Ako to funguje? - Elektrónový mikroskop

Ako to funguje? - Elektrónový mikroskop

Táto animácia nám predstaví štruktúru a prevádzku elektrónových mikroskopov.

Technológia

Kľúčové slová

Elektrónový mikroskop, Mikroskop, nanometrov, zväčšovacie kapacita, elektrónová tryska, elektromagnetické, elektrón, detektor, vzorka, Riešenie, vlnová dĺžka svetla, pitva, časť, magnetické pole, vírus, baktérie, zväčšenie, vynález, vynálezy, technika, biológia

Súvisiace extra

Otázky

Scénky

Elektrónový mikroskop

Vďaka mikroskopu môžeme vidieť aj štruktúry, ktoré sú voľným okom neviditeľné alebo ledva viditeľné. Zväčšovanie je obmedzené rozlišovacou schopnosťou.
Limit rozlišovacej schopnosti optického mikroskopu predstavuje cca. 0,2 mikrometrov. To znamená, že body, medzi ktorými je vzdialenosť menšia ako 0,2 mikrometrov, nevieme rozlíšiť.
Znižovaním vlnovej dĺžky sa rozlišovacia schopnosť zväčšuje; vlnová dĺžka viditeľného svetla je 0,4–0,8 nanometrov. V elektrónovom mikroskope je použitý elektrónový lúč, ktorého vlnová dĺžka je oveľa menšia, ako tá v prípade svetla. Vďaka tomu možno dosiahnuť cca. tisíckrát lepšie, 0,2 nanometrové rozlíšenie.
Pre porovnanie: táto vzdialenosť nie je oveľa väčšia, ako priemer vodíkového atómu, takže pomocou elektrónového mikroskopu môžeme pozorovať aj malé molekuly. Prvý elektrónový mikroskop zostrojil v roku 1931 Ernst Ruska a Max Knoll.

Skenovací elektrónový mikroskop

Pomocou rastovacieho elektrónového mikroskopu dostaneme priestorový obraz povrchu vzorky. Elektrónový lúč pomocou vychyľovacej cievky oskenuje každý bod povrchu vzorky.
Elektróny dopadajúce na vzorku sa môžu odraziť, respektíve zapríčiniť vypustenie druhotných elektrónov. Množstvo odrazených a druhotných elektrónov závisí od uhla, ktorý uzatvára elektrónový lúč s povrchom. Detektor meria množstvo odrazených a druhotných elektrónov. Obraz vzniká z týchto údajov pomocou počítača.

Transmisný elektrónový mikroskop

V elektrónovom mikroskope elektrónový lúč vysiela elektrónová tryska, ten potom zameriavajú na daný predmet elektromagnetické šošovky.
V transmisnom elektrónovom mikroskope lúč prechádza cez tenkú vzorku a pomocou elektromagnetických šošoviek vytvára výrazne zväčšený obraz.
Vzorka je zafarbená soľami ťažkých kovov: jednotlivé časti vzorky viažu ióny ťažkých kovov v rôznej miere. Ióny ťažkých kovov rozptyľujú elektróny, preto na obrázku vytvárajú tmavé plochy.

Narrácia

Obrázky

Súvisiace extra

Stolný počítač

Animácia prezentuje konštrukciu stolného počítača a jeho najdôležitejšie periférie.

Strelné zbrane

V 19.-20. storočí najvzájom si konkurujúce veľmoci vynaložili veľké úsilie na rozvoj...

Turek (Šachový automat)

Najznámejší vynález Wolfganga von Kempelena.

Ako to funguje? - Laserová tlačiareň

Pomocou animácie spoznáme štruktúru a funkcie laserovej tlačiarne.

Domáce elektrické svetelné zdroje

Táto animácia nám predstaví fungovanie domácich zdrojov svetla od tradičných žiaroviek až...

Ako to funguje? - Turbojet

Táto animácia predstavuje ako funguje prúdový motor, ktorý sa používa v letectve.

Ako funguje eskalátor?

Pomocou animácie spoznáme konštrukciu a fungovanie eskalátorov.

Ako funguje diferenciál?

Diferenciál rozdeľuje hnaciu silu medzi hnanými kolesami auta a umožňuje to, aby sa v...

Added to your cart.