Aminokyseliny

Aminokyseliny sú monoméry proteínov.

Súvisiace extra

Katalytické krakovanie

Zvýšený dopyt po palive ropný priemysel rieši pomocou krakovania.

Kyselina glutamínová

Glutamín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Imidazol (C₃H₄N₂)

Biologicky a prakticky dôležité organické zlúčeniny obsahujúce dusík.

Hydrát metánu

Je to pevná látka (hydrát plynu), vzniká pod vysokým tlakom kryštalizáciou na kontakte s...

Metionín

Je to aminokyselina obsahujúca síru.

Naftalén (C₁₀H₈)

Je to najjednoduchší polycyklický aromatický uhľovodík.

Added to your cart.