Alanín (C₃H₇NO₂)

Alanín (C₃H₇NO₂)

Je to nepolárna aminokyselina. Druhy kyseliny L a D, ktorých molekuly sú zrkadlovým obrazom.

Chémia

Kľúčové slová

Alanín, Ala, aminokyselina, bielkovina, peptid, polypeptid, nepolárne postranné reťazce, hodváb, zwitterión, peptidové väzby, amidové väzby, aminokyselinová sekvencia, Molekula, chémia, biochémie, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Gulička a palička

Alanín (C₃H₇NO₂)

Údaje

Molárna hmotnosť: 89,09 g/mol

Bod topenia: 297 °C

Bod varu: 250 °C

Hustota: 1,424 g/cm³

Vlastnosti

Bezfarebná, kryštalická látka, ktorá sa v éteri nerozpúšťa, v alkohole sa rozpúšťa mierne a dobre sa rozpúšťa vo vode. Je to aminokyselina s nepolárnym postranným reťazcom. L-alanín je jednou z najdôležitejších aminokyselín, vyskytuje sa takmer v každej bielkovine. Existuje mnoho takých aminokyselín, ktoré sú substituovanými derivátmi alanínu.

Výskyt a výroba

V bielkovinách sa vyskytuje vo veľkom množstve, napríklad prírodný hodváb obsahuje 25% L-alfa-alanínu. V živých organizmoch sa tvorí pri reakcii kyseliny mliečnej a amoniaku. V laboratóriách sa vyrába z kyseliny alfa-chlórpropiónovej a amoniaku.

Plniaci priestor

Rozprávanie

Súvisiace extra

Aminokyseliny

Aminokyseliny sú monoméry proteínov.

Optická izoméria

Zrkadlový obraz izomérov asymetrických tvarov a telies sa neprekrývajú.

Pavúčie vlákno, pavučina

Kým hustota pavučieho vlákna je nižšia ako pri nylonových vláknach jeho pevnosť v ťahu je vyššia ako pri oceli.

Peptidová väzba

Aminokyseliny, z ktorých pozostávajú proteíny, sa spájajú pomocou peptidovej väzby.

Added to your cart.