Ako to funguje? - Reproduktor

Ako to funguje? - Reproduktor

Zvukové vlny v reproduktoroch sú generované pomocou elektromagnetickej indukcie.

Technológia

Kľúčové slová

reproduktor, 3-pásmový reproduktor, elektronické zariadenie, woofer, mid-range reproduktor, tweeter, audio crossover, cievka, diaphgram, magnet, zosilňovač, chvenie, znieť, zvuková vlna, vysoký hlas, hlboký hlas, mono, stereo, permanentný magnet, príťažlivosť, odpor, elektromagnetická indukcia, prenosný audio prehrávač, technika, fyzika

Súvisiace extra

Scénky

Ozvučnice

 • 3-pásmová ozvučnica
 • audio prehrávač
 • zosilňovač

Konštrukcia ozvučnice

 • basový reproduktor
 • stredopásmový reproduktor
 • vysokopásmový reproduktor
 • reproduktorová výhybka - Elektrické signály prichádzajúce zo zosilňovača rozdeľuje podľa ich frekvencie medzi reproduktory pre vysoký, stredný a hlboký zvuk.
 • nástrčky
 • káble

Konštrukcia reproduktora

 • magnet - Vstupuje do interakcie s magnetickým poľom indukovaným v cievke. To spôsobuje pohyb membrány.
 • cievka - Prúd prúdiaci v cievke indukuje magnetické pole, ktoré vstupuje do interakcie s poľom permanentného magnetu. Smer prúdu určuje póly indukovaného magnetického poľa a tým pádom aj smer pohybu membrány.
 • membrána
 • kôš
 • vlnovec - Tlmí pohyb membrány, v pokoji udržiava membránu v strednej polohe.
 • nástrčky
 • protiprachová čapička

Fungovanie reproduktora

 • cievka - Prúd prúdiaci v cievke indukuje magnetické pole. Poloha severného a južného pólu závisí od smeru prúdu.
 • stály magnet - Vstupuje do interakcie s magnetickým poľom, ktoré indukuje prúd prúdiaci v cievke. To spôsobuje pohyb membrány.
 • príťažlivosť
 • odpor
 • zvuková vlna

Animácia

 • basový reproduktor
 • stredopásmový reproduktor
 • vysokopásmový reproduktor
 • reproduktorová výhybka - Elektrické signály prichádzajúce zo zosilňovača rozdeľuje podľa ich frekvencie medzi reproduktory pre vysoký, stredný a hlboký zvuk.
 • cievka - Prúd prúdiaci v cievke indukuje magnetické pole. Poloha severného a južného pólu závisí od smeru prúdu.
 • stály magnet - Vstupuje do interakcie s magnetickým poľom, ktoré indukuje prúd prúdiaci v cievke. To spôsobuje pohyb membrány.

Rozprávanie

Základným princípom fungovania reproduktora je to, že membrána sa pohybuje smerom dopredu a dozadu podľa prijatých elektrických signálov a vo vzduchu vytvára zvukové kmity.

Pohyb membrány môžeme vysvetliť pomocou elektromagnetickej indukcie. Membrána je pripojená k cievke. Prúd prúdiaci cez cievku indukuje magnetické pole, ktoré vstupuje do interakcie s permanentným magnetom, čo spôsobí pohyb membrány.

Smer pohybu závisí od smeru prúdu prúdiaceho v cievke. Ak štyri prsty pravej ruky nastavíme tak, aby ukazovali smer prúdu, palec nám ukáže severný pól indukovaného magnetického poľa. Rovnaké póly dvoch magnetov sa odpudzujú, kým rozdielne póly sa priťahujú. Keď sú k sebe blízko rovnaké póly, cievka a membrána sa pohne dopredu. Keď sa smer prúdu zmení, dostanú sa blízko seba opačné póly a membrána sa pohne dozadu.

Menšie membrány sú vhodnejšie na vytváranie vyšších zvukov s vyššou frekvenciou, kým väčšie sú optimálne v prípade hlbokých zvukov. Kvôli tomu kvalitné ozvučnice pozostávajú aspoň z troch ciest, t.j. troch reproduktorov: z veľkého pre hlboký zvuk, menšieho pre stredný zvuk a malého pre vysoký zvuk. Prichádzajúce elektrické signály medzi jednotlivými reproduktormi rozdeľuje podľa frekvencie výhybka.

Súvisiace extra

Ako funguje gramofón?

Táto animácia prezentuje mechanizmus a fungovanie gramofónu.

Elektrický zvonček

Mechanický zvonček funguje pomocou elektromagnetu.

Ako to funguje? - Elektrónový mikroskop

Táto animácia nám predstaví štruktúru a prevádzku elektrónových mikroskopov.

Ako to funguje? - Optická disková jednotka

Táto animácia prezentuje štruktúru a činnosť rôznych typov optických diskových mechaník.

Ako to funguje? - Rádio

Táto animácia prezentuje ako fungujú rádiá.

Ako to funguje? - Sušič vlasov

Táto animácia predstavuje konštrukciu a fungovanie sušiča vlasov.

Charakteristické parametre zvukových vĺn

Táto animácia vysvetľuje najdôležitejšie parametre vĺn, a to pomocou zvukových vĺn.

Dopplerov jav

Je známym javom, že zvuk približujúceho sa zdroja zvuku je vyšší ako vzďaľujúceho sa.

Dynamo (pokročilé)

Dynamo transformuje mechanickú energiu na jednosmerný prúd.

Elektromotor

Je vzájomné silové pôsobenie elektromagnetických polí vytváraných elektrickými vodičmi, ktorými preteká elektrický prúd.

Fonácia

Pri vytváraní zvuku sa vzduch prúdiaci z pľúc rozkmitá pomocou hlasiviek.

Generovanie striedavého prúdu

Elektrický prúd môže byť generovaný otáčaním slučky vodiča v magnetickom poli.

Jednoduché harmonické kmitaniea rovnomerný kruhový pohyb

Jednoduché harmonické kmitanie môže byť považované za jednorozmernú projekciu jednotného kruhového pohybu.

Klavír

Klavír je jedným z najobľúbenejších nástrojov na svete. Je rozmerný strunový nástroj vytvára zvuk mechanicky.

Kondenzátor

Kondenzátor elektrickú energiu uskladňuje v podobe elektrického náboja.

Lutna a Ninera

Najstaršia verzia lutny sa objavila v starovekej Mezopotámií.

Radar (Zoltán Bay)

V roku 1946 maďarský vedec zachytil pomocou tohto zariadenia radarové ozveny z Mesiaca.

Torzné kyvadlá

Sila môže byť meraná, meraním skrútenia torzného drôtu v torznej rovnováhe.

Typy vĺn

Vlny zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v mnohých oblastiach nášho života.

Transformátor

Transformátor je zariadenie na premenu napätia elektrického prúdu.

Added to your cart.