Ako to funguje? - Počítačové siete

Ako to funguje? - Počítačové siete

Internet nám umožňuje posielať dáta rýchlo a na veľké vzdialenosti.

Technológia

Kľúčové slová

Internet, sieť, Celosvetová Sieť, netto, medzinárodná sieť, poskytovateľa internetových služieb, WAN, LAN, prepínač, server, router, router hlavnej siete, firewall, Cesta správy, Wifi, SMTP, POP3/ IMAP, počítačový, technika, informačné technológie

Súvisiace extra

Scénky

Sieť

 • počítač (koncový bod)
 • sieťový prepínač
 • LAN - Lokálna sieť.
 • server
 • router
 • firewall router
 • router (poskytovateľ služby)
 • WAN - Rozsiahla sieť.
 • router hlavnej siete
 • medzinárodná sieť

Cesta správy

 • odosielací počítač
 • Wifi
 • SMTP - Mailový server.
 • sieť
 • SMTP - Mailový server.
 • POP3/ IMAP
 • Wifi
 • prijímací počítač

Local area network

 • počítač (koncový bod)
 • sieťový prepínač
 • LAN - Lokálna sieť.
 • server
 • firewall router
 • WAN - Rozsiahla sieť.

Súvisiace extra

Ako funguje mobilný telefón?

Pomocou animácie spoznáme konštrukciu a fungovanie mobilných telefónov.

Ako to funguje? - Optická disková jednotka

Táto animácia prezentuje štruktúru a činnosť rôznych typov optických diskových mechaník.

Laptop, periférie

K notebookom môžeme pripojiť rôzne periférne zariadenia.

Pasívny dom

V pasívnom dome je možné zaistiť komfortnú vnútornú teplotu bez použitia tradičných vykurovacích a chladiacich systémov.

Priemyselný park

Priemyselný park zabezpečuje infraštruktúru a služby pre firmy.

Satelitná navigácia(GPS)

Globálny Polohový Systém sa skladá z 24 družíc, ale iba 4 musia byť viditeľné pre polohovanie.

Sieť poštových vozov (Veľká Británia, 18. storočie)

Pred tým, ako sa objavili motorové vozidlá, listy a iné zásielky boli doručované na kočoch, ktoré ťahali kone.

Stolný počítač

Animácia prezentuje konštrukciu stolného počítača a jeho najdôležitejšie periférie.

Štruktúra pevného disku

Pevný disk počítača je zariadenia pre ukladanie dát pomocou magnetického záznamu.

Vývoj dátových médií

V priebehu posledných desaťročí vzrástla kapacita pre ukladanie dát neuveriteľnou rýchlosťou.

Ako to funguje? - Elektrónový mikroskop

Táto animácia nám predstaví štruktúru a prevádzku elektrónových mikroskopov.

Ako to funguje? - Rádio

Táto animácia prezentuje ako fungujú rádiá.

Inžinierske siete

Je to systém, ktorý spĺňa požiadavky spotrebiteľov ako sú zásobovanie vodou, odstraňovanie odpadových vôd, elektrina, teplo, plyn a telekomunikácie.

Kremík

Kryštalická látka, je vel'mi dôležitý materiál v elektronickom priemysle (polovodiče, integrované obvody).

Kysličník kremičitý (SiO₂)

Je polymorfná zlúčenina, jej najdôležitejšou modifikáciou je kremeň.

Povrchová elektrická doprava

Trolejbusy a električky sú prostriedky verejnej dopravy šetrné k životnému prostrediu.

Prenos signálu

Signály sa medzi neurónmi šíria cez chemické a elektrické synapsy.

Systém elektrickej siete

Účelom elektrickej siete je poskytovať elektrinu pre spotrebiteľov.

Added to your cart.