Alanín (C₃H₇NO₂)

Alanín (C₃H₇NO₂)

Je to nepolárna aminokyselina. Druhy kyseliny L a D, ktorých molekuly sú zrkadlovým obrazom.

Chémia

Kľúčové slová

Alanín, Ala, aminokyselina, bielkovina, peptid, polypeptid, nepolárne postranné reťazce, hodváb, zwitterión, peptidové väzby, amidové väzby, aminokyselinová sekvencia, Molekula, chémia, biochémie, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Aminokyseliny

Aminokyseliny sú monoméry proteínov.

Optická izoméria

Zrkadlový obraz izomérov asymetrických tvarov a telies sa neprekrývajú.

Pavúčie vlákno, pavučina

Kým hustota pavučieho vlákna je nižšia ako pri nylonových vláknach jeho pevnosť v ťahu je vyššia ako pri oceli.

Peptidová väzba

Aminokyseliny, z ktorých pozostávajú proteíny, sa spájajú pomocou peptidovej väzby.

Added to your cart.