Alesia (Francúzsko, 1. storočie pr. Kr.)

Alesia (Francúzsko, 1. storočie pr. Kr.)

V roku 52 pr. Kr. Julius Caesar obliehal galské mesto, ktoré bránil Vercingetorix.

Dejepis

Kľúčové slová

Alesia, Galský, Vercingetorix, hradba, provincie, Julius Caesar, Rimania, Roman hradba systém, Római Birodalom, T. Labienus, Obliehacie stroje, obliehanie krúžok, obliehanie, obliehacie veža, obliehanie stroj, Rebilus, Reginus, Francúzsko, Mesto, obranná línia, pevnosť, jazdectvo, Tábor, pechota, starovek, kmeň, všeobecný, súboj, dejepis, republika, priekopa, hradná priekopa, zákop

Súvisiace extra

Scénky

Obliehanie Alesie

Rímsky zákopový systém

 • mesto Alesia
 • vnútorná obranná línia
 • vojnová mašinéria
 • T. Labienus
 • Vercingetorix
 • vonkajšia obranná línia
 • galská pevnosť
 • Julius Caesar
 • Rebilus, Reginus
 • tábor kavalérie
 • tábor pechoty

Rímske obliehanie

Prierez zákopového systému

 • štít
 • zaostrené konáre
 • vodná priekopa
 • zaostrené koly (cippi)
 • drevené koly so železným hákom (stimuli)
 • obranná línia (loricae)
 • zákop
 • jamy so zaostrenými kolmi
 • obliehacia veža
 • priekopa

Animácia

 • štít
 • zaostrené konáre
 • vodná priekopa
 • zaostrené koly (cippi)
 • drevené koly so železným hákom (stimuli)
 • obranná línia (loricae)
 • zákop
 • jamy so zaostrenými kolmi
 • obliehacia veža
 • priekopa

Rozprávanie

Alesia, ktorá sa nachádza na území dnešného Francúzska, bola v staroveku centrom jedného galského kmeňa.
V roku 52 pred Kr. sa tu medzi Galmi a Rimanmi odohrala jedna z najzaujímavejších bitiek vo vojenskej histórii. Okrem moderných archeologických vykopávok a leteckých fotografií tohto územia mnohé podrobnosti súvisiace s touto bitkou ozrejmil aj písomný záznam ("Galské vojny") rímskeho vojvodcu Iulia Caesara.

Rimania v rámci obliehania galskej pevnosti vytvorili okolo Alesie obliehací prsteň.
Pevnostný systém postavili iba za šesť týždňov, obvod jeho vnútorného prsteňa meral 15 km a vonkajšieho prsteňa 21 km. Pevnostný systém mal dve základné funkcie: znemožnil Galom uniknúť z Alesie a zároveň zabránil tomu, aby galská oslobodzujúca armáda prekvapila Rimanov.

Štruktúra zákopového systému bola dosť zložitá: vďaka kolom so železným hákom, jamám so zaostrenými kolmi, zaostreným kolom, vodným priekopám a zaostreným konárom bolo takmer nemožné prejsť cez tento systém.

Rimania tak mohli - bez veľkého úsilia - pomocou svojich obliehacích strojov zapáliť galskú pevnosť, ktorú obraňoval vojvodca Vercingetorix. Dlhá bitka o Alesiu skončila Caesarovým víťazstvom. Galia sa čoskoro stala ďalšou provinciou Rimanov.

Súvisiace extra

Bitka pri Alesii (52 pr.Kr.)

V roku 52 pr. Kr. Julius Caesar obliehal galské mesto, ktoré bránil Vercingetorix.

Bojové taktiky starovekej rímskej pechoty

Pripravení legionári Rímskej ríše boli majstrami vojnovej taktiky.

Rímsky vojak (1. storočie pr. Kr.)

Rímské vojsko tvorili vysoko kvalifikovaní a dobre vybavení žoldnieri.

Staroveké rímske obliehacie stroje

Tieto technické nástroje starovekí Rimania použili na dobýjanie pevnosti.

Historická topografia (bitky, univerzitná história)

Umiestnite miesta významných bitiek v histórii na slepej mape.

Provincie a mestá Rímskej ríše

Táto animácia vám predstaví dejiny Rímskej ríše trvajúce niekoľko storočí.

Rímski gladiátori (2. storočie)

Gladiátori boli bojovníci, ktorí bojovali v rímskych arénach proti sebe a divým zvieratám pre zábavu diváka.

Staroveký rímsky vojenský tábor

Neustále rozširujúca sa Rímska ríša vybudovala na obsadených územiach stálé vojenské tábory.

Titov víťazný oblúk (Rím, 1. storočie)

Víťazný oblúk bol postavený pri vchode do komplexu Forum Romanum na oslavu víťazstva v Judeai.

Barbarské oblečenie (5. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Pompeiovo divadlo (Rím, 1. storočie pred Kr.)

Divadlo, ktoré dal postaviť Gnaeus Pompeius Magnus bolo jedným z prvých kamenných divadiel Večného mesta.

Added to your cart.