Aminokyseliny

Aminokyseliny

Aminokyseliny sú monoméry proteínov.

Chémia

Kľúčové slová

aminokyselina, Arginín, Asparagín, Kyselina asparágová, Cysteín, Fenylalanín, Glycín, Glutamín, Kyselina glutamínová, Histidín, Izoleucín, Leucín, Lyzín, Metionín, Prolín, tyrozín, Treonín, Tryptofán, Serín, Valín, Alanín, bielkovina, peptid, peptidové väzby, amidové väzby, Zwitterion, nepolárne postranné reťazce, polárne postranné reťazec, Molekula, chémia, Organická chémia

Súvisiace extra

Alanín (C₃H₇NO₂)

Je to nepolárna aminokyselina. Druhy kyseliny L a D, ktorých molekuly sú zrkadlovým obrazom.

Arginín

To je jednou z dvadsiatich aminokyselín a je základnou stavebnou jednotkou bielkovín.

Asparagín

To je jednou z dvadsiatich aminokyselín a je základnou stavebnou jednotkou bielkovín.

Cysteín

Cysteín je aminokyselina, ktorá obsahuje síru, je to jedna zo dvadsiatich proteínogénnych aminokyselín.

Fenylalanín

Fenylalanín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Glutamín

Glutamín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Histidín

Histidín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Izoleucín

Izoleucín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré sa tvoria bielkoviny.

Kyselina asparágová

To je jednou z dvadsiatich aminokyselín a je základnou stavebnou jednotkou bielkovín.

Kyselina glutamínová

Glutamín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Leucín

Leucín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Lyzín

Lyzín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Metionín

Je to aminokyselina obsahujúca síru.

Prolín

Prolín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny. Správnejšie označenie je iminokyselina, pretože -NH2 skupina na α-uhlíku je zacyklená s...

Serín

Serín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Treonín

Teronín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Tyrozín

Tyrozín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.Obsahuje aromatický kruh ako súčasťou svojho bočného reťazca.

Tryptofán

Tryptofán je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Valín

Valín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Štruktúra bielkovín

Určuje ju geometrické usporiadanie polypetidového reťazca.

Sekundárna štruktúra bielkovín

Polypeptidové reťazce sú zložené z aminokyselín, rozlišujeme dve základné sekundárne štruktúry: α – helix a α-závitnica.

Amoniakový ión (NH₄⁺)

Zlúčenina iónu vytvorí, keď sa pridá k protónovej molekule amoniaku.

Hemoglobín

Hemoglobín je krvné farbivo v červených krvinkách. Jeho funkciou je roznášať kyslík.

Kolobeh dusíka

Atmosférický dusík je viazaný baktériami a živé organizmy sú schopné ho prijať vo forme rôznych zlúčenín.

Optická izoméria

Zrkadlový obraz izomérov asymetrických tvarov a telies sa neprekrývajú.

Peptidová väzba

Aminokyseliny, z ktorých pozostávajú proteíny, sa spájajú pomocou peptidovej väzby.

Výroba amoniaku z dusíka a vodíka (Haber-Boschov proces)

Priemyselná výroba amoniaku prebieha pri vysokej teplote a tlaku, za prítomnosti železa ako katalyzátora.

Amoniak (NH₃)

Je bezfarebný plyn s charakteristickým dráždivým zápachom. Vodným roztokom amoniku je čpavok.

Diglycín (C₄H₈N₂O₃)

Je to jednoduchý peptid, vzniká z dvoch molekúl glycínu peptidovou väzbou.

Fibroín

Je to vláknitý proteín vylučovany húsenicou Priadky morušovej.

Added to your cart.