Ako funguje sonar?

Ako funguje sonar?

Sonar funguje na princípe radaru, ale namiesto rádiových vĺn používa ultrazvuk.

Technológia

Kľúčové slová

sonar, Zvuk radar, radarový diagram, hlasová navigácia, prieskum, výskumná loď, Loď, mapovanie, side-scan sonar, Detekcie objektov, ultrazvuk, zvuková vlna, radar echo, radar vlna, vlna, echo, Odraz, morské dno, pod vodou, Fungovanie ponorky, chvenie, Mechanika, technika, fyzika

Súvisiace extra

Scénky

Oceánografická výskumná loď

Názov sonaru (nazývaného aj ako zvukový radar) je odvodený z anglickej skratky, ktorá má nasledujúci význam: zvuková navigácia a zameriavanie. Funguje podobne ako radar, ale namiesto rádiových vĺn používa zvukové vlny.

Používa sa hlavne pod vodou, lebo voda je vynikajúci vodič zvuku: zvukové vlny majú vo vode cca. 500-krát väčší dosah než vo vzduchu.
Sonar emituje zvukovú vlnu a následne meria čas dorazenia echa. Takýmto spôsobom vie vypočítať vzdialenosť morského dna alebo okolitých prekážok nachádzajúcich sa pod vodou.
Ak je emitovaná zvuková vlna riadená, morské dno možno detailne preskúmať, a rozpoznať tak aj obrysy menších objektov. Pomocou sonaru možno zmapovať aj stav morských archeologických nálezísk a podmorských ropovodov.

Pri týchto meraniach sa zvyčajne používa ultrazvuk. Frekvencia ultrazvuku je väčšia ako 20 kHz. Čím väčšia je frekvencia emitovaného zvuku, tým detailnejší obraz možno získať z morského dna, ale o to menší je dosah merania. Z tohto dôvodu sa často používa "bočný sonar", ktorý možno spustiť hlboko pod vodu a vliecť ho na kábli. Tento sonar môže vliecť výskumná loď v blízkosti morského dna, alebo môže byť spustený aj z helikoptéry. Bočný sonar mapuje morské dno pomocou zvukových lúčov emitovaných v tvare vejára, a tak počas pohybu - spojením jednotlivých detailných záberov prostredia - vytvára obraz podobný mape.

Akustický radar

Názov sonaru (nazývaného aj ako zvukový radar) je odvodený z anglickej skratky, ktorá má nasledujúci význam: zvuková navigácia a zameriavanie. Funguje podobne ako radar, ale namiesto rádiových vĺn používa zvukové vlny.

Používa sa hlavne pod vodou, lebo voda je vynikajúci vodič zvuku: zvukové vlny majú vo vode cca. 500-krát väčší dosah než vo vzduchu.
Sonar emituje zvukovú vlnu a následne meria čas dorazenia echa. Takýmto spôsobom vie vypočítať vzdialenosť morského dna alebo okolitých prekážok nachádzajúcich sa pod vodou.
Ak je emitovaná zvuková vlna riadená, morské dno možno detailne preskúmať, a rozpoznať tak aj obrysy menších objektov. Pomocou sonaru možno zmapovať aj stav morských archeologických nálezísk a podmorských ropovodov.

Pri týchto meraniach sa zvyčajne používa ultrazvuk. Frekvencia ultrazvuku je väčšia ako 20 kHz. Čím väčšia je frekvencia emitovaného zvuku, tým detailnejší obraz možno získať z morského dna, ale o to menší je dosah merania. Z tohto dôvodu sa často používa "bočný sonar", ktorý možno spustiť hlboko pod vodu a vliecť ho na kábli. Tento sonar môže vliecť výskumná loď v blízkosti morského dna, alebo môže byť spustený aj z helikoptéry. Bočný sonar mapuje morské dno pomocou zvukových lúčov emitovaných v tvare vejára, a tak počas pohybu - spojením jednotlivých detailných záberov prostredia - vytvára obraz podobný mape.

Bočný sonar

Názov sonaru (nazývaného aj ako zvukový radar) je odvodený z anglickej skratky, ktorá má nasledujúci význam: zvuková navigácia a zameriavanie. Funguje podobne ako radar, ale namiesto rádiových vĺn používa zvukové vlny.

Používa sa hlavne pod vodou, lebo voda je vynikajúci vodič zvuku: zvukové vlny majú vo vode cca. 500-krát väčší dosah než vo vzduchu.
Sonar emituje zvukovú vlnu a následne meria čas dorazenia echa. Takýmto spôsobom vie vypočítať vzdialenosť morského dna alebo okolitých prekážok nachádzajúcich sa pod vodou.
Ak je emitovaná zvuková vlna riadená, morské dno možno detailne preskúmať, a rozpoznať tak aj obrysy menších objektov. Pomocou sonaru možno zmapovať aj stav morských archeologických nálezísk a podmorských ropovodov.

Pri týchto meraniach sa zvyčajne používa ultrazvuk. Frekvencia ultrazvuku je väčšia ako 20 kHz. Čím väčšia je frekvencia emitovaného zvuku, tým detailnejší obraz možno získať z morského dna, ale o to menší je dosah merania. Z tohto dôvodu sa často používa "bočný sonar", ktorý možno spustiť hlboko pod vodu a vliecť ho na kábli. Tento sonar môže vliecť výskumná loď v blízkosti morského dna, alebo môže byť spustený aj z helikoptéry. Bočný sonar mapuje morské dno pomocou zvukových lúčov emitovaných v tvare vejára, a tak počas pohybu - spojením jednotlivých detailných záberov prostredia - vytvára obraz podobný mape.

Mapovanie morského dna, detekcia objektov

Názov sonaru (nazývaného aj ako zvukový radar) je odvodený z anglickej skratky, ktorá má nasledujúci význam: zvuková navigácia a zameriavanie. Funguje podobne ako radar, ale namiesto rádiových vĺn používa zvukové vlny.

Používa sa hlavne pod vodou, lebo voda je vynikajúci vodič zvuku: zvukové vlny majú vo vode cca. 500-krát väčší dosah než vo vzduchu.
Sonar emituje zvukovú vlnu a následne meria čas dorazenia echa. Takýmto spôsobom vie vypočítať vzdialenosť morského dna alebo okolitých prekážok nachádzajúcich sa pod vodou.
Ak je emitovaná zvuková vlna riadená, morské dno možno detailne preskúmať, a rozpoznať tak aj obrysy menších objektov. Pomocou sonaru možno zmapovať aj stav morských archeologických nálezísk a podmorských ropovodov.

Pri týchto meraniach sa zvyčajne používa ultrazvuk. Frekvencia ultrazvuku je väčšia ako 20 kHz. Čím väčšia je frekvencia emitovaného zvuku, tým detailnejší obraz možno získať z morského dna, ale o to menší je dosah merania. Z tohto dôvodu sa často používa "bočný sonar", ktorý možno spustiť hlboko pod vodu a vliecť ho na kábli. Tento sonar môže vliecť výskumná loď v blízkosti morského dna, alebo môže byť spustený aj z helikoptéry. Bočný sonar mapuje morské dno pomocou zvukových lúčov emitovaných v tvare vejára, a tak počas pohybu - spojením jednotlivých detailných záberov prostredia - vytvára obraz podobný mape.

Rozprávanie

Názov sonaru (nazývaného aj ako zvukový radar) je odvodený z anglickej skratky, ktorá má nasledujúci význam: zvuková navigácia a zameriavanie. Funguje podobne ako radar, ale namiesto rádiových vĺn používa zvukové vlny.

Používa sa hlavne pod vodou, lebo voda je vynikajúci vodič zvuku: zvukové vlny majú vo vode cca. 500-krát väčší dosah než vo vzduchu.
Sonar emituje zvukovú vlnu a následne meria čas dorazenia echa. Takýmto spôsobom vie vypočítať vzdialenosť morského dna alebo okolitých prekážok nachádzajúcich sa pod vodou.
Ak je emitovaná zvuková vlna riadená, morské dno možno detailne preskúmať, a rozpoznať tak aj obrysy menších objektov. Pomocou sonaru možno zmapovať aj stav morských archeologických nálezísk a podmorských ropovodov.

Pri týchto meraniach sa zvyčajne používa ultrazvuk. Frekvencia ultrazvuku je väčšia ako 20 kHz. Čím väčšia je frekvencia emitovaného zvuku, tým detailnejší obraz možno získať z morského dna, ale o to menší je dosah merania. Z tohto dôvodu sa často používa "bočný sonar", ktorý možno spustiť hlboko pod vodu a vliecť ho na kábli. Tento sonar môže vliecť výskumná loď v blízkosti morského dna, alebo môže byť spustený aj z helikoptéry. Bočný sonar mapuje morské dno pomocou zvukových lúčov emitovaných v tvare vejára, a tak počas pohybu - spojením jednotlivých detailných záberov prostredia - vytvára obraz podobný mape.

Súvisiace extra

Motocykel

Táto animácia prezentuje konštrukciu a fungovanie motocyklov.

Hasiči

Táto animácia prezentuje koštrukciu hasičského auta.

Parná lokomotíva BR Standard Class 3 2-6-2T

Parné lokomotívy používané britskými železnicami British Railways boli vyrobené v roku 1950.

Parník Kisfaludy (1846)

Prvý kolesový parník v Maďarsku bol uvedený do prevádzky v roku 1846.

Hydroplán Junkers G 24 W

Hydroplán je také lietadlo, ktoré je schopné pristáť a aj štartovať na vodnej hladine.

Ford Model T

Obľúbený model amerického automobilového závodu bol prvý sériovo vyrábaný automobil na svete.

Záchranné vozidlo - sanitka

Táto animácia prezentuje najdôležitejšie zariadenia sanitných vozidiel.

Patent-Motorwagen (Karl Benz, 1886)

Vozidlo nemeckého inžiniera považujeme za prvé auto poháňané spaľovacím motorom.

Added to your cart.