Ako funguje plazmový televízor?

Ako funguje plazmový televízor?

Pomocou animácie spoznáme konštrukciu a fungovanie plazmového televízora.

Technológia

Kľúčové slová

plasma display televízie, televízia, plasma display, pixel, miešanie farieb, TV tuner, Menič, zobrazovacie elektródy, fosforová vrstva, pixel bunková stena, široký uhol, diaľkové ovládanie, technika, fyzika

Súvisiace extra

Ako funguje LCD obrazovka?

LCD obrazovka vytvára obraz pomocou aktivity kvapalných kryštálov.

Ako to funguje? - Televízor (CRT)

Pomocou tejto animácie spoznáme štruktúru a fungovanie CRT televízora.

Vývoj televízora

TV sa stal jedným z dominantných foriem zábavy.

Ako funguje digitálny fotoaparát?

Táto animácia prezentuje jednotlivé časti a fungovanie digitálnych fotoaparátov.

Ako to funguje? - Laserová tlačiareň

Pomocou animácie spoznáme štruktúru a funkcie laserovej tlačiarne.

Ako to funguje? - Práčka

Pomocou animácie spoznáme štruktúru a fungovanie automatickej práčky.

Farbosleposť

Farbosleposťou sa nazýva neschopnosť rozlíšiť isté odtiene farieb.

Kino (USA, 30. roky 20. storočia)

Kiná boli postavené vo veľkom počte vo veľkých mestách USA 10-tych rokoch 20.storočia

Odraz a lom svetla

Svetelný lúč sa na rozhraní dvoch prostredí s rôznymi indexmi lomu odráža a láme.

Priehľadnosť

Táto animácia vysvetľuje priehľadnosť a nepriehľadnosť, princíp rádiografie, respektíve prečo určité materiály pohlcujú iba svetlo určitej farby.

Slnko

Priemer Slnka je asi 109 násobok priemeru Zeme. Väčšina z jeho hmotnosti sa skladá z vodíka.

Prvý fotoaparát - Dagerotypia

Prvá komerčne úspešná technika fotografovania bola vynájdená francúzom Daguerrom.

Telefón (Alexander Graham Bell)

Telefón je zariadenie, ktoré prenáša ľudský hlas prostredníctvom elektrických signálov. Prvý telefón vynašiel v roku 1876 Bell.

Added to your cart.