Alhambra v 16. storočí (Španielsko)

Alhambra v 16. storočí (Španielsko)

Názov tohto veľkolepého stavebného komplexu pochádza z arabčiny a znamená "červený".

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

Alhambra, Generalife, Alcazaba, Palác Karola V., Granada, Španielske kráľovstvo, Španielsko, Karol V., maurský sloh, dejepis, arabská architektúra, 16. storočia, v novoveku, palác, pevnosť, citadela, prívod vody, architektúra, dejiny umenia, reconquista, Islam, kresťanstvo

Súvisiace extra

Scénky

Granada

 • Alhambra
 • Generalife
 • Palacio de los Córdova
 • Chrám svätého Petra a Pavla
 • Chrám svätej Anny
 • mestské hradby
 • Kráľovská kancelária
 • Casa de los Tiros
 • katedrála
 • Rieka Darro - Táto rieka zásobovala Alhambru vodou.
 • Chrám svätého Cecila
 • Chrám svätého Dominika
 • Rieka Genil

V roku 1492, niekoľko rokov po zjednotení Aragónska a Kastílie (po uzatvorení manželstva Izabely I. a Ferdinanda II., ktorí boli neskôr známi ako "Katolícki panovníci", v roku 1474), obsadením Granady z Pyrenejského polostrova zmizla aj posledná moslimská pevnosť. Tým sa skončila moslimská prítomnosť v Al-Andalusii, ktorá trvala takmer osem storočí. Granadské kráľovstvo dovtedy odolávalo kresťanskému nátlaku vďaka obchodnému významu územia. Ďalej okrem prírodnej ochrany poskytovanej pohorím Sierra Nevada sa mohlo spoľahnúť aj na vojenskú pomoc blízkej severoafrickej oblasti, ktorej vládla dynastia Vattásovcov. Navyše rozkvetu kráľovstva prialo aj to, že kresťanské kráľovstvá neustále súperili medzi sebou a Kastília mala vnútorné konflikty.

Hlavné mesto kráľovstva, Granadu, s výnimkou úrodnej nížiny na západe obklopujú hory. Na juhu mesta sa týči pohorie Sierra Nevada s najvyššími vrcholmi Španielska, ktoré presahujú aj 3000 m.

V Granade sa nachádza pevnosť Alhambra. Jej názov arabského pôvodu znamená: "červený". Toto maurské palácové mesto leží na kopci, medzi riekami Darro a Genil, oproti jednej z najstarších štvrtí mesta, Albaicínu. Múry obklopujúce spomínanú pevnosť boli v minulosti spojené s mestskými hradbami, takže Alhambra sa stala v rámci Granady nedobytnou. Na jej území sa nachádzali paláce, záhrady, opevnenie (Alcazaba) a iné budovy typické pre palácový komplex.

Alhambra bola miestom oddychu pre panovníka a kráľovský dvor. Jej krása spočíva nielen v ozdobnom štýle vrcholového andalúzskeho umenia, ale aj v tom, že dokonale zapadá do okolitého prostredia. Na kráse jej ešte pridáva aj výnimočný vodný systém, ktorý možno vidieť v záhradách, fontánach, jazerách a kanáloch. Tie boli zdrojom vody vtedajších obyvateľov, ale aj dnes zásobujú záhrady vodou, čím vytvárajú čarovnú atmosféru.

Alhambra

 • Alcazaba - Citadela Alhambry. Význam tohto slova arabského pôvodu: pevnosť obklopená múrom.
 • Plaza de los Aljibes - Námestie cisterien
 • Puerta del Vino - Brána vína
 • Puerta de la Justicia - Brána spravodlivosti
 • Palác Karola V.
 • Veľká mešita
 • Kráľovská ulica - Bola hlavnou ulicou Alhambry.
 • Palacio de los Abencerrajes
 • kúpele mešity
 • Kláštor svätého Františka
 • Patio de Machuca
 • Mexuar
 • Patio de los Arrayanes - Myrtové nádvorie
 • Patio de Lindaraja - Nádvorie Lindaraja
 • Partal
 • Patio de los Leones - Levie nádvorie
 • Palác Júsufa III.
 • Albaicín - Časť Granady.
 • vodovodné potrubie

Výstavba stavebného komplexu Alhambra prebiehala počas panovania dynastie Nasrovcov a trvala približne dva a pol storočia. Dnes si už Alhambru ani nevieme predstaviť bez nádherných a hustých lesov, ktoré ju obklopujú. V minulosti sa však okolo pevnosti netýčili stromy, nakoľko to bolo znemožnilo jej obranu. Prvé stromy boli vysadené popri ceste vedúcej k Alhambre počas panovania Karola V. Ďalšia výsadba stromov sa uskutočnila potom až začiatkom 19. storočia.

Keď sa sultán Mohamed I. dostal k moci (1238), Alhambra sa stala sídlom panovníkov z dynastie Nasrovcov. Najdôležitejšie paláce však boli postavené počas vlády Júsufa I. a Mohameda V. v rokoch 1333-1391. Najzdobenejšie interiéry Paláca Comares (Palacio de Comares) a Levieho paláca (Palacio de los Leones) sú zo 14. storočia. Stavebný komplex má predĺžený tvar, ten je prispôsobený kopcu, na ktorom sa rozprestiera. Jeho dĺžka dosahuje 740 m a šírka sa mení 40- 180 m.

Veže

Veže pozdĺž múra (z ktorých sa dodnes zachovalo 22) v istých prípadoch prestavali na obytné kaštiele, nakoľko stratili svoju pôvodnú obrannú funkciu.

Paláce Nasrovcov

 • Cuarto Dorado - Pozlátená sieň
 • Torre de Comares - Veža farebných okien
 • Patio de la Reja - Mrežové nádvorie
 • Komnaty Karola V.
 • Peinador de la Reina - Tu sa nachádzala šatňa kráľovnej.
 • Palác Comares
 • Sala de Dos Hermanas - Sieň dvoch sestier
 • Patio de Lindaraja - Nádvorie Lindaraja
 • Palacio de los Leones - Leví palác
 • maurské domy
 • Torre de las Damas - Veža dám
 • Patio de los Arrayanes - Myrtové nádvorie
 • Sala de los Mocárabes - Sieň mozarabov
 • kúpele
 • Patio de los Leones - Levie nádvorie
 • Sala de los Reyes - Sieň kráľov
 • hárem
 • Sala de los Abencerrajes
 • Palác Karola V.
 • Partalov bazén
 • modlitebňa
 • Mexuar

Mexuar

Mexuar je jedným z najstarších palácov Alhambry. Tvorí ho Nádvorie Machuca (Patio de Machuca), jeho veža a jedna galéria. (Nádvorie bolo pomenované po architektovi Pedrovi Machucaovi, ktorý navrhol Palác Karola V. a býval tu počas jeho výstavby.) Pri ňom sa nachádza prijímacia sieň, ktorá bola miestom súdnictva, ale zasadala tam aj rada ministrov. Najviac úprav bolo uskutočnených na Paláci Mexuar. Nájdeme na ňom stopy moslimskej aj kresťanskej architektúry. Musíme spomenúť aj tzv. Pozlátenú sieň a modlitebňu. Modlitebňa je otočená na juhozápad, smerom k Mekke.

Palác Comares

Palác Comares (Palacio de Comares) bol oficiálnou rezidenciou panovníka. Tvorí ho mnoho miestností, ako napríklad Sieň požehnaní (Sala de la Barca), Sieň vyslancov (Salón de los Embajadores) a trónová sieň. Tie sa nachádzajú vo Veži Comares, z ktorej máme výhľad na rieku Darro. Tento palác bol jednou z najdôležitejších častí stavebného komplexu, centrom politických a diplomatických aktivít kráľovstva. Zdobenie charakterizuje prepych a vycibrenosť, ktoré sa odzrkadľujú nielen na bohatých detailoch, ale aj nástenných nápisoch a básňach, ktoré velebia kniežatá. Prístup k palácu je cez Myrtové nádvorie (Patio de los Arrayanes), kde pravdepodobne návštevníci čakali pred prijatím. Nádvorie bolo pomenované po myrte, ktorá lemuje obe strany bazéna.

Pri Sieni vyslancov sa nachádzali kúpele. Pozývali sem dôležité osobnosti, ktorým chceli dopriať výnimočné zaobchádzanie. Kúpele mali miestnosti so studenou, teplou a horúcou vodou, ako aj miestnosti na oddych po kúpeľoch. V kúpeľoch sa, samozrejme, nachádzala aj toaleta.

Leví palác

Výstavba tohto paláca s výnimočnou krásou sa začala počas panovania Mohameda V. Postavili ho okolo Levieho nádvoria (Patio de los Leones), ktoré je v súčasnosti najcharakteristickejším a najznámejším miestom Alhambry. Počas jeho výstavby použili nové estetické a tvarové koncepty. (Boli to napríklad aj sochy zobrazujúce zvieratá, ktoré islam zakazoval.)

Levie nádvorie je uzatvorený priestor, skrytá záhrada, ktorú moslimovia stotožňovali s Rajom. S touto privátnou časťou bol spojený sultánov dom, ktorý mal aj priestory vyhradené pre ženy (nebol to však klasický hárem). Pri ňom sa nachádza sieň Abencerrajes, v ktorej vďaka jej výnimočnému dizajnu teplota ani v lete nepresiahla 22°C.

Okolo Levieho nádvoria sa nachádzajú aj ďalšie siene: Sieň kráľov(Sala de los Reyes), Sieň mozarabov (Sala de los Mocárabes) a Sieň dvoch sestier (Sala de Dos Hermanas).
Juhozápadne od tohto nádvoria sa nachádza Partal. Spestrujú ho menšie, schodovito usporiadané záhrady, ktoré boli prispôsobené kopcovitému terénu. Veža dám (Torre de las Damas) a vodná nádrž sú časťami Partalu, ktoré sa zachovali dodnes. Návštevníci nájdu ostatné časti už iba v podobe ruín (napríklad rezidencia Júsufa II., malá mešita, starý obytný dom, časti ulíc, fontány a schodiská).

Alcazaba

Pevnosť Alcazaba je pravdepodobne najstaršou časťou celého komplexu. Stojí na najvyššej časti kopca, vďaka čomu má ideálnu polohu na sledovanie a obranu mesta, okolitých polí a samotnej Alhambry (z tejto funkcie vyplýva aj jej opevnený charakter). Jej najstaršie časti boli postavené už pravdepodobne v 11. storočí.

Alcazaba získala svoju súčasnú podobu v 13. storočí, po výstavbe obrovských veží. Na západe sa týči Strážna veža (Torre de la Vela), na východe zas Veža sľubu vernosti (Torre del Homenaje), Zlomená veža (Torre Quebrada) a Veža Adarguero.

Súčasne prebiehalo aj opevnenie celého územia Alhambry, múrov obklopujúcich pevnosť, niekoľkých veží a brán vedúcich do vnútra pevnosti. Ak si uvedomíme, že Granadské kráľovstvo sa už od začiatku pripravovalo na obranu, neprekvapia nás inovácie zavedené v Alhambre, vďaka ktorým sa pevnosť stala takmer úplne nedobytnou. K takýmto dôležitým inováciám patrili aj tie nižšie uvedené.

Vstupné brány neboli umiestnené na múroch, ale na vežiach. Prístupová chodba bola kľukatá, vďaka čomu útočníci postupovali pomalšie a z vrchu veže boli zraniteľnejší.

Obrancom pevnosti pomáhal aj múr končiaci vo veži pri rieke, vďaka ktorému mali prístup k vode aj v prípade dlhodobejšieho obliehania.

Palác Karola V.

2. januára 1492 "Katolícki panovníci" získali späť Granadu. Následne sa uskutočnila posledná väčšia prestavba Alhambry. Nádvoria (Patio de Lindaraja és Patio de la Reja) pri Paláci Comares svoju dnešnú podobu získali počas úprav v roku 1526, ktoré boli uskutočnené podľa predstáv Karola V. a jeho rodiny. Ku kresťanským dodatočným prvkom, ktoré boli postavené v 16. storočí, patrí aj Fontána Karola V., Chrám svätej Márie a Kláštor svätého Františka. Spomínaný kláštor bol miestom posledného odpočinku "Katolíckych panovníkov", neskôr však ich hrob premiestnili do granadskej Kráľovskej kaplnky.

Najväčším prínosom kresťanov k tomuto komplexu bola výstavba Paláca Karola V. (Dnes sa v ňom nachádzajú dve múzeá.)
Karol V. Alhambru prvýkrát navštívil v roku 1526, počas svadobnej cesty s Izabelou Portugalskou. Kráľovský pár tu strávil niekoľko mesiacov. Krása Alhambry si cisára natoľko podmanila, že tu nariadil výstavbu paláca, ktorý mal zodpovedať najväčšiemu možnému pohodliu vtedajšej doby. Realizáciou poveril architekta Pedra Machuca, ktorý bol majstrom talianskej renesancie. Výstavba sa začala v roku 1527.
Táto budova sa dnes považuje za jednu z najhodnotnejších stavieb španielskej renesancie. Jej obrovské okrúhle nádvorie je jedinečné v celom Španielsku.

Generalife

 • Patio de la acequia - Bazénové nádvorie
 • západný pavilón (Izmaelova veža)
 • vodná kaskáda
 • Patio del ciprés de la sultana - Bolo to sultánkino nádvorie.
 • východný pavilón
 • Casa de los amigos - hosťovský dom
 • Patio de Polo - Predošle tu boli stajne.
 • predošlý vchod

Pri Alhambre sa nachádza Generalife. Tento letný palác so záhradou bol pravdepodobne postavený koncom 13. storočia. Tu odpočívali granadskí králi. K tomuto letnému sídlu, ktoré je oddelené od stavebného komplexu Alhambra, sa možno dostať od rieky Darro.

Vodovodná sieť

Animácia

Rozprávanie

Pevnosť Alhambra sa nachádza v španielskej Granade. Jej názov arabského pôvodu znamená: "červený". Toto maurské palácové mesto leží na kopci, medzi riekami Darro a Genil.

Výstavba stavebného komplexu Alhambra prebiehala počas panovania dynastie Nasrovcov a trvala približne dva a pol storočia. Keď sa sultán Mohamed I. dostal k moci, Alhambra sa stala sídlom panovníkov z dynastie Nasrovcov. Najdôležitejšie paláce však boli postavené počas vlády Júsufa I. a Mohameda V. v rokoch 1333-1391. Výstavba výnimočne krásneho Levieho paláca sa začala počas panovania Mohameda V. Postavili ho okolo Levieho nádvoria, ktoré je v súčasnosti najcharakteristickejším a najznámejším miestom Alhambry.

Pevnosť Alcazaba je pravdepodobne najstaršou časťou celého komplexu. Stojí na najvyššej časti kopca, vďaka čomu má ideálnu polohu na sledovanie a obranu mesta, okolitých polí a samotnej Alhambry. Jej najstaršie časti boli postavené už pravdepodobne v 11. storočí. Alcazaba získala svoju súčasnú podobu v 13. storočí, po výstavbe obrovských veží.

2. januára 1492 "Katolícki panovníci" získali späť Granadu, a tak z Pyrenejského polostrova zmizla aj posledná moslimská pevnosť. Tým sa skončila moslimská prítomnosť v Al-Andalusii, ktorá trvala takmer osem storočí. Následne sa uskutočnila posledná väčšia prestavba Alhambry. Najväčším prínosom kresťanov k tomuto komplexu bola výstavba Paláca Karola V. Táto budova sa dnes považuje za jednu z najhodnotnejších stavieb španielskej renesancie. Jej obrovské okrúhle nádvorie je jedinečné v celej krajine.

Pri Alhambre sa nachádza Generalife. Tento letný palác so záhradou bol pravdepodobne postavený koncom 13. storočia. Tu odpočívali granadskí králi. K tomuto letnému sídlu, ktoré je oddelené od stavebného komplexu Alhambra, sa možno dostať od rieky Darro.

Alhambra, týčiaca sa pred zasneženými vrcholmi Sierra Nevady, sa v roku 1984 dostala medzi kultúrne lokality Svetového dedičstva UNESCO. "Červená pevnosť" je v súčasnosti jednou z najobľúbenejších turistických atrakcií v Španielsku, každoročne ju navštívia milióny turistov.

Súvisiace extra

Novoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Conquistadori (16. storočie)

Španielski dobyvatelia svoje drvivé úspechy mohli ďakovať svojím pancierovým brneniam a zbraniam.

Santa Maria (15. storočie)

Santa Maria bola malá karaka. Slúžila ako veliaca a zásobovacia loď pre Kolumbovu expedíciu.

Zakázané mesto (Peking, 17. storočie)

Zakázané mesto je jednou z najimpozantnejších a najzáhadnejších pamiatok z cisárskeho obdobia Číny.

Londýnsky Tower

Pútavá história stavebného komplexu Tower sa píše už takmer tisíc rokov.

Pevnosť Nizwa (Omán, 17. storočie)

Okruhlá veža najväčšej pevnosti na Arabskom poloostrove mala veľmi dômyselný obranný systém.

Ragusa (Chorvátsko, 16. storočie)

Dnes toto mesto poznáme ako Dubrovník. Je to chorvátske mesto s vynikajúcou polohou a veľkolepou architektúrou. Svoj najväčší rozkvet zažívalo v 16. storočí.

Stredoveké veže a bašty

Konštrukcia hradov mala paralelný vývoj s vojenskou technikou.

Arabský kalif (7. storočie)

Kalifovia, považovaní za potomkov Mohameda, boli najdôležitejšími vodcami islamského náboženstva.

Aztécky panovník (15. storočie)

Panovník stál na čele despotickej Aztéckej ríše.

Legendárne stredoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Machu Picchu (15. storočie)

Starobylé mesto Inkov, ktoré sa nachádza v dnešnom Peru, je na zozname Svetového kultúrneho dedičstva.

Tenochtitlan (15. storočie)

Veľkolepé hlavné mesto vyspelej Aztéckej ríše udivilo aj španielskych dobyvateľov.

Added to your cart.