Ako funguje plazmový televízor?

Ako funguje plazmový televízor?

Pomocou animácie spoznáme konštrukciu a fungovanie plazmového televízora.

Technológia

Kľúčové slová

plasma display televízie, televízia, plasma display, pixel, miešanie farieb, TV tuner, Menič, zobrazovacie elektródy, fosforová vrstva, pixel bunková stena, široký uhol, diaľkové ovládanie, technika, fyzika

Súvisiace extra

Scénky

Plazmový televízor

 • zadný kryt
 • predný kryt
 • prípojky
 • tlačidlo na zapnutie
 • podstavec
 • diaľkový ovládač
 • napájací zdroj
 • plazmový displej

Konštrukcia

 • reproduktory
 • plazmový displej
 • TV tuner
 • invertér
 • sieťový adaptér

Plazmový displej

 • červený luminofor
 • zelený luminofor
 • modrý luminofor
 • pixel
 • predná sklenená vrstva
 • vrstva dielektrika
 • displejové elektródy
 • údajové elektródy
 • zadná sklenená vrstva

Pixel

 • displejové elektródy
 • fosforové krytie
 • stena pixelovej bunky
 • údajové elektródy
 • zmes vzácnych plynov

Princíp fungovania

 • displejové elektródy
 • fosforové krytie
 • stena pixelovej bunky
 • údajové elektródy
 • zmes vzácnych plynov

Pohľad zblízka

Miešanie farieb

Rozprávanie

Hlavnými súčasťami plazmového displeja sú elektródy a pixely, ktoré sa nachádzajú medzi nimi. Každý pixel tvoria tri subpixely, ktoré emitujú zelené, červené alebo modré svetlo. Zmiešaním týchto farieb v danom momente vzniká farba pixelu.

Subpixely svietia pod vplyvom elektrického napätia. Ich zásobovanie prúdom zabezpečujú elektródy, ktorých usporiadanie umožňuje osobitné riadenie každého jedného subpixelu.

Subpixely vypĺňa zmes vzácnych plynov. Vzácne plyny sa vplyvom elektrického napätia ionizujú, dostávajú sa do stavu plazmy a emitujú ultrafialové, t.j. UV fotóny, ktoré sú pre ľudské oko neviditeľné. UV fotóny v animácii znázorňujú fialové gule.
UV fotóny vrážajú do fluoreskujúcej látky, ktorá pokrýva vnútorný povrch subpixelu. Fluoreskujúca látka vplyvom UV emituje viditeľné svetlo, ktorého farba môže byť v závislosti od fluoreskujúcej látky červená, modrá alebo zelená.

Súvisiace extra

Ako funguje LCD obrazovka?

LCD obrazovka vytvára obraz pomocou aktivity kvapalných kryštálov.

Ako to funguje? - Televízor (CRT)

Pomocou tejto animácie spoznáme štruktúru a fungovanie CRT televízora.

Vývoj televízora

TV sa stal jedným z dominantných foriem zábavy.

Ako funguje digitálny fotoaparát?

Táto animácia prezentuje jednotlivé časti a fungovanie digitálnych fotoaparátov.

Ako to funguje? - Laserová tlačiareň

Pomocou animácie spoznáme štruktúru a funkcie laserovej tlačiarne.

Ako to funguje? - Práčka

Pomocou animácie spoznáme štruktúru a fungovanie automatickej práčky.

Farbosleposť

Farbosleposťou sa nazýva neschopnosť rozlíšiť isté odtiene farieb.

Kino (USA, 30. roky 20. storočia)

Kiná boli postavené vo veľkom počte vo veľkých mestách USA 10-tych rokoch 20.storočia

Odraz a lom svetla

Svetelný lúč sa na rozhraní dvoch prostredí s rôznymi indexmi lomu odráža a láme.

Priehľadnosť

Táto animácia vysvetľuje priehľadnosť a nepriehľadnosť, princíp rádiografie, respektíve prečo určité materiály pohlcujú iba svetlo určitej farby.

Slnko

Priemer Slnka je asi 109 násobok priemeru Zeme. Väčšina z jeho hmotnosti sa skladá z vodíka.

Prvý fotoaparát - Dagerotypia

Prvá komerčne úspešná technika fotografovania bola vynájdená francúzom Daguerrom.

Telefón (Alexander Graham Bell)

Telefón je zariadenie, ktoré prenáša ľudský hlas prostredníctvom elektrických signálov. Prvý telefón vynašiel v roku 1876 Bell.

Added to your cart.