje najdôležitejšie orgány ľudského tela.

Kolenný kĺb

Kolenný kĺb sa skladá zo stehennej kosti, holennej kosti a jabĺčka.

Kortikálna organizácia reči

Vytváranie reči vyžaduje synchronizovanú činnosť niekoľkých kortikálnych centier.

Kosti dolných končatín

Kosti dolných končatín tvorí panvový pás a nohy.

Kosti hornej končatiny

Kosti hornej končatiny sú tvorené z pletenca ramenného a paže.

Lebka a chrbtica

Dve hlavné časti centrálnej nervovej sústavy, mozog a miechu chráni lebka a chrbtica.

Mozgové komory a hlavné bazálne gangliá

Táto animácia nám umožní nahliadnuť do vnútornej štruktúry mozgu.

Nadobličky

Nadobličky sú endokrinné žľazy, ktoré sú zodpovedné za udržiavanie homeostázy a reakcie v stresových situáciách.

Neuróny, nervové tkanivo

Neuróny sú bunky špecializované na prenos elektrických signálov.

Obehová sústava

Veľký krvný obeh vedie okysličenú krv po celom tele, kde sa odkysličuje a malý, pľúcny obeh vedie odkysličenú krv do pľúc na okysličenie.

Prenos signálu

Signály sa medzi neurónmi šíria cez chemické a elektrické synapsy.

Problémy s chrbticou

Skolióza je vychýlenie chrbtice do strany, ktoré je spôsobené posunom stavcov.

Spojenie kostí

Ľudské kosti sú spojené kĺbmi, chrupavkou, švami a sú vzájomne prepojené

Srdce

Srdce je centrálne čerpadlo kardiovaskulárneho systému. Za jeden život vydá 2,5 miliardy rytmických sťahov.

Svalové tkanivo

V ľudskom tele sa nachádzajú tri typy svalového tkaniva: hladké, priečne pruhované a srdcové.

Ucho a sluchové vnímanie

Uši menia vibrácie vzduchu na elektrické signály, ktoré potom spracováva mozog.

Evolúcia mozgu stavovcov

Počas evolúcie stavovcov sa relatívny vývoj jednotlivých častí mozgu menil.

Added to your cart.