Americký vojak (2. svetová vojna)

Americký vojak (2. svetová vojna)

Americkí vojaci bojovali takmer na všetkých dôležitých frontoch druhej svetovej vojny.

Dejepis

Kľúčové slová

americký vojak, svetová vojna, Spojenci, vojak, pešiak, zbraň, Vojsko, Americký, uniforma, dejepis

Súvisiace extra

Otázky

 • Kedy prebiehala II. svetová vojna?
 • Kedy vstúpili USA\ndo II. svetovej vojny?
 • Čo bolo príčinou, že USA vstúpili do II. svetovej vojny?
 • Ktorá krajina napadla ako prvá USA v II. svetovej vojne?
 • Ktorá krajina bojovala najdlhšie s USA počas II. svetovej vojny?
 • Členom ktorého spojeneckého bloku boli USA počas II. svetovej vojny?
 • Ktorá krajina nebola spojencom USA počas II. svetovej vojny?
 • Kto bol Americkým prezidentom počas značnej časti trvania II. svetovej vojny?
 • Ktorá krajina bola spojencom USA počas II. svetovej vojny?
 • Kde americkí vojaci nebojovali hromadne?
 • V ktorej bitke americkí vojaci nebojovali hromadne?
 • Kto nebol americký národnosti?
 • Kto bol americkým generálom?
 • Akú zbraň nepoužívali\namerickí vojaci\npočas II. svetovej vojny?
 • Aká skratka bola uvedená\nna uniforme amerických vojakov?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nSila americkej ekonomiky výrazne dopomohla ku konečnému víťazstvu spojencov.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nNa územiach pod kontrolou USA nedošlo počas II. svetovej vojny k vojenským zrážkam.
 • Ktorý guľomet bol vyrobený v USA?
 • Ktorej vojenskej operácie sa zúčastnili americkí vojaci?
 • Ktorej vojenskej operácie sa nezúčastnili americkí vojaci?
 • Koľko amerických vojakov prišlo o život v II. svetovej vojne?
 • Kde americkí vojaci nebojovali hromadne\npočas II. svetovej vojny?
 • Akú mám hodnosť?

Scénky

Americký vojak

V boji

Výzbroj

Súvisiace extra

Sovietsky pracovný tábor (1930)

Sovietské nútené pracovné tábory boli umiestnené ďaleko od obývaných oblastí.

Migranti a utečenci

Táto animácia vám predstaví súčasnú utečeneckú krízu z rôznych uhlov pohľadu.

Berlínsky múr (1961-1989)

Múr je symbolom rozdelenia a útlaku, ktrorý rozdelil nielen mesto, ale aj rodiny.

Kába (Mekka)

Kába postavená na nádvorí Veľkej mešity v Mekke je najsvätejším miestom islamu.

Útok na Pearl Harbor (1941)

USA vstúpili do 2. svetovej vojny po ničivom útoku japonskej armády.

Vývoj televízora

TV sa stal jedným z dominantných foriem zábavy.

Mitsubishi A6M Zero (Japonsko, 1940)

Mitsubishi A6M označované ako palubný stíhací stroj nula bolo legendárne japonské palubné...

Berlínska olympiáda

Letné olympijské hry sa v roku 1936 konali v hlavnom meste Nemecka, v Berlíne.

Added to your cart.