Ako to funguje? - Sušič vlasov

Ako to funguje? - Sušič vlasov

Táto animácia predstavuje konštrukciu a fungovanie sušiča vlasov.

Technológia

Kľúčové slová

fén, spotrebiče pre domácnosť, vykurovací prvok, relé pre tepelné preťaženie, elektrický prúd, Elektromotor, elektrický kábel, prestup tepla, vejár, technika, fyzika

Súvisiace extra

Scénky

Sušič vlasov

 • elektrická sieť
 • elektrický kábel

Časti

 • sústreďovač vzduchu
 • plášť
 • výhrevné teliesko
 • tepelné relé na preťaženie
 • doska s plošnými spojmi
 • elektrický motor
 • ventilátor
 • prívod vzduchu
 • spínač
 • elektrické vedenie

Fungovanie

 • odtekajúci horúci vzduch
 • výhrevné teliesko
 • elektrický motor
 • vprúdiaci vzduch
 • spínač
 • elektrické vedenie

Ochrana proti prehriatiu

 • elektrický prúd
 • tepelné relé zatvorené
 • výhrevné teliesko sa prehreje
 • tepelné relé sa otvorí
 • výhrevné teliesko sa vychladí

Princíp fungovania

 • vyparovanie
 • kvôli odfuku pary a prestupu tepla sa stupňuje odparovanie
 • prestup tepla

Rozprávanie

Voda sa priebežne odparuje: molekuly vody unikajú z povrchu tekutiny kvôli tepelnému pohybu. Sušič vlasov urýchľuje tento proces: odfúkava unikajúce molekuly vody, respektíve šírením tepla zintenzívňuje tepelný pohyb molekúl vody. Vďaka týmto dvom vplyvom je odparovanie a tým pád aj schnutie vlasov rýchlejšie.

Súvisiace extra

Ako funguje vysávač?

Vysávač vytvára mierne vákuum a prach nasáva pomocou vstupujúceho vzduchu s vyšším tlakom.

Ako to funguje? - Elektrická naparovacia žehlička

Táto animácia prezentuje štruktúru a fungovanie elektrických naparovacích žehličiek.

Ako to funguje? - Práčka

Pomocou animácie spoznáme štruktúru a fungovanie automatickej práčky.

Topenie a tuhnutie

Počas zmrazovania vznikajú medzi molekulami vody vodíkové väzby, čo vedie ku kryštalickej štruktúre.

Voda (H₂O)

Voda je veľmi stabilná zlúčenina zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách.

Vyparovanie a vrenie

Čo sa odohráva v kvapaline počas vrenia a vyparovania? Od čoho závisí bod varu kvapaliny?

Zmeny skupenstva

Fázový prechod je premena látky z jedného skupenstva do druhého.

Ako to funguje? - Reproduktor

Zvukové vlny v reproduktoroch sú generované pomocou elektromagnetickej indukcie.

Ako to funguje? - Vodovodný kohútik

Táto animácia prezentuje fungovanie 3 základných typov vodovodného kohútika.

Domáce elektrické svetelné zdroje

Táto animácia nám predstaví fungovanie domácich zdrojov svetla od tradičných žiaroviek až po LED osvetlenie.

Edisonova žiarovka

Americký elektrotechnik Edison vynašiel žiarovku v roku 1879, ktorá zmenila náš každodenný život.

Elektrický zvonček

Mechanický zvonček funguje pomocou elektromagnetu.

Elektrické motory

Elektrické motory sú prítomné v mnohých oblastiach nášho každodenného života. Spoznajme ich jednotlivé typy!

Elektromotor

Je vzájomné silové pôsobenie elektromagnetických polí vytváraných elektrickými vodičmi, ktorými preteká elektrický prúd.

Generovanie striedavého prúdu

Elektrický prúd môže byť generovaný otáčaním slučky vodiča v magnetickom poli.

Povrchové napätie

Povrchové napätie je charakteristickou vlastnosťou kvapalín, ktorá im umožňuje nadobudnúť tvar s najmenším možným povrchom.

Ako funguje gramofón?

Táto animácia prezentuje mechanizmus a fungovanie gramofónu.

Ako to funguje? - Rádio

Táto animácia prezentuje ako fungujú rádiá.

Jednoduché harmonické kmitaniea rovnomerný kruhový pohyb

Jednoduché harmonické kmitanie môže byť považované za jednorozmernú projekciu jednotného kruhového pohybu.

Teplomery

Na meranie teploty používame rôzne teplomery.

Gejzír

Gejzír je prameň, ktorý periodicky vystrekuje teplú vodu a paru.

Peroxid vodíka (H₂O₂)

Peroxid vodíka je zlúčenina kyslíka a vodíka. Je bezfarebná kvapalina bez zápachu. Hustota peroxidu vodíka je väčšia než hustota vody.

Torzné kyvadlá

Sila môže byť meraná, meraním skrútenia torzného drôtu v torznej rovnováhe.

Added to your cart.